Hopp til innhold

Russisk milliardær er kongen av fiskekvoter i norske farvann

Den norske regjeringen vil ikke fortelle hvor stor andel av kvotene styrtrike Vitaly Orlov kontrollerer.

Vitaly Orlov

FISKERIMILLIARDÆR: Russiske Vitaly Orlov eier det gigantiske Norebo-konsernet, og har en lukusleilighet i denne boligblokka i London.

Foto: DMITRY DUKHANIN / JØRN TOMTER

Daglig ankommer russiske trålere fiskemottak i Nord-Norge. Der leverer de verdifull fiskefangst tatt utenfor kysten vår. Mange av fartøyene er eid av Orlovs konsern, Norebo.

Ingen norske eller utenlandske rederier kontrollerer flere torskekvoter i Norges økonomiske sone og rundt Svalbard enn Orlovs konsern. Det går fram av en kartlegging NRK har gjort.

Norebo fornyer trålflåten

NYE TRÅLERE: Norebo fornyer store deler av trålerflåten. De som investerer mest i nye trålere og fiskeanlegg i Russland, er sikret kvoter.

Foto: Knorr

Tilgang på kvoter, spesielt torsk, er milliardbusiness. I Norges økonomiske sone og rundt Svalbard har Norge og Russland et samarbeid om fordeling av kvoter mellom forskjellige land.

Peker på utenrikspolitiske interesser

I Norge er det full åpenhet om hvilke norske aktører som har kvoter. Men regjeringen vil ikke fortelle NRK hvor stor kvoteandel Orlov og andre russiske aktører har.

Da NRK ba Fiskeridepartementet om innsyn i kvotene til Orlov, var svaret nei:

« ... offentliggjøring vil kunne medføre skadevirkninger for norske utenrikspolitiske interesser.»

NRK ba også om en uttalelse fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) på plass i statsrådstolen i Nærings- og fiskeridepartementet.

TAUS OM RUSSERKVOTER: Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil ikke uttale seg om hemmeligholdet.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

« (..) Utlevering av opplysninger mottatt i medhold av kontrollavtalen, til andre formål, vil være et tillitsbrudd i strid med etablert praksis, som blant annet vil kunne medføre at fremtidig og viktig informasjonstilgang blir påvirket,» skriver kommunikasjonssjef Lisa Nordøen.

Norebo-konsernet opererer over hele verden og har kontorer blant annet i London, Hongkong og Murmansk, som er Orlovs fødeby.

Norebo er Russlands største fiskeriselskap og et av verdens største holdingselskaper innen fiskeri. Det sier Anne-Kristin Jørgensen, som forsker på russiske fiskeriinteresser ved Fridtjof Nansens Institutt.

Milliardærene koser seg i London

I London-bydelen Vauxhall ligger nybygde høybygg i det som har blitt et milliardær-strøk for rike utlendinger, vakkert beliggende ved Themsens sørlige bredd.

St George Wharf Tower, also known as the Vauxhall Tower, is a residential skyscraper in Vauxhall, London

MILLIARDÆRBLOKK: Blokka ved Themsen er fylt med utenlandske milliardærer fra blant annet Russland, Nigeria og Emiratene. I 2013 kjøpte Orlov hele 39. etasje for 150 millioner kroner, ifølge The Guardian.

Foto: Jørn Tomter

Her kjøpte Vitaly Orlov i 2013 en tårnleilighet for 150 millioner kroner i «The Tower», et av byens mest luksuriøse leilighetsbygg. Offisielt bor Orlov i Murmansk, men han har boliger i flere land.

Orlov har i mange år vært på milliardærlisten til finansavisen Forbes.com. Hvert år oppdateres listen over milliardærer.

Utenfor "The Tower" St. George, Vauxhall,

ORLOVS NABOLAG: Utenfor det luksuriøse leilighetskomplekset «The Tower» nyter folk dagliglivet.

Foto: Jørn Tomter

Norebo-rederienes tilgang til det norske fellesskapets ressurser sikrer store inntekter, år etter år.

Det er gjennom fiskeriavtalen mellom Russland og Norge at Orlov har rett på kvoter i Norges økonomiske sone.

– Røper ikke informasjon

Norebo-konsernet selv hevder denne uka i en e-post til NRK at det er gode grunner til ikke å oppgi kvoter.

– Rederier pleier ikke å røpe informasjon om kvoter som de har til sin disposisjon. Eller om sine finansielle resultater. Det finnes flere grunner til det, skriver talsperson i Norebo, Sergej Sennikov, i en e-post til NRK.

Han skriver videre:

Informasjonen er tilgjengelig på russisk og fremlegges til norske kompetente organer regelmessig.

Sergej Sennikov

TALSPERSON: I likhet med Orlov, snakker talsperson i Norebo, Sergej Sennikov, norsk.

Foto: privat

Sennikov svarer ikke på NRKs spørsmål om hva han legger i «flere grunner».

NRK har tidligere bedt russiske myndigheter om kvoteoversikten, men uten å få svar.

Norske myndigheter stiller altså ikke samme krav til åpenhet fra russiske fiskeriinteresser, selv når de fisker i Norges økonomiske sone. Og leverer til norske fiskemottak.

Avviser sanksjoner mot russere

Vesten har straffet russisk økonomi hardt etter invasjonen av Ukraina i februar i år. Men innen fiskeri går alt som før i Norge.

Av hensyn til det norsk-russiske-fiskerisamarbeidet, argumenterte fiskeriministeren mot sanksjoner i et NRK-intervju 7. mars.

Norebo-konsernet inkluderer rederier, trålere, fabrikker, verft og fraktselskaper. I Murmansk-regionen er konsernet den største skattyteren. Med blant annet McDonalds på kundelisten er konsernet den største leverandøren av frossenfisk i Europa.

Det er gjennom disse rederiene at Orlov har tilgang på kvoter i det som kalles Norsk Økonomisk sone. Det er de store havområdene som strekker seg fra grunnlinjen og 200 nautiske mil (370 km) ut fra norskekysten.

Gjennom det norsk-russiske fiskerisamarbeidet fordeles kvoter på torsk, hyse og sei. Dette er de mest lukrative torskekvotene i verden.

Torsk

TILHØRER FELLESSKAPET: I loven om marine ressurser § 2 står det «Dei viltlevende marine ressursene ligg til fellesskapet i Noreg.»

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

De to landene får som regel like store kvoter. Deretter fordeler Russland sine kvoter blant russiske rederier. Orlov kontrollerer mer og mer av disse kvotene, men den norske regjeringen vil altså ikke fortelle hvor mye han kontrollerer.

Orlov bodde i Drøbak

Ingen andre, verken norske eller russiske konsern, rapporterer inn tilsvarende mengder torsk som Norebo-konsernet.

På midten av 90-tallet bodde Vitaly Orlov i Drøbak, der han lærte seg norsk og ble norsk statsborger i en periode. Det var her han startet det som senere ble et russisk fiskeriimperium.

I Brennpunkt-dokumentaren «Rovfiskerne» fra 2004 ble det satt et kritisk søkelys på virksomheten til blant annet Orlov. Det ble avdekket at et norsk selskap, som Orlov var medeier i, samarbeidet med russiske rederier. Flere av trålerne ble tatt for overfiske i Barentshavet.

Kapitan Gromtsev

SOVJETHELT: Fartøyene i Norebo-rederiet er oppkalt etter gamle krigshelter fra Sovjetunionen. «Her er Kapitan Gromtsev» i Tromsø.

Foto: Geir Vinnes / Privat

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du mer om denne saken eller andre forhold i fiskerinæringen NRK burde undersøke? Ta gjerne kontakt på e-post, telefon eller kryptert via Signal

  • Fredrik Kampevoll: +47 41 767 111
  • Line Tomter: +47 971 50 094

AKTUELT NÅ