Hopp til innhold

Skjeggestad bru besto siste inspeksjon med glans

Da Skjeggestad bru ble sist inspisert 1. juli 2011 fikk teamet bak konstruksjonen ros for meget godt fagmessig utført arbeid. Mandag sviktet deler av brua etter at det skal ha gått et jordras under brua.

Ved 15-tiden mandag knakk deler av Skjeggestad bru sammen. Flere bilister kjørte over brua få sekunder før kollapsen. 45 personer ble evakuert, men ingen ble skadd.

På grunn av alvorlig skade på Skjeggestad bru på E18 i Vestfold er E18 stengt i begge retninger. Hvert døgn kjører om lag 10.000 biler på denne brua.

Ved 15-tiden mandag knakk deler av Skjeggestad bru sammen. Flere bilister kjørte over brua få sekunder før kollapsen. 45 personer ble evakuert, men ingen ble skadd.

– Dette ser ut som det vi kaller et grunnbrudd, et løsmasse som har sklidd ut og tatt med seg et av fundamentene, sier avdelingsleder Ingunn Foss i veiavdelingen i Statens vegvesen Vestfold.

Geoteknikere og bruspesialister har jobbet på stedet siden kl. 16, men de kan foreløpig ikke si noe om hva som fikk brua til å svikte.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Avdelingsleder Ingunn Foss i veiavdelingen i Statens vegvesen Vestfold forteller at Skjeggestad bru ble bygget med hensyn til at det var dårlige grunnforhold i området. Reporter: Hans Petter Reppe

Foss forteller at Skjeggestad bru ble bygget med hensyn til at det var dårlige grunnforhold i området. Reporter: Hans Petter Reppe

– Klar over dårlige grunnforhold

Naboene er ikke overrasket over at Skjeggestad bru gav etter da grunnen forsvant.

– Det er en bekk under brua. Med været vi har hatt nå, mildt og frost om hverandre, så er det ikke rart at grunnen under betongsøylene er litt "stratos", sier en nabo som har blitt intervjuet av Tønsbergs Blad.

På et kart som viser områder med kvikkleirefare, er det en større sone rett nord for brua. Sonen har lav faregrad, men lenger sør ligger det en sone med middels faregrad, melder NTB.

– Vi er klare over at det er dårlige grunnforhold i området. Det er dårlige grunnforhold mange steder i Vestfold, men det håndterer vi på ordinær måte gjennom prosjekteringen, sier Ingunn Foss i Statens vegvesen.

– Så denne brua er bygd, med hensyn til dårlige grunnforhold?

– Ja, det er meningen. Derfor er det interessant å finne ut hvorfor vi fikk dette grunnbruddet, sier Foss.

Arbeidene ser ut til å være meget godt fagmessig utført og det er få synlige slenger eller andre skader på brua. (...) Konsulent, entreprenør, byggeleder og arbeidere skal ha full ros for produktet.

Inspeksjonsrapport 2011 / Statens vegvesen

Ros ved siste inspeksjon

Skjeggestad bru besto siste inspeksjon med glans. I inspeksjonsrapporten fra 2011 får teamet bak konstruksjonen ros for «meget godt fagmessig utført arbeid».

Neste hovedinspeksjon var planlagt innen utgangen av 2016.

Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble bygget i 1998 – og tatt i bruk i 2001. Statens vegvesen opplyser at brua ble prosjektert av SCC Abel Engh/Scandiaconsult.

Vegvesen produksjon (nå Mesta) bygde den nordgående brua, mens selskapet Veidekke bygde den sørgående brua som nå har kollapset.

– Vi kan ikke si noe om årsaken til brukollapsen. Vi må avvente rapporten fra geoteknikerne som jobber på stedet, sier Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke.

Anbefalte omkjøringer

Mandag ettermiddag stengte Vegtrafikksentralen E18 i begge retninger.

Anbefalt omkjøring for nordgående trafikk er fylkesveg 680 Svinevoll eller fylkesveg 313 Holmestrand. Anbefalt omkjøring for sørgående trafikk er fv 35. opplyser vegvesenet.

Bastø-Fosen øker også kapasiteten over Oslofjorden frem til midnatt som følge av brukollapsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT