Hopp til innhold

Regjeringskvartalet: <br />– Presenterer flere løsninger

Et halvt år etter bombeangrepet i Oslo legger regjeringen fram minst tre alternativer til nytt regjeringskvartal.

Høyblokka

Den spesielle kunsten som er blåst inn i veggene kan bli tatt vare på selv om resten av Høyblokka rives.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

NRK er kjent med at Regjeringen og fornyingsminister Rigmor Aasrud om få dager vil legge fram planene for Regjeringskvartalet etter terrorangrepet i fjor sommer.

Rigmor Aasrud i sitt gamle kontor

Statsråd Rigmor Aasrud vil legge fram alternativene innen kort tid.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Fornyingsdepartementet har tidligere lovt at utredningen om maktsenteret i Oslo sentrum skal legges fram i løpet av januar, og alt tyder på at Regjeringen vil forsøke å holde det løftet ved å legge fram planene før januar er omme.

Etter det NRK erfarer vil resultatet av utredningene ende opp med flere alternativer for Regjeringskvartalet og Høyblokka.

Tre av alternativene er:

  • Å la bygg stå for å reparere og rehabilitere innvendig
  • Å rive og bygge helt nytt
  • Å rive, men beholde deler av de gamle bygningene. Dette skal inkludere å rive Høyblokka, men la noen av veggene som har kunstverk risset inn i betongen stå for å så bygge nye bygg inntil.

Dermed vil det ikke komme én klar løsning fra Regjeringen når de om få dager presenterer resultatet av utredningene som har pågått hele høsten.

I tillegg til Høyblokka som av mange har vært ansett som rivingstruet er, også Y-blokka som huset Kunnskapsdepartementet nå inne i diskusjonene om hvilke bygg som skal få stå.

Kilder NRK snakker med forteller at det kan være aktuelt å rive bygget for å få plass til nye og mer moderne lokaler som kan huse mange statsansatte.

Utredningene skulle egentlig vært ferdige i desember, men ble utsatt til like over nyttår. For så å bare bli utsatt ennå en gang.

Det er derimot klart at regjeringen vil gå inn for et samlet Regjeringskvartal i sentrum.

Regjeringskvartalet fra taket av R4 - 23. juli kl. 11:16

Flere av byggene i Regjeringskvartalet ble sterkt skadet av eksplosjonen, og de må uansett riving eller ei gjennom en omfattende rehabilitering.

Foto: KRIPOS / Scanpix

Integrert løsning

Det har vært mye diskusjon rundt riving eller ikke riving av Høyblokka i Regjeringskvartalet. 27. desember leverte Statsbygg sine endelige bygningstekniske vurderinger, og alt tyder på at bærekonstruksjonene er såpass intakte at bygget kan stå og repareres.

Blant annet har riksantikvar Jørn Holme uttalt at fagfolk i Statsbygg har informert Riksantikvaren om at bygningskonstruksjonene ikke er skadet.

Picasso-kunst i Høyblokka

Dette innrisset i betongen i et av fellesarealene i Høyblokka er tegnet av Picasso.

Foto: Statsbygg

Riksantikvaren har derfor gått sterkt ut og frarådet riving av Høyblokka på grunn av byggets spesielle status og kunsten som er blåst inn i betongfasadene.

– Dette bygget er jo et av de viktigste byggene i etterkrigstiden som viser det nye moderne Norge og har mange kvaliteter, har riksantikvar Jørn Holme sagt til NRK.

Et av alternativene som Regjeringen om kort tid vil komme med innebærer riving av Høyblokka, men at noe av kunsten likevel tas vare på.

Etter det NRK erfarer skal man ha utredet, og til og med fått laget skisser, for hvordan man kan rive og likevel la én av veggene med den spesielle kunsten stå.

Høyblokkas betongvegger har flere steder fått blåst inn kunst i naturbetongen, noe som var svært nyskapende da arkitekten Erling Viksjø valgte løsningen. På byggets vindusløse fasader er det piktogrammer tegnet av arkitekten selv. Inne i fellesarealer er det i tillegg kunst fra kjente kunstnere, blant annet Picasso.

I det ene av forslagene fra Regjeringen går man inn for å derfor bygge et nytt moderne regjeringsbygg der slike detaljer integreres ved å beholde vegger.

Uenighet i regjeringen

Etter at Rigmor Aasrud har lagt fram utredningen, de ulike alternativene og planene for Regjeringskvartalet legges det opp til en offentlig debatt om hva som skal skje med området. Regjeringen skal selv ikke ta noen endelig beslutning i det forslagene legges fram.

Heikki Holmås

Heikki Holmås er sterkt imot å rive Høyblokka.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Etter det NRK kjenner til er det ikke enighet innad i regjeringen om hvordan framtidas Regjeringskvartal skal se ut.

Dette skal blant annet være en av årsakene til at saken nå presenteres åpent og at det inviteres til debatt.

Les også: Høyblokka-vedtak utsatt pga. uenigheter

I Arbeiderpartiet har man ennå ikke tatt endelig stilling til riving av bygg i området, men sterke krefter i partiet skal være for en omfattende riving for å få et nytt og moderne Regjerningskvartal.

SV derimot skal ha et syn som i mye større grad vektlegger hensynene til vern av historiske bygninger.

Les også: Holmås vil ta vare på Høyblokka

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) har allerede frontet at at han mener Høyblokka må stå.

– Det bør være folk i Oslo, som bestemmer hvordan byen skal se ut. Ikke terrorister og massemordere, har han sagt til NRK.

Stengte gater

Tidligere har det blitt nevnt at regjeringens kontorer kan måtte spres til flere steder i Oslo på grunn av sikkerhetshensyn. Dette er nå i all hovedsak lagt bort som spor. VG skriver i dag at politiet derimot har anbefalt et samlet regjeringskvartal av sikkerhetshensyn, noe NRKs kilder i stor grad bekrefter.

Teatergata i Regjeringskvartalet er stengt

Flere gater er allerede blitt stengt i området.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Et samlet Regjeringskvartal innebærer høyst sannsynlig fullstendig stenging av alle gater i området for biltrafikk.

NRK har tidligere fortalt hvordan politiet anbefaler et bilfritt område av hensyn til sikkerheten. En arbeidsgruppe ledet av Politidirektoratet har gjort sikkerhetsvurderinger og analyser, og i en rapporten har de kommet med flere anbefalinger og forslag til tiltak. Der permanent stenging av mange gater er inkludert.

Både Akersgata og andre smågater er midlertidig stengt med et hastevedtak med bakgrunn i de samme vurderingene.

Les også: Politiet hastestengte gater i Regjeringskvartalet

AKTUELT NÅ