Hopp til innhold

– Nå er det bare et tomt skall igjen

– Vi kommer gjerne tilbake og river resten, hvis det er det de bestemmer seg for å gjøre, sier arbeidere i Regjeringskvartalet.

Pål Weiby, Statsbygg

Pål Weiby, Kommunikasjonsrådgiver i Statsbygg.

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

– Det fineste med denne jobben var da vi fant alle de gule lappene der det sto «På ferie fra 22. juli».

Kommunikasjonsrådgiver Pål Weiby fra Statsbygg ser ut over anleggsområdet i Regjeringskvartalet. Snart ett år etter terrorbomben er de siste arbeiderne i ferd med å pakke sammen og forlate området etter oppryddingen.

Fra taket på Nærings- og handelsdepartementet i Grubbegata minner Høyblokka mest av alt om et gigantisk parkeringshus. Tvers gjennom Justisdepartementets gamle kontorer kan man nå se bygningene i Akersgata på den andre siden av bygget.

– Vegger, tak, vinduer, alt er borte. Nå er det bare skallet igjen. Så får det være opp til noen andre hva som blir husets videre skjebne, sier Weiby.

Høyblokka

Kun noen få arbeidere er igjen i Regjeringskvartalet nå i sluttfasen av opprydningsarbeidet.

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

Besluttes i 2013

Det er fortsatt uavklart om Høyblokka og R4 skal rives eller gjenoppbygges. Det som er bestemt er at hovedtyngden av departementene skal lokaliseres i det nåværende regjeringskvartalet.

Kommunikasjonsrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helge Kvandal, opplyser til NRK.no at departementet har lyst ut et anbud på utredning av mulige løsninger for et fremtidig regjeringskvartal, hvor anbudsfristen er 19. juni.

– Leverandøren som får oppdraget skal utrede ulike bygningsmessige alternativer for Regjeringskvartalet, kostnadene for de ulike alternativene, og hvorvidt det er mest gunstig å rive eller bygge opp igjen de ødelagte byggene, sier han.

Regjeringen vil så ta stilling til hvilket alternativ den går videre med, og tar sikte på en beslutning i 2013.

Stolte av jobben

15. august i fjor startet oppryddingen av Regjeringskvartalet. På det meste var over 150 med på arbeidet, nå er de bare noen få tilbake. I midten av juli regner Weiby med at arbeidet er helt ferdig.

Anleggsleder Roy Glenne fra PeWe Entreprenør begynte å jobbe i Høyblokka bare noen uker etter at bomben hadde gått av. Han er en av tre fra Porsgrunn-firmaet som har vært med på arbeidet gjennom hele perioden.

Les: Rydder opp etter bombing

Roy Glenne, PeWe Entrepenør AS

– Vi kommer gjerne tilbake og river resten, hvis det er det de bestemmer seg for å gjøre med bygget, sier anleggsleder Roy Glenne.

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

– Da vi kom inn i bygningen var det fortsatt blod på veggene. Vi forsøkte å trøste oss med at det sikkert hadde tilhørt noen som hadde overlevd eksplosjonen, sier han.

Jobben var et oppdrag de skulle ønske aldri hadde dukket opp, men når det først skjedde er det et arbeid de har vært glade over å være en del av. I begynnelsen gjorde de seg mange tanker, men etter hvert har det blitt en del av hverdagen.

– Det er noe jeg hører går igjen blant arbeiderne her, at de er stolte over å gjøre denne jobben. Det har gitt en følelse av å bidra med noe positivt i alt det vonde, forteller Weiby.

– Ufattelige ødeleggelser

Synet som møtte Glenne da han kom til Oslo var totalt kaos. Skadene på byggene var enorme. Den første tiden brukte de til å sikre bygget før de kunne sende inn folk og utstyr.

Ødelagte bygningsrester

Bomben forårsaket enorme ødeleggelser inne i R4-bygget.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Med unntak av kantina er hovedkonstruksjonen i bygget bra, men bomben hadde blåst ut alle vinduer og innvendige vegger. Heisene sto der de sto, for å si det sånn...

– Det som overrasket oss mest, var at det skulle være så jævlig også oppover i etasjene, skyter Weiby inn.

– Det har vært ekstreme krefter i sving. Vi snakker tross alt om rom som ligger nesten 50 meter oppe i lufta. Man må nesten se det for å begripe det, fortsetter Glenne.

Glenne tror det blir spesielt å forlate Høyblokka etter å ha vært der i over 10 måneder.

– Arbeidet har vært hardt, med mange tunge løft. Vi har heldigvis ikke hatt noen alvorlige ulykker, bare noen kutt og klemskader. Vi kommer gjerne tilbake og river resten, hvis det er det de bestemmer seg for å gjøre med bygget.

AKTUELT NÅ