Hopp til innhold

Ny returavtale med Etiopia åpner for at 400 etiopiere kan sendes hjem

Norske myndigheter har inngått en avtale med Etiopia som betyr at etiopiere som oppholder seg ulovlig i Norge nå kan returnere til hjemlandet.

Ny avtale åpner for Etiopia-retur

Norge har fått en returavtale med Etiopia. Nå får etiopierne to muligheter: Få 40.000 kroner og reise frivillig hjem til Etiopia, eller bli tvangsreturnert etter fristen 15. mars. Her står noen av dem utenfor Oslo Domkirke i fjor.

– Vi har signert en avtale om tilbaketakelse med Etiopia. Det innebærer at vi har et system og en avtale med etiopiske myndigheter om frivillig retur til Etiopia, og en mulighet for tvangsretur, sier Pål K. Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet.

Det betyr at personer fra Etiopia som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, og som ikke har behov for beskyttelse, nå kan returnere til hjemlandet.

I dag er det omtrent 400 etiopiere med avslag på asylsøknader i norske asylmottak. Lønseth oppfordrer dem til å søke frivillig retur.

– Vi vil ikke bruke muligheten til tvangsretur før 15. mars, så de har mulighet til å søke frivillig retur slik at de kan returnere til Etiopia under ordnede forhold.

Lange forhandlinger

Pål K. Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet.

Pål K. Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet, er godt fornøyd med avtalen som er inngått med Etiopia.

Foto: Justisdepartementet

Norske myndigheter har jobbet med å få en returavtale med Etiopia i 20 år.

– Vi er godt fornøyde med denne avtalen. Etter det jeg er kjent med, er dette den eneste avtalen Etiopia har med et europeisk land. Vi er veldig fornøyde med å få stadig flere returavtaler, sier Lønseth.

Statssekretæren forteller at det har vært lange forhandlinger, og at Norge ikke har gitt mer enn hva man måtte med lignende avtaler med Irak og Afghanistan.

– Dette er en avtale som er bra for Norge, og som jeg håper blir effektivt brukt av politiet og utlendingsmyndighetene.

Lønseth sier de jobber med å få til lignende avtaler med flere land, og håper å inngå flere returavtaler fortløpende.

Bedre avtale for etiopierne

Vanligvis får asylsøkere 20.000 kroner hvis de sendes tilbake til hjemlandet sitt. Etiopierne får vesentlig mer.

– De får 15.000 kroner i kontantstøtte hvis de velger å reintegrere seg i Etiopia. Deretter får de 25.000 kroner til støttetiltak i Etiopia når de returnerer. Dette er viktig for at de skal få en verdig retur og en god reetablering i hjemlandet, sier Lønseth.

Etiopierne får altså to muligheter av norske myndigheter: Få 40.000 kroner og reise frivillig hjem til Etiopia, eller bli tvangsreturnert.

Håper ikke på kirkeasyl

I fjor demonstrerte mange etiopiere med sultestreik i Oslo Domkirke, og mange bodde i telt utenfor domkirken i protest mot Norges behandling av asylsøknadene deres. Lønseth håper ikke på en reprise.

– Det er sikkert en fare for at noen går i kirkeasyl. Men jeg oppfordrer dem til å ikke sette seg i en så vanskelig situasjon og gripe muligheten for en god, frivillig retur i stedet for å vente på at de blir tvangsreturnert.

Han mener det er viktig at norske myndigheter har muligheten for tvangsreturnering av personer som har fått avslag dersom Norge skal ha en kontrollert og regulert innvandringspolitikk.

– Vi kan ikke ha det slik at alle som kommer fra land hvor det ikke er demokrati får opphold i Norge. Det er ikke bærekraftig. Omtrent halvparten av etiopierne i Norge får opphold og skal integreres godt, men de som får avslag må returnere, sier Lønseth.

Ønsker ny vurdering

Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), er uenig med hvordan regjeringen har behandlet situasjonen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), er bekymret for hva som vil skje med barna.

– En del av de etiopiske barna har bodd lenge i Norge, og vi mener deres situasjon må ivaretas. Hvis regjeringen mener alvor om å legge barns beste til grunn, må de utsette sakene og gjøre en ny vurdering av dem, sier Austenå.

Hun er redd for at etiopierne vil bli forfulgt når de returnerer til hjemlandet.

– Jeg frykter at vi vil se eksempler på fengsling, og i verste fall tortur og ødeleggelse av mennesker og familier. Etiopia er et meget autoritært regime hvor menneskerettighetsbruddene har blitt verre i løpet av det siste året. Mange av dem som sendes hjem har drevet politisk opposisjon mens de har vært i Norge, og det vil få konsekvenser for en del av dem.

Austenå er uenig med hvordan regjeringen har behandlet situasjonen.

– I stedet for å sette fortgang i arbeidet med å løse situasjonen for mange av barnefamiliene, har de heller valgt en «Tøffe Tom»-linje og sender dem hjem til et land hvor tilstanden har blitt verre.

AKTUELT NÅ