Hopp til innhold

Vil ha slutt på regjeringens korona-hemmelighold

Senterpartiet varsler kamp i Stortinget om hemmeligholdet rundt Koronakommisjonen. Også SV og Arbeiderpartiet er kritiske.

Kjersti Toppe (Sp) under Stortingets spørretime

RØDGRØNT ÅPENHETSKRAV: – Koronakommisjonen må tilstrebe mest mulig åpenhet i sitt arbeid, varsler Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Ole Berg-Rusten

Om kort tid skal Stortinget behandle et lovforslag fra regjeringen om Koronakommisjonens informasjonstilgang.

I forarbeidene til loven beskriver regjeringen hvordan kommisjonen kan hemmeligholde referater fra forklaringer ved å nekte å gi ut kopi til de som forklarer seg.

Slik beholder forklaringene status som organinterne dokumenter, som i utgangspunktet er hemmelige.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt har karakterisert forslaget som en oppskrift på hemmelighold. Også Presseforbundet har vært kritisk til lovforslaget.

Varsler endringer

Men nå varsler flere partier endringer når Stortinget behandler lovforslaget.

– Vi vil nok skrive merknader i denne saken, der det klart kommer frem at Koronakommisjonen må tilstrebe mest mulig åpenhet i sitt arbeid. Det syns vi er veldig viktig, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

– Vi er ikke uenig i gjeldende lov, men vi er uenig i regjeringens oppmuntring til å bruke unntaket aktivt. Det vil vi få godt frem i komiteens behandling av saken, sier hun.

Jonas Gahr Støre
Foto: Terje Bendiksby

Jonas Gahr Støre varsler at Arbeiderpartiet vil studere lovforslaget «meget nøye».

– Åpenhet er viktig for troverdigheten til den rapporten som en dag skal komme. Hvis det kommer en rapport som trekker konklusjoner, og det viser seg at det var innspill som ikke ble tatt hensyn til, så er det negativt. Det svekker tiltroen til det vi skal lære av kommisjonens arbeid, sier Støre.

Også SVs justispolitiske talsperson Petter Eide åpner for at det kan bli endringer.

Petter Eide

ETTERKONTROLL:

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Når vi skal behandle lovforslaget må vi ha som siktemål at mest mulig skal være offentlig. Tiltakene var så inngripende, og Stortinget hadde så liten kontroll med regjeringens bruk av smittevernloven og helseberedskapsloven, at etterkontroll er helt nødvendig. Det krever åpenhet, sier Eide.

SV har sendt skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg om hemmeligholdet.

Sladding koronakommisjonen

SLADD: Koronakommisjonen mener det kan gi et «skjevt og misvisende bilde» om ikke referater fra kommisjonsmøtene sladdes.

Foto: Faksimile / NRK

Viser til Gjørv-kommisjonen

For ni år siden gransket Gjørv-kommisjonen politiets og forsvarets beredskap etter terrorangrepene 22. juli 2011. Kommisjonen ba høsten 2011 om unntak fra offentlighetsloven, men det ble raskt avvist av daværende statssekretær Karl Eirik Schjøtt Pedersen. 22 juli-kommisjonen måtte dermed følge de vanlige reglene i offentlighetsloven.

– Dersom Koronakommisjonen praktiserer mer hemmelighold enn Gjørv-kommisjonen, så hører det ingen plass hjemme. Det er jo ingen grunn til at dette skal være viktigere og vanskeligere enn hva Gjørv-kommisjonen hadde, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Jeg tror at når vi klarte å holde offentlighetsloven som det bærende prinsipp med Gjørv-kommisjonen, med all den tragedie den bygget på, så bør vi klare det samme med Koronakommisjonen, sier Jonas Gahr Støre.

Mæland: – Helt enig

Monica Mæland
Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Justisminister Monica Mæland skriver til NRK at hun er helt enig med opposisjonspartiene.

«Jeg er helt enig med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i at koronakommisjonen må tilstrebe mest mulig åpenhet, i tråd med offentlighetsloven. Det har vi også lagt opp til i lovforslaget. Det man redegjør for er hvordan loven er å oppfatte, og så blir det opp til kommisjonen hvordan de vil praktisere loven», skriver Mæland i en e-post til NRK via sin rådgiver.

AKTUELT NÅ