Skjerper kampen mot tvangsekteskap i sommer

Sommerferie er høysesong for tvangsekteskap og kjønnslemlesting, advarer barne- og likestillingminister Audun Lysbakken (SV). Han ber kommuner og fylkeskommuner om å varsle.

Audun Lysbakken

BER KOMMUNENE TA GREP: Sommeren er høysesong for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, advarer likestillingsminister Audun Lysbakken (SV).

Foto: Roald, Berit / Scanpix

– I forbindelse med sommerferien og økt reiseaktivitet er det viktig å rette ekstra oppmerksomhet mot dem som er i faresonen for å bli utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, sier Lysbakken.

I et brev som ble sendt ut til samtlige av landets kommuner, Nav-kontorer og fylkeskommuner i midten av juni oppfordrer han om å rette ekstra oppmerksomhet mot de som er i faresonen for å bli utsatt for denne typen overgrep og vold.

Årets kampanje er en del av regjeringens langsiktige arbeid mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, ifølge Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les også: Én av fem tvangsgiftede var gutter

Nye hjelpetiltak

Sommeren 2009 gjennomførte Bufdir i samarbeid med andre instanser en kartlegging av eksisterende informasjonsmateriell om tvangsekteskap og fant at det var behov for å styrke dette arbeidet.

Nytt i år er en nettveileder utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Det er også sendt ut nye brosjyrer i regi av Barne- ungdoms og familieetaten.

– Det er viktig at alle i samfunnet har et bevisst forhold til dette arbeidet, dette gjelder både for myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner, sier Lysbakken.

Bakgrunn: Ingen tilbud til ofre for tvangsekteskap

Har du tips om dette? Kontakt NRKs reporter

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger