Hopp til innhold

Rekordstor kø i domstolene: – ​​​​​​​ Alvorlig for folks rettsfølelse

Over 1200 straffesaker er satt på vent på grunn av koronapandemien. Domstoladministrasjonen mener dette er veldig alvorlig for tiltalte, ofre og folks rettsoppfatning.

Hamar tinghus

Hamar tinghus holder stengt for å begrense smittespredning.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Domstolskøen vokser nå fra dag til dag. Siden koronatiltakene ble innført i mars har antall ubehandlede saker i tingrettene vokst med over 1200. I tillegg er det over 70 saker i lagmannsretten som er satt på vent.

– Hvis dette fortsetter ut året, må vi ha minst 70 stillinger ekstra for å ta unna køen. Vi prøver nå å ta unna de sakene som haster mest, forteller kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.

Rask saksbehandling er viktig for alle som er involvert i en straffesak. Det gjelder spesielt i voldssaker der det er en stor belastning for ofrene å vente på at saken skal komme opp.

– Det er først etter en domstolsbehandling at folk kan komme seg videre i livet. Vi prioriterer derfor disse sakene, sier Brox.

Færre meddommere

Et av tiltakene for å få en raskere og mer effektiv saksbehandling med koronarestriksjoner er å redusere antall meddommere i lagmannsretten. Dette fordi det er vanskelig å samle så mange meddommere i samme rom og samtidig ivareta smittevernet.

Domstoladministrasjonen har også foreslått at flere saker i tingrettene kan gå med kun én dommer til stede, og at flere saker kan løses skriftlig.

– Antall saker som hoper seg opp, vokser dag for dag. Vi må iverksette mange tiltak for å hindre at vi får et stort etterslep, sier Brox.

Mange kan få strafferabatt

Dersom saksbehandlingstiden i rettsapparatet blir veldig lang, får det betydning for straffeutmålingen. Mange lovbrytere vil dermed ha krav på strafferabatt.

– Dette er en stor utfordring. Det påvirker folks rettsoppfatning, og det er alvorlig, sier Brox.

Tiltakene har vært på høring med knapp svarfrist. Advokatforeningen skriver i sitt høringssvar at de er svært kritisk til forslagene:

«Advokatforeningens syn er at den norske prosesslovgivningen er robust i alle ledd, og at den er et resultat av lovarbeid som har foregått i generasjon etter generasjon. Det er et sentralt prinsipp at lovgivning i fredelige tider også skal kunne stå seg når krig eller krise – i dette tilfellet en pandemi – rammer samfunnet og samfunnsstrukturene.»

Forsvarergruppen skeptisk til forslagene

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

Marius Dietrichson er leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, er lite imponert over forslagene til Brox og Domstolsadministrasjonen. Han sier køene domstolene nå opplever, er mer eller mindre selvforskyldt ettersom mange domstoler valgte å stenge dørene med øyeblikkelig virkning i midten av mars. Nå mener han nye smittevernråd, som sier at det skal være én meters avstand mellom aktørene i retten, vil gjøre det lettere å gjennomføre fysiske rettssaker.

Han sier at forslagene som er lagt frem ikke kommer til å kutte køene, og at de også strider mot grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

– Forslagene har ikke kommet for å bli kvitt køen. Den køen kom fordi man stengte tinghusene og gikk hjem i en måned. Det det nå er snakk om, er å ta ned antall meddommere med tanke på daglig drift i dag. Dette er ikke nødvendig fordi man har fått nye smittevernregler, sier Dietrichson.

Han sier meddommerne er et viktig rettssikkerhetsprinsipp som vi deler med veldig mange land, og at det sikrer legitimitet til rettsprosessen.

– Tar man bort dette, vil det kun være eliten, altså én fagdommer, som skal sitte alene på Tingretten og bestemme hva straffene skal bli og hvordan det skal håndteres. Det er et varsku at et så grunnleggende prinsipp skal forsvinne så raskt bare fordi vi møter litt motstand, sier Dietrichson.

Forsvarergruppen i Advokatforeningen foreslår egne tiltak. Dette er blant annet:

  • å ha åpne rettsdager på lørdager.
  • å jobbe doble skift med dag- og kveldsrettsaker.
  • å leie tomme hotellokaler for å sikre nok lokaler.

Brox mener enkelte av påstandene til Dietrichson er unøyaktige. Han mener det fortsatt vil være svært krevende å avvikle rettsmøter også med de nye smittevernrådene.

I en epost til NRK skriver Brox videre at Oslo Tingrett allerede nå leier lokaler på hotell for å kunne gjennomføre rettssaker, og at dette også skjer andre steder i landet.

– Vi synes mange av forslagene til Adovkatforeningen er interessante, og vi tar gjerne en dialog med dem om forslag som kan bidra til å få unna rettssaker, sier Brox til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ