Hopp til innhold

Internasjonal test: Norske femteklassinger best i Norden i matte

Mens norske barneskoleelever gjør det bra i matte, henger ungdomsskoleelevene mer etter.

Jente gjør regnestykke på tavlen

Norske barn blir stadig bedre i matte, iallfall relativt sett sammen med resten av verden, viser ny undersøkelse.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Halvannet år etter at undersøkelsen ble gjort presenteres i dag funnene i den såkalte TIMSS-undersøkelsen.

Norske femteklassinger er best i Norden i matematikk, viser undersøkelsen. De kommer også høyt opp på verdensbasis – på åttende plass.

– Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) holder pressekonferanse på Majorstuen skole i Oslo tirsdag. Men alle tallene viser at det ikke bare er å glede seg for statsråden.

«Algebra-krisen» fortsetter

På ungdomsskolenivå er ikke de norske like flinke, og særlig på algebra henger Norges ungdomsskoleelever etter.

Også blant videregående elever som tar matte på det høyeste nivået, sliter med algebra sammenlignet med elever i mange andre land, kommer det frem i resultatene.

Statsråd Isaksen pekte også på at Norge nedprioriterer algebra sammenlignet med andre land, og at norske elever får lære om det senere enn i andre land.

I en artikkel på forskning.no forteller Tom Rune Kongelf ved Høgskulen i Sogn og Fjordane at han mener at mye av problemet ligger i mattebøkene. Han mener at bøkene er utydelig om hva algebra egentlig er for noe.

Elevene i Singapore er de som er aller flinkest i matte både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Generelt scorer elevene i Øst-Asia høyest. Kuwait og Saudi-Arabia er i motsatt ende av skalaen.

Forskjellige trender siste 20 år

Om vi ser på tallene i et 20-årsperspektiv, er Norge et av 14 land som har en god utvikling for barneskolen. Men på ungdomsskolen er Norge et av bare tre land, Sverige og Ungarn er de to andre, som har en negativ trend, viser tallene.

For ungdomsskolen skal det sies at etter en bunn i 2003, har det gått sakte oppover.

Undersøkelsen har også sjekket om det er forskjell i resultatene hos gutter og jenter. I Norge er det ikke noen store forskjeller på kjønnene, verken i naturfag eller matte.

Elever i 57 land blir målt etter hvor mye matematikk og naturfag de kan, og nå kommer dommen. Det er seks færre land som var med i 2015 enn 2011.

Få tar realfag

Det kommer også frem at få elever på videregående tar fordypning i matte og fysikk, sammenlignet med andre land i undersøkelsen.

– Det bør bekymre oss at et land som er tuftet på realfagskunnskap, sliter med svak rekruttering til fysikk og matematikk. Vi må vise at realfag åpner dører til spennende studier og gir gode jobbmuligheter, sier kunnskapsministeren.

Norge henger etter i naturfag

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener undersøkelsen viser at Norge bør 'pusse opp skolen', enn å 'bygge ny skole'.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I naturfag er Norge midt på treet for barneskoleelever og ungdomsskoleelever. Og om vi ser i et 20-årsperspektiv her, seiler vi akterut både for de yngste og de på ungdomsskolen.

Forsker Ole Kristian Bergem fra Universitetet i Oslo viser til at årsaken kan være at i Norge har elevene, særlig på ungdomstrinnet, mye mindre undervisningstimer enn i mange andre land vi liker å sammenligne oss med.

– Alle land som har gjort det bra har heller ikke naturfag integrert, men de har egne timer i fysikk/kjemi, biologi og geofag, sier han.

I geofag gjør Norge det relativt best sammenlignet med andre land.

Som i matte er det elevene fra Singapore som også klarer best resultat her, mens elevene i henholdsvis Kuwait og Sør-Afrika som sliter mest.

Har du lyst å prøve deg på noen oppgaver? Da kan du klikke deg inn her

Du har kanskje hørt om PISA, men ikke TIMSS? Her kan du lese om forskjellen. Og her en kronikk hos khrono.no.

Bakgrunn:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger