Hopp til innhold

Norske elever over snittet i PISA-undersøkelsen

Norske 15-åringer gjør det for første gang bedre enn snittet for OECD-land i alle de tre fagområdene som blir målt av PISA-undersøkelsen.

Pressekonferanse om PISA. Hvor gode er norske 15-åringer i naturfag, matematikk og lesing?

Følg pressekonferansen direkte her.

Med en 24.-plass blant OECD-land er Norge akkurat over snittet, og foran land som Sverige, USA, Frankrike, Russland og Spania.

– Mye tyder på at vi er på rett vei. Vi må takke lærere og rektorer for den viktige jobben de gjør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sist gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2012. Da presterte norske elever under gjennomsnittet i matematikk og naturfag, men litt over snittet i lesing.

Blant OECD-landene har Norge den tredje største fremgangen i naturfag siden 2006 og den nest største fremgangen i matematikk siden 2012, ifølge undersøkelsen. Og norske elever er i toppsjiktet for lesing blant OECD-landene.

  • Sjekk resultatene selv her

Gutter trenger lesehjelp

Men undersøkelsen viser også at det er store kjønnsforskjeller blant norske elever. Hele 21 prosent av guttene i undersøkelsen havner på laveste nivå for lesing, mens tilsvarende andel for jenter bare er 9 prosent.

– Vi må jobbe videre for å gjøre også guttene bedre til å lese, understreker Isaksen.

Arbeidsro

Ifølge undersøkelsen har det blitt mer arbeidsro i norske klasserom siden 2003. Da sa 41 prosent av elevene at det var bråk og uro i timene – en andel som nå er på 25 prosent.

– Dette er en gledelig utvikling, særlig når vi vet at det er en positiv sammenheng mellom læringsmiljø og læringsresultater, sier Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Hvert tredje år kartlegger PISA-undersøkelsene 15 år gamle skoleelevers ferdigheter i matematikk, naturfag og lesing i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Også en rekke land utenfor OECD deltar i undersøkelsen.

Singapore, Japan, Estland, Kinesisk Tapei (Taiwan) og Finland topper rangeringen.

AKTUELT NÅ