Hopp til innhold

Regjeringen vurderer koronasertifikat – på visse vilkår

Dersom det viser seg at koronavaksinen også beskytter mot smitte av omikronvarianten, kan regjeringen allerede neste uke foreslå å innføre bruk av koronasertifikat i Norge.

Koronapass på telefon
Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Regjeringen har varslet at smitteverntiltakene skal vurderes på nytt 14. januar.

NRK får bekreftet av statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet at innføringen av differensierte smitteverntiltak ved bruk koronasertifikat er blant grepene som vurderes.

Smittevernloven gir nemlig adgang til å innføre et koronasertifikat som vil gi fullvaksinerte unntak fra smitteverntiltak som ellers gjelder for andre.

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at regjeringen vurderer å foreslå bruk av koronasertifikat.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

– Vi har bedt fagetatene vurdere differensierte smitteverntiltak som en del av grunnlaget inn mot vurderingene vi skal gjøre 14. januar. En eventuell slik endring i covid-19-forskriften bør om mulig ut på høring, siden det er snakk om da å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte, sier Bekeng.

Må begrunnes

Bekeng skisserer hvordan et slikt sertifikat kan se ut i praksis.

– I praksis vil det være slik at man kan gjøre unntak fra smitteverntiltak, eksempelvis på antallsbegrensninger på arrangementer, eller ved at man ved skjenkestopp kan ha unntak for de med koronasertifikat.

Forutsetningen er at det er hjemlet som et smitteverntiltak, altså at det må være smittevernfaglig begrunnet, nødvendig og forholdsmessig.

Koronasertifikat gjeninnføres i Danmark

I Danmark er koronasertifikat allerede i bruk.

Foto: TOM LITTLE / AFP

Omikronvarianten utgjør et usikkerhetselement både med tanke på om fullvaksinerte i mindre grad enn uvaksinerte fungerer som smittebærere og hvor syke fullvaksinerte blir.

Den hjemmelen som Stortinget gav i juni, og som ble forlenget i november, åpner for en begrenset bruk av koronasertifikat hvis det er smittevernfaglig begrunnet.

Problemet så langt har særlig vært usikkerheten knyttet til i hvilken grad vaksinen beskytter mot smitte fra omikronvarianten. Det var dette som gjorde at helsemyndighetene ikke anbefalte innføringen av koronasertifikat i desember.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at behovet for et sertifikat er der.

Det vil være noe veldig mange etterspør. Det kan skille mellom de som er vaksinert og ikke vaksinert. Det mener jeg er, i en del tilbud du møter ute i det offentlige, et mulig tiltak. Men vi må vurdere det nettopp opp mot hva betydningen av vaksinen er for om du er sårbar mot smitte og alvorlig sykdom.

Une Bastholm møter Jonas Gahr Støre til gåtur

Jonas Gahr Støre slår fast at det vil ta litt tid før et koronasertifikat kan tre i kraft, hvis regjeringen beslutter å innføre det.

Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Dersom det viser seg at fullvaksinerte også smitter i mindre grad enn uvaksinerte, er det altså hjemmel for at koronasertifikat kan benyttes for eksempel for å unngå arrangementsbegrensninger, skjenkestopp og andre smitteverntiltak.

Vil unngå strenge tiltak

Parallelt med vurderingene som gjøres inn mot 14. januar, jobber Helse- og omsorgsdepartementet med en lovendring som åpner for en enda bredere innenlandsk bruk av koronasertifikat for å unngå strenge smitteverntiltak.

Dette kan skje ved at restauranter, kulturarrangører og eventuelt også arbeidsgivere får adgang til å kreve at et gyldig koronasertifikat framvises.

En slik hjemmel må opp til behandling i Stortinget og gå ut på høring. Høringsforslaget vil neppe bli klart før 14. januar, men helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidligere sagt at det skal komme «på nyåret».

Tom restaurant på grunn av nasjonal skjenkestopp før jul

Et av de mest fremtredende tiltakene som kom før jul var nasjonal skjenkestopp. Det gjorde at flere steder valgte å stenge.

Tom kinosal Alta kino

Offentlige arrangementer, inkludert kinoene, må gjennomføres med redusert kapasitet. Det kan et koronasertifikat gjøre noe med.

Mener sertifikatet er beste løsning

– Nå når vi får mange over på dose tre, så vil koronasertifikatet være en mulighet som vi bør benytte. Det ligger til rette for det, og det er bedre å benytte det og ha åpne virksomheter og trygge arbeidsplasser.

Det sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.

NRK skrev tirsdag at Norge er det eneste landet i Europa med skjenkestopp. Kristensen reagerer på at sertifikatet ikke allerede er innført, og viser til nabolandene våre som i dag bruker sertifikatene.

Ivar Horneland Kristensen

Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Foto: Virke

– Vi synes det er underlig at vi ikke har brukt dette i Norge på den måten som andre land har gjort. Og så har vi forstått det sånn at det viktige nå er å få flest mulig på tredje dose, og da har vi vært opptatt av at vaksineringen må ha prioritet nummer en, sier Kristensen.

Bekeng forteller at det i høst kunne være aktuelt å bruke koronasertifikat lokalt for å gi unntak fra lokale tiltak. Den gang var delta-varianten den dominerende smitten i Norge.

– Da omikron kom, fikk vi tydelige råd fra FHI og Helsedirektoratet om at vaksinerte ble smittet like lett som uvaksinerte av omikron. Nå har det gått en stund, og det er blitt samlet kunnskap om hvordan både to og tre doser, og derfor har vi bedt fagetatene om en god gjennomgang som kan vise om vi kan differensiere smitteverntiltak når vi vurderer tiltakene 14. januar.

Flertallet av innlagte uvaksinert

FHIs ukesrapport fra forrige uke, uke 52, viste at 54 prosent av dem som ble innlagt på sykehus med covid-19 i Norge var uvaksinert. 43 prosent av de innlagte hvor man kjenner vaksinestatus, var fullvaksinert. En tredel av disse hadde fått en tredje dose. Rapporten viser også at deltavarianten fremdeles er dominerende blant de som er innlagt.

Totalt var det meldt om 25 972 koronatilfeller i uke 52, en svak økning fra uke 51 (22 784).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger