Sivilombudsmannen: Trandum ikke egnet for barn

Politiets utlendingsenhet får skarp kritikk i Sivilombudsmannens siste tilsynsrapport fra utlendingsinternat på Trandum.

Trandum asylmottak

Sivilombudsmannen er kritisk til flere forhold ved utlendingsinternat på Trandum.

Foto: Erik Engen / NRK

Portrett av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener kontrollnivået på Trandum er verre enn i fengsler.

Foto: Sivilombudsmannen

– De som er på Trandum underlegges, i enkelte tilfeller, et strengere regime enn i fengsler, og det til tross for at de ikke soner straff. Da tenker jeg særlig på at det utføres rutinemessige kroppsvisitasjoner av alle voksne ved innkomst og besøk av ansatte, sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK.

Han mener de internerte kan oppleve det som ydmykende å måtte kle av seg og sette seg på huk over et speil.

– Dette er et unødvendig strengt regime, og vi er bekymret for at dette kan føre til økt uro og uønskede hendelser i stedet, sier Falkanger.

Vitne til selvmordsforsøk

I rapporten pekes det også på at Trandum ikke fremstår som et egnet sted for barn. Ifølge internatets egne rapporter utsettes barn for sterke inntrykk fra voksne i en alvorlig livssituasjon. Ved to anledninger har barn vært vitne til at foreldrene skadet seg selv.

I fjor ble 330 barn internert på Trandum, og frem til besøkstidspunktet i 2015 var det 18 selvmordsforsøk og tilfeller av selvskading ved Trandum.

Dette er et sted hvor mennesker i dyp krise befinner seg, og et sted der barn utsettes for sterke inntrykk, sier sivilombudsmannen.

Han forteller også at det har vært en del hendelser ved internatet, inkludert større opptøyer, som har medført selvskading, selvmordsforsøk, knusing av inventar og maktanvendelse.

Dette fremstår ikke som et tilfredsstillende psykososialt miljø for barn, sier Falkanger.

Knust rute på Trandum

I mars gjorde i overkant av 60 innsatte på forvaringssenteret opprør og knuste og ødela to avdelinger på Trandum.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Innleid helsepersonell

Sivilombudsmannens besøk ble gjennomført som et uvarslet tilsyn i mai i år.

Da besøkte de alle avdelinger, inkludert sikkerhetsavdelingen, og det ble gjennomført samtaler med internerte, ansatte, representanter fra fagforbund og lokalt verneombud samt helsepersonell.

Falkanger reagerer også på at Trandum leier inn leger fra et privat firma, og at to sykepleiere er ansatt av politiet og ikke underlagt helsemyndighetene.

– Ordningen kan undergrave pasientenes tillit til helsetjenesten og svekke helsetjenestens vurderinger, sier Falkanger.

Sikkerheten viktigst

Avdelingsleder ved utlendingsinternat på Trandum, ​Kristina Vee Lægreid, sier hun setter pris på at Sivilombudsmannen har tatt seg tid til å komme på besøk.

Det er verdifullt at virksomheten vår ettergås, men når det gjelder kontrolltiltakene er sikkerhet viktigst.

– Kroppsvisitasjoner må gjennomføres for å ivareta sikkerheten ved internatet. Vi finner jevnlig farlige gjenstander under den typen visiteringer. Det kan være flere ting, som barberblad.

Lægreid sier de har jobbet mye med å tilrettelegge i best mulig grad for mindreårige, men at Trandum er en type institusjon vil aldri være optimalt for et barn.

Opphold besluttes kun der det er eneste måten å sikre effektuering av vedtak om utreise, og det er alltid vurdert andre tiltak først.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger