Hopp til innhold

Satte utvisningssaker på pause - ble likevel sendt ut av Norge

Få timer etter at regjeringen satte midlertidig stopp for utvisningssaker som berører barn, ble tobarnsfaren Thamer likevel sendt ut av Norge. – Det provoserer SV.

Thamer og Rasha med barna på 17. mai.

FØDT I NORGE: Mens Rasha og deres to barn er norske statsborgere, har Thamer blitt utvist til Irak. - Det er en ubeskrivelig situasjon, sier Rasha.

Foto: Privat

I denne saken kan du lese om:

– Barna er veldig lei seg. De vil ikke spise, og sitter bare og gråter, sier Thamer Jasim Mohammed (43).

Onsdag sendte Justisdepartementet ut instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om å midlertidig stoppe utvisningssaker som berører barn, inntil nye regler trer i kraft.

Ble sendt ut samme dag

Bakgrunnen er en avtale som SV inngikk med regjeringspartiene i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Det skjer to år etter at Baumann-utvalget anbefalte ikke å utvise personer med barn dersom det fører til langvarig familiesplittelser.

– Endelig skal barn som vokser opp i Norge, som hovedregel slippe å se mor og far tvangsreturnert, sa Birgit Oline Kjerstad (SV).

Få timer senere blir en tobarnsfar likevel satt på et fly på Gardermoen.

Thamer Jasmin Mohammed på vei ut av Norge, onsdag 8. mai.

Thamer har vært i Norge siden 2009. Onsdag ble han satt på et fly tilbake til Irak.

Foto: Privat

Fra Irak sender han talemeldinger til NRK.

– Jeg bor hos min søster, men er redd for at politiet skal komme og hente meg. De stilte meg mange spørsmål på flyplassen om hva jeg har gjort og sagt mens jeg var i Norge.

– Jeg er selvsagt veldig redd og lei meg, men jeg tenker mest på mine barn og min kone. Jeg vet ikke når jeg får se dem igjen.

Da instruksen ble kjent, ba Thamers advokat Sunniva Yde Aksnes politiet om å stoppe utsendelsen i lys av instruksen.

– De svarte etter kort tid at UNE vurderte at den ikke var til hindring for å sende ham ut.

Familien igjen i Norge

Thamer kom til Norge i 2009, men fikk ikke innvilget asyl og har oppholdt seg ulovlig i Norge. Norske myndigheter trodde ikke på hans forklaring om at hans bakgrunn gjorde at han risikerte forfølgelse i hjemlandet.

Siden har Thamer gjentatte ganger forsøkt å få omgjort vedtaket, uten hell. Ettersom han ikke har overholdt utreiseplikten, har han brutt utlendingsloven, ifølge UDI og UNE.

I mellomtiden har han stiftet familie. Men heller ikke det har gitt ham opphold.

Thamer Mohammed med sine to barn i Sandefjord.

Thamer med datteren og sønnen hjemme i Sandefjord. NRK har valgt å sladde ansiktene av hensyn til barnas personvern.

Foto: Privat

Hjemme i Sandefjord sitter kona Rasha (43) alene med barna på åtte og ti år.

Rasha har oppholdstillatelse på grunnlag av asyl, og er norsk statsborger. Det er også barna, som er født og oppvokst i Norge.

– Thamer har ikke hatt lov til å jobbe selv om han ville, så det er han som har tatt seg av barna og fulgt dem opp mens jeg har sørget for inntekten. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, eller hvordan jeg skal fortsette å jobbe, sier Rasha.

Nå må de vente to år før de kan søke familiegjenforening. Thamer har nemlig innereiseforbud.

– To år er uendelig lenge for små barn. De forstår ikke hvorfor dette skjer, for dem er han bare «baba», som har vært med de hver dag i deres liv, sier Rasha.

Frykter mange fortsatt vil sendes ut

Instruksen om å stoppe utsendelser skal blant annet gjelde saker hvor vedkommende ikke kan videreføre familielivet i hjemlandet. Men unntak kan gjøres når personen uansett ikke vil få opphold, eller ved «særlig grove brudd» på asylreglene.

Aksnes mener Thamers sak sår tvil om hvorvidt instruksen faktisk vil ha noen praktisk betydning.

– Til tross for at instruksen er hevdet å være en seier fra politisk hold, fremstår det uklart for meg om Baumann-rapportensanbefalinger i realiteten følges opp når instruksen formuleres på denne måten. Jeg stiller meg derfor tvilende til om dette faktisk vil innebære noen endringer for barna.

Sunniva Yde Aksnes, Advokatfirmaet Sulland

Sunniva Yde Aksnes jobber i Advokatfirmaet Sulland, og er en av flere som har representert Thamer.

Foto: Privat

Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), sier at de er veldig glad for at enkelte saker nå blir utsatt. Han er likevel bekymret på lik linje som Aksnes.

-– Det er i utgangspunktet relativt få utvisningssaker på grunn av utlendingloven som berører barn. Nå ser et ut til at denne gruppen blir enda mer innskrenket.

– Det fremstår veldig vagt hvor terskelen skal gå, og det er UDI og UNE som må gjøre disse vurderingene. Det åpner for et skjønn som burde vært unødvendig etter vårt syn.

Han påpeker videre at det ikke handler om hvor mange som skal få bli i Norge, ettersom man kan returnere etter at innreiseforbudet er utløpt.

– Dette dreier som om hvor mye lidelse skal vi akseptere at barn skal utsettes for ved å bli atskilt fra en av sine hovedomsorgspersoner.

Ketil Larsen, avdelingsdirektør i UNEs fagavdeling, sier til NRK at de vil forholde seg til instruksen i de enkeltsakene den gjelder for.

– Hvorvidt det da kan oppstå uklarheter, er for tidlig å si.

Provosert

SVs Birgit Oline Kjerstad omtalte onsdag avtalen med regjeringen som en stor seier. Nå er hun provosert, sier hun.

– Gjennom denne utvisninga tester staten grensene i en forskrift vi ennå ikke har sett detaljene i, samme dag som melding om at den skal på høring er sendt ut.

Birgit Oline Kjerstad, asylpolitisk talsperson SV

SKYHØY TERSKEL: Birgit Kjerstad sier terskelen for å ta hensyn til barns beste har vært så skyhøy at den knapt er reell.

Foto: Silje Rognsvåg / nrk

Kjerstad kjenner ikke Thamers sak, men sier hun føler med ham og alle andre familier i samme situasjon. Nå ber hun om å få inn reelle endringer.

– Denne saken viser at tross gjennomslaget vi har oppnådd så er ikke kampen på noen måte over.

Vil fortsatt skje utvisninger

Statssekretær i Justisdepartementet, Even Eriksen (AP), ønsker ikke å kommentere Thamers sak, men sier følgende:

– Vedtakene som følger utlendingsloven kan få svært inngripende konsekvenser i menneskers liv, og jeg forstår godt at dette kan være vanskelig for dem det gjelder

Eriksen sier at det nye regelverket er en oppmykning av praksisen i tråd med Baumann-utvalgets forslag, og at hovedregelen skal være mildere reaksjon enn utvisning i saker hvor barn er involvert.

Men instruksen gjelder ikke i seg selv vilkårene for oppholdstillatelse.

– Fortsatt vil det også i disse sakene kunne forekomme tilfeller av familiesplittelser av utenlandske foreldre med barn i Norge, for eksempel fordi det er utført særlig alvorlig asyljuks.

Han presiserer at personer som vurderes utvist på grunn av kriminalitet vil falle utenom instruksen, og personer som uansett ikke fyller forutsetningene for opphold, i utgangspunktet fortsatt vil bli sendt ut.

AKTUELT NÅ