Hopp til innhold

Flere hundre straffesaker står på vent – flere kan bli henlagt

Domstolsadministrasjonen jobber nå med en nasjonal veileder for å få flere straffesaker smittefritt gjennom rettssystemet. Fra 12. mars til påske var bare 10 prosent av de sakene som skulle vært oppe i retten avviklet i Norge.

Johan Martin Welhaven

VANSKELIG: Påtaleansvarlig for politiet i Innlandet Johan Martin Welhaven merker at antall saker som er ferdig etterforsket og skulle blitt behandlet i retten hoper seg opp.

Foto: Frode Meskau / NRK

I Innlandet står 200 ferdig etterforska saker står på vent og noen kan bli henlagt på grunn av at færre saker kan gå i retten.

Det er viktig å få sakene ferdig straffebehandlet, sier påtaleansvarlig for politiet i Innlandet Johan Martin Welhaven.

Han liker situasjonen de har havnet i dårlig. Norges domstoler har redusert drift for å hindre spredning av Covid-19-viruset. Smittekravene fører til at mange domstoler ikke har store nok rom eller mange nok saler til å avvikle de ferdig behandlede straffesakene.

Fra 12. mars til påske var det bare 10 prosent av de sakene som skulle vært oppe i retten som ble avviklet i Norge.

Bunken med ferdige saker vokser

I forrige uke møttes påtaleansvarlige og sorenskriverne i Innlandet for å gå gjennom situasjonen. Korona-krisa har ført til at bunken med ferdig etterforska saker som skal gå for retten vokser. Nå står 200 saker på vent i Innlandet, selv om det er tatt i bruk digitale verktøy for å avvikle noen av rettssakene.

Det kan være at vi må vurdere noen av sakene på nytt og henlegge de som ikke er så alvorlige, sier Johan Martin Welhaven.

Det som prioriteres nå er alvorlige straffesaker. Problemet er at det tar lengre tid for både ofre og tiltalte å bli ferdige med sakene. Advokat Ove Herman Frang er redd at utsettelser kan føre til at forklaringene i retten vil bli preget av at det har gått lang tid.

Forsvarer Ove Herman Frang

UHELDIG: Advokat Ove Herman Frang frykter mange husker mindre når det tar lang tid før sakene kommer opp i retten.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Jo lengre tid det går jo vanskeligere blir det å huske alt så nær en hendelse som mulig, sier han.

I noen tilfeller har alvorlige familievold-saker blitt utsatt på grunn av fare for virusspredning.

– Det er ei enorm mental belastning at rettssaker blir utsett

Unntakstilstand i domstolene

I starten av pandemien forholdt domstolene seg til de lokale smittevernreglene som ble innført i hver enkelt kommune. Dermed ble også ulikt hvor sakene gikk for retten og ikke. Da de nasjonale retningslinjene kom, ble det klart at det var få saker som kunne gå for retten.

Likevel ble fire av seks personer som var til stede i en rettssak i Sarpsborg 1. april smittet. Rettslokalet var 150 kvadratmeter stort og seks personer var til stede, ingen av dem hadde symptomer på at de var sjuke.

Dommere, aktor og forsvarer korona-smittet etter rettssak

Noen domstoler har så små lokaler at de så vidt kan ha fem personer til stede med to meters avstand.

Vi kan leie lokaler utenfor tinghusene, men det er heller ikke så enkelt når veldig mye er stengt, sier direktør i domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke.

Sven Marius Urke

STRENGE SMITTEKRAV: Direktør i domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke er med og utarbeide en nasjonal veileder for domstolene under korona-pandemien.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Han sier det har vært en slags unntakstilstand med flere utfordringer. Da pandemien brøt ut var det mange domstoler hadde ikke utstyret som kreves hvis rettsbehandlingen skal foregå digitalt.

Og de har fått tilbakemeldinger fra aktørene i retten om at de er redde for å bli smitta. I neste uke kommer det en nasjonal veileder for hvordan sakene i domstolene skal avvikles.

Den er utarbeida sammen med helsedirektoratet for å finne ut hvordan vi skal kunne gjøre dette uten fare for smitte, sier Urke.

Flere saker fra Innlandet