Hopp til innhold

Riksrevisjonen: Svært alvorlige sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer

Riksrevisjonen har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Dette er en av de mest alvorlige rapportene Riksrevisjonen har lagt frem, sier de.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger frem Riksrevisjonens nyeste undersøkelse av Forsvaret

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under en pressekonferanse tirsdag.

Riksrevisjonen har undersøkt informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Informasjonssystemene er avgjørende for Forsvarets operative evne og Norges sikkerhet. Systemene skal både være sikre og fungere effektivt.

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene Riksrevisjonen har lagt frem. Begrunnelsen er at svakhetene kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier Schjøtt-Pedersen.

Sårbarheter

Riksrevisjonen har hovedsakelig undersøkt perioden fra 2017 til 2020, altså forrige langtidsplan for forsvarssektoren.

Ifølge rapporten er det alvorlig at Forsvarets evne til å oppdage og håndtere digitale angrep er begrenset i situasjoner med et økt trusselnivå.

– Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Forsvaret har kjent til dette i mange år og ikke evnet å gjøre det som trengs, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har undersøkt informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner og kommer med svært kraftig kritikk.

Riksrevisjonen har undersøkt informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner og kommer med svært kraftig kritikk.

Foto: Anette Ask/Forsvaret / Anette Ask/Forsvaret

Riksrevisjonens undersøkelse viser at sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer gir risiko for svekket operativ evne. Det betyr at det kan bli vanskeligere for Forsvaret å håndtere angrep mot norske mål.

– Svakhetene som Riksrevisjonen avdekker kan få store konsekvenser, både i fred, krise og krig. Vi snakker om grunnleggende sikkerhet i en stadig mer digital verden. Forsvaret må sikre informasjonssystemene sine og det må skje raskt, sier Schjøtt-Pedersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at Riksrevisjonen har avdekket alvorlige funn.

– Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak. Selv om Riksrevisjonen skriver at dette ikke påvirker vår evne til daglige operasjoner, påpeker de at manglene kan få følger for vår operative evne. Dette tar jeg svært alvorlig.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Terje Pedersen / NTB

Krever full gjennomgang

Representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Seher Aydar (R), reagerer på rapportens funn:

– I en tid hvor ett av våre nærmeste naboland har blitt utsatt for sabotasje, er det urovekkende at riksrevisjonen finner at sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer kan gjøre det vanskeligere å håndtere angrep mot norske mål. Det er ikke holdbart. Nå må Forsvarsdepartementet gjøre en full gjennomgang, sier hun.

Seher Aydar (Rødt) på talerstolen.

Seher Aydar (R) på talerstolen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SV-leder Audun Lysbakken synes funnene er svært alvorlig.

– Her må det ryddes opp. Solberg-regjeringen har åpenbart forsømt seg, og jeg regner med at Ap/Sp-regjeringen vil følge opp umiddelbart, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken.

Foto: Javad Parsa / NTB

Gradert rapport

Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H), sier at funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018.

– Sp tar feil i kritikken. Dette er ikke ukjent for norske myndigheter. I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventninger til dette arbeidet, og jeg ser at forsvarsministeren mener det samme. Det er betryggende, sier han.

Peter A. Frølich (H).

Peter A. Frølich (H).

Foto: Terje Pedersen / NTB

Rapporten om Forsvarets informasjonssystemer er gradert på nivået «konfidensielt» etter reglene i sikkerhetsloven. Det betyr at den ikke er offentlig av hensyn til rikets sikkerhet.

Riksrevisjonen kommer til å følge opp denne undersøkelsen allerede om ett til to år for å se om situasjonen har blitt bedre. Årsaken til det er at funnene er så alvorlige.

– Dette er en svært alvorlig kritikk som vi må ta innover oss. Fra vår side er det en klar forventning om å utbedre dette omgående. Skal vi kunne forsvare landet, så er vi avhengig av at Forsvaret kan snakke sammen og dele informasjon, sier medlem av kontrollkomiteen Even Eriksen (Ap).

Kjenner seg igjen

Medlem av kontrollkomiteen, Nils T. Bjørke (Sp), sier at de svært alvorlige manglene i Forsvarets informasjonssystemer har bygget seg opp over tid.

– Det er umulig å ikke se dette i sammenheng med riksrevisjonssakene vi behandlet i forrige periode om objektsikring og kjøp av nye helikoptre. Dette er altså en mildt sagt uheldig arv fra Høyre-regjeringen.

Leder av Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, sier at de kjenner seg igjen i det bilde som Riksrevisjonen tegner.

– Dette er problemstillinger som har vært belyst for både militær og politisk ledelse i Forsvarsdepartementet i flere år.

AKTUELT NÅ