Hopp til innhold

– Skremmende utvikling

Aldri tidligere har norsk politi og tollvesen beslaglagt så mye narkotika som i fjor. Samtidig dukker stadig nye, syntetiske stoffer opp på det norske markedet som ingen aner virkningen av.

Narkotika

POSTORDRE: Syntetisk cannabis selges ofte over internett, noe som gjør det vanskelig for politiet å holde oversikt. Den kjemisk narkotikaen kan bestilles over postorde hjemmefra.

Foto: politiet

Jon Storaas er daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO.

Daglig leder i RIO, Jon Storaas, sier utviklingen av syntetiske stoffer er skremmende fordi ingen kjenner omfanget eller virkningene.

Foto: Petter Olden / NRK

Selv om det er flest tradisjonelle stoffer som dominerer, viser den ferske narkotikastatistikken fra Kripos en klar tendens: Stadig flere syntetiske stoffer har funnet veien til det norske markedet.

I fjor oppdaget Kripos 30 nye stoffer som tidligere ikke var beslaglagt her til lands.

I tillegg tyder beslagene på at brukerne i større grad eksperimenterer med å blande de ulike stoffene som finnes.

Flere lovlige tabletter smugles inn

Det er fjerde året på rad at antallet narkotikasaker øker i Norge. Fra 2011 til 2012 har politiet og Tollvesenet registrert 6 prosent flere narkotikasaker.

I tillegg har tollerne beslaglagt 60 prosent flere tabletter enn i 2011. Ikke tidligere år er det beslaglagt større mengder.

– Vi ser at Illegal innførsel av legale preparater på avveie, utgjør en svært stor del av beslagene, sier seksjonsleder Kari Frey Solvik ved Kripos på deres nettsider.

Ifølge Kripos skyldes økningen i antall beslag ikke bare at det er mer narkotika i omløp, men også at politiet og Tollvesenet har vært mer aktive.

– Flere har problemer med å takle hverdagen

Daglig leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Rio, Jon Storaas, kjenner seg igjen i utviklingen.

– Dette er noe vi har sett lenge, og det er trist og veldig skremmende, sier Storaas til NRK.

Han tror ikke økte beslag skyldes at politiet har økt innsatsen, men at stadig flere får behov for å ruse seg.

– Dette viser at vi har et for lite inkluderende samfunn, og at flere har problemer med å forholde seg til hverdagen, sier han.

Storaas mener den negative utviklingen med at folk faller utenfor starter allerede i barnehagen, og fortsetter i skole og arbeidsliv, før den til slutt ender med en flukt fra virkeligheten gjennom rusmiddelmisbruk.

– Ingen kjenner virkningene eller det reelle forbruket

Storaas trekker spesielt fram økningen av syntetiske stoffer som urovekkende.

– Her er det umulig å følge med for vi ser ikke brukerne. De sitter ofte hjemme og bestiller de syntetiske stoffene over internett, forklarer han.

– Dermed har ingen oversikt, men at det er en økning i forbruket – det er det ingen tvil om, sier han.

Ifølge Storaas er stadig flere av rusmiddelmisbrukerne godt voksne, og ikke ungdommer som går gjennom en eksperimentell fase. I tillegg til å vite hvor mange som bruker syntetiske stoffer, utvikles det fortløpende nye syntetiske rusmidler.

Det er ingen som kjenner til virkningen av disse stoffene, sier han.

Flere straffes for narkotikakriminalitet

Torsdag la også Statistisk sentralbyrå (SSB) ut nye tall som viser at aldri tidligere har så mange blitt straffet for narkotikakriminalitet.

I 2011 var nesten halvparten av alle straffereaksjoner i forbrytelsessaker knyttet til narkotika.

I 2011 var det 816 straffereaksjoner med grove narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd. Det er det høyeste antallet som noen gang er registret, ifølge SSB.

De mindre alvorlige bruddene på legemiddelloven, det vil si bruk og besittelse av mindre mengder stoff, hadde imidlertid langt mer å si for økningen i det totale antallet straffereaksjoner for narkotikalovbrudd fra 2010 til 2011.

Syntetiske cannabinoider

I fjor fant politiet 30 nye typer syntetiske cannbinoider, slik som disse, som tidligere ikke har vært på det norske narkotikamarkedet.

Foto: Tollvesenet


Lyspunkt

AKTUELT NÅ