Hopp til innhold

Riksadvokaten tviler på om straff hjelper

Riksadvokat Jørn Maurud tviler nå på om straff har noen effekt mot bruk av narkotika.

Hånd holder hasj-sigarett. Joint. Hasjrøyking. Hasj. Ungdomskultur. Stoffmisbruk. NB! Modellklarert

SELVSKADING: Riksadvokat Jørn Maurud synes det er problematisk å bruke straff på narkotikabruk, som han mener først og fremst er en form for selvskading.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Målet om et narkotikafritt samfunn har ikke fungert ifølge Riksadvokaten.

– Jeg tror vi kanskje har overvurdert betydningen – altså vi har hatt en visjon om en sånn – en nullvisjon, narkotikafritt samfunn. Det har jo ikke fungert, sier han.

Er det naivt?

– Naivt, nei, jeg vil ikke si det, svarer han.

– Gode hensikter og gode ønsker, men vi ser jo at antallet mennesker, ungdommer som har brukt narkotika har jo ikke akkurat gått ned i takt med de årene som har gått.

Tall fra folkehelseinstituttet viser at det ikke har vært en betydelig utvikling i narkotikabruken de siste 10 årene.

Maurud tar til orde for en mildere tilnærming til rusavhengige.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

UREALISTISK: Et narkotikafritt samfunn er urealistisk mener Riksadvokat Jørn Maurud.

Foto: Thomas Brun / NTB

Mener rusavhengige skader seg selv

– Vi må se på hva slags kriminalitet det egentlig dreier seg om, å bruke narkotika. Det er jo i første rekke en form for selvskading vi snakker om, da, sier Maurud.

I fjor støttet han Solberg-regjeringens rusreform.

– Bakgrunnen for at jeg ga min tilslutning til det rusreform-forslaget som ikke ble noe av, var at jeg synes det er problematisk å bruke straff på folk som først og fremst skader seg selv.

I mai ga han politiet nye retningslinjer for håndtering av rusavhengige.

Disse fastslo at rusavhengige ikke skal stoppes, arresteres eller ransakes om de mistenkes for å ha mindre menger narkotika til eget bruk.

Men de som selger narkotiske stoffer skal fortsatt straffeforfølges.

– Jeg tror at vi bør fortsatt bruke energi og krefter på å ta de som innfører, som selger, altså som setter andre i stand til å bruke narkotika, sier Maurud.

– Men så har jeg veldig tro på at vi må bruke energi på forebyggende virksomhet. Redegjøre enda tydeligere for skadevirkninger og effekter av bruk av narkotika, fortsetter han.

– Jeg synes det er problematisk å bruke straff på folk som først og fremst skader seg selv.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud

Les også Politikerne stemte ned rusreformen – nå letter Høyesterett på narkoreglene

En mann røyker heroin i et inhaleringsrom i Oslo.

– Oppsiktsvekkende, mener Frp

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen reagerer kraftig på riksadvokatens uttalelser.

– Det er svært oppsiktsvekkende at riksadvokaten kommer med veldig tydelige politiske meninger på vegne av seg selv, sier han til NRK.

–Det i en sak hvor det er stor uenighet og strid, faktisk en ganske betent strid innad i Stortinget, så er det veldig problematisk at riksadvokaten kommer med veldig tydelige politiske meninger, fortsetter han.

Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsmann, Frp.

REAGERER: Justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet reagerer på Riksadvokatens uttalelser.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet stemte imot rusreformen til regjeringen Solberg i fjor. Nå mener Amundsen at Mauruds uttalelser rokker ved skillet mellom Stortinget og domstolene.

– Det er veldig viktig at vi har et klart skille mellom Stortinget som lovgiver, og domstolene og påtalemyndigheten som skal forholde seg til den lovgivningen som Stortinget faktisk fatter, sier han.

– Det er snakk om hans rolleforståelse. Han bør holde en armlengdes avstand fra den politiske realiteten, fra de politiske vurderingene som gjøres i Stortinget. Fordi han i neste instans er den som skal følge opp de politiske vedtakene som Stortinget fatter.

Riksadvokaten ønsket ikke å kommentere uttalelsene til Amundsen.

AKTUELT NÅ