Hopp til innhold

Riksadvokaten: Vil etterforske Jan Helge Andersen videre

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud bekrefter at Jan Helge Andersen vil bli videre etterforsket etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen. Andersens forsvarer tar avgjørelesen til etterretning.

Oslo 20221021. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen.

BER OM FRIFINNELSE: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ber lagmannsretten om å frifinne Viggo Kristiansen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– I Andersens tilfelle etterforsker vi saken videre med sikte på ytterligere avklaring av Andersens rolle.

Det sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på fredagens pressekonferanse.

Han sa også at det ser ut som at Andersen har hatt en mer sentral rolle enn han tidligere har forklart.

– Andersens forklaring lider, etter min mening, på flere sentrale punkter av svakheter, ikke minst på grunn av manglende samsvar med andre opplysninger i saken, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

– Jeg kan ikke gå inn på alle detaljer om dette, men det er av vesentlig betydning er at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for. Og som nevnt lar hans forklaring seg vanskelig forene med teledatabevisene

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør, sier Maurud.

Tar avgjørelesen til etterretning

Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden har følgende kommentar til riksadvokatens avgjørelse:

Advokat Svein Holden

Forsvarer Svein Holden.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier han.

Vil frikjenne Kristiansen

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drap og seksuelle overgrep på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i år 2000.

Fredag ble det klart at riksadvokaten vil be lagmannsretten om å frikjenne Viggo Kristiansen.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drap på Stine Sofie og medvirkning til seksuelle overgrep mot begge.

Les også Her stikker Viggo Kristiansen til skogs etter Baneheia-avgjørelse

Viggo Kristiansen

Andersen siktet

Under pressekonferansen ble Maurud spurt om hva dette betyr for saken mot Jan Helge Andersen, som i dag har status som siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10)

– Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å også komme til bunns i den saken. Mitt budskap til de pårørende og etterlatte er at jeg forstår veldig godt den belastningen de blir utsatt for, og at de nå står igjen med spørsmål de ikke får svar på, sa Maurud.

Han sier etterforskningen av Andersen ikke er avsluttet, men at han ikke vil gå inn på detaljer i dette nå.

Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i den nye Baneheia-saken.

Jan Helge Andersen avbildet på vei til avhør i sommer.

Foto: Runar Henriksen Jørstad

Mener Andersen ikke har forklart seg riktig

Riksadvokaten sier det sentrale for hans vurdering har vært DNA-bevisene, teledata-bevisene og Andersens forklaring.

– Det er kun Andersens forklaring som underbygger at Kristiansen er skyldig. Den forklaringen kan dermed ikke tillegges vekt. De andre bevisene peker mot at Kristiansen ikke er skyldig, sier Maurud.

Riksadvokaten sier teledata samsvarer med Viggo Kristiansens versjon, og ikke med Jan Helge Andersens. (mer om dette lenger ned i saken).

– Teledataene er ikke forenlige med Andersens versjon av det som skjedde. Andersens forklaring lider etter min vurdering på mange punkter av svakheter, sier Maurud.

Han går langt i å avvise Jan Helge Andersens forklaring.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at det etter min vurdering vanskelig kan legges vekt i Kristiansens disfavør.

Kristiansands ordfører: Glad for videre etterforskning

Kristiansands ordfører er glad for at riksadvokaten mener etterforskningen i Baneheia-saken skal fortsette.

Jan Oddvar Skisland

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi kan ikke leve med et uoppklart barnedrap. Det har blant annet med jentene og jentenes pårørende å gjøre, sier Jan Oddvar Skisland (Ap).

– Jeg er glad for at dette kommer så tydelig fram, sier han.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ