Så mye lenger lever de med høyest inntekt

Menn med høy inntekt kan forvente å leve opptil 14 år lengre enn de med lavest inntekt. Også kvinner med fete lønninger lever lenger.

Barcode

På Barcode i Oslo jobber det mange menn med høy inntekt. Ifølge forskerne vil særlig menn med topplønn leve lenger enn de som tjener aller dårligst.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Vi har funnet ut at det er ganske store forskjeller i Norge i forventet levealder etter inntekt. Det gjelder for både kvinner og menn, sier med forsker ved Folkehelseinstituttet, Jonas Minet Kinge.

Forskere i Norge og USA har studert dødsårsakene til over 400.000 nordmenn som døde mellom 2005 og 2015, og koblet disse med den samlede inntekten i husstanden: Resultatene er publisert i det medisinske tidsskriftet Jama, som gis ut av den amerikanske legeforeningen.

Resulatetet er oppsiktsvekkende:

Jonas Minet Kinge

Forsker ved Folkehelseinstituttet, Jonas Minet Kinge.

– Hvis vi sammenlikner de som tjener aller mest med de som tjener aller minst, så er det nesten 14 års forskjell i forventet levealder for menn og litt mer enn åtte års forskjell for kvinner, sier Kinge.

Store forskjeller

Resultatene fra studien viser følgende når forskerne sammenlikner den prosentandelen med høyest og lavest husholdningsinntekt:

  • Forventet levealder i Norge er høyest blant de rikeste en prosent av kvinnene. I denne gruppa var forventet levealder 86,4 år. Disse kvinnene vil leve i gjennomsnitt 8,4 år lenger enn kvinnene med lavest inntekt
  • Laveste forventet levealder har mennene i gruppa med lavest inntekt. Her var forventet levealder 70,6 år. Det er 13,8 år lavere enn mennene i den andre enden av skalaen.

Kreft, hjerte- og karsykdommer, selvmord og rus tar oftere liv blant dem som tjener aller minst enn blant dem som tjener mest. Også alzheimers slår ut spesielt blant kvinner.

– Hva er forklaringen?

– Den mest åpenbare forklaringen er livsstil. De med lavere inntekt røyker mer, de har flere døsfall knyttet til rus, og de har sannsynligvis et dårligere kosthold. Vi ser også flere tilfeller av selvmord blant de med lavere inntekt, sier Kinge.

Grafen viser forventet levealder

Interessant USA-funn

Dette er første gangen forventet levealder er beregnet for så detaljerte inntektsgrupper i Norge, og det er også første gangen tallene er sammenliknet med tilsvarende estimat fra USA.

Funnene er sammenfallende for de to landene.

– Sammenlikningen er interessant siden det norske helse- og utdanningssystemet i hovedsak er offentlig finansiert, mens det i USA er en høy del privat finansiering. Videre er det i Norge relativt små inntektsforskjeller, mens det er store ulikheter i USA, sier Kinge.

I perioden 2005 og 2015 økte levealdergapet mellom de 25 prosent med høyest inntekt og de 25 prosent med lavest inntekt i Norge. Også denne beregningen gjelder 40-åringer:

  • De 25 prosent kvinnene med høyest inntekt økte levealderen med 3,2 år, mens de 25 prosent av kvinnene med lavest inntekt redusert den med 0,4 år.
  • De 25 prosent av mennene med høyest inntekt økte levealderen med 3,1 år, og i motsatt ende av skalaen økte den bare med 0,9 år

SISTE NYTT

Siste meldinger