Hopp til innhold

Støre lover milliardpakke mot strømkrise

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover nye tiltak innen kort tid som skal hjelpe alle husholdinger som sliter med strømregningen. Ikke bare de som får bostøtte.

Spørretime

LOVER TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre under spørretimen i Stortinget onsdag.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det kommer til å treffe en haug med folk. Det kommer til å treffe alle som er strømkunder, fordi alle er berørt, sa Støre under Stortingets spørretime onsdag.

Svaret kom etter spørsmål fra Sofie Marhaug (Rødt) som er en av politikerne som har reagert sterkt på at tiltakene foreløpig bare gjelder de som får bostøtte og studenter.

– Kan du garantere at pakken som treffer alle kommer før jul? I dag melker staten husholdningene med store inntekter fra økte strømpriser, spurte Marhaug.

Støre lover at det skal legges fram en milliardpakke som vil komme alle husholdninger til gode. Han håper at den økte bostøtten vil vere brukerne i hende før jul.

– En bred løsning er ikke i det blå, den kommer om veldig kort tid. Den er ment å treffe husholdningene som sliter, sa statsministeren i Stortingets spørretime onsdag formiddag.

Vil ha betalingsutsettelse

Han sier at det er sterkt å høre historier frå barnefamilier, studenter og andre som opplever at strømprisene er inngripende i livene deres.

– De bekymrer seg. De kan sitte i kalde rom, det gjør inntrykk. Derfor har regjeringen også vært opptatt av dette, sa Støre.

Han pekte også på at regjeringen vil ha en dialog med strømselskapene for å se på muligheten for utsettelse av betaling.

– Det vil handle om å komme inn i strømregningene til folk, til husholdningene, og legge inn en god kompensasjon som gjør at over et visst nivå, når vi har høye strømpriser, så blir du kompensert.

– Men jeg vil at det skal treffe. Det skal være solid og etterrettelig. Da bruker vi de timene som trengs.

I spørretimen ble det også stilt spørsmål ved den nye ordningen for nettleie som skal tre i kraft fra nyttår. En ordning der nettleien vil variere gjennom døgnet utifra forbruk.

– Vi har ikke planer om å utsette den ordningen. Vi mener at det er en måte å oppfordre til å bruke strøm i løpet av døgnet som også kan virke for energiøkonomisering. Det er viktig at vi også opprettholder folks vilje og evne til å bruke strøm i løpet av døgnet når prisene er lave, sa Støre til spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV).

Rødts Sofie Marhaug mente at denne løsningen er en «drittpakke», noe hun sa høyt og tydelig.

Da fikk hun korreks fra stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Presidenten vil foreslå at vi unngår ordet dritt, sa Gharankhani.

– President, da skal jeg ikke gjenta det, repliserte Støre.

Øker bostøtten

Tidligere i dag kom regjeringen med nye tiltak som skal hjelpe nordmenn med strømregningen. Den vil treffe alle som mottar bostøtte og sosialhjelp.

– Vi foreslår å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til mange av dem med dårligst råd allerede før jul, slik at de får håndtert strømkostnadene, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram til NRK.

Støre-regjeringen har lovet avklaring om hjelp med strømregningen før jul. Regjeringen er nå klar med flere tiltak:

  • Bostøtten økes med 1.500 kroner fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner.
  • Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, får en egen pott på 100 millioner.

– Det her gjør at vi kan nå ut med midler allerede før jul, og vi følger opp gjennom vinteren med månedlige utbetalinger, sier Gram.

Treffer få

Under 100.000 nordmenn har krav på bostøtte, ifølge tall fra mars. Inntektsgrensen er så lav at mange med lavinntekt i Norge ikke har krav på bostøtte. Hvis man bor alene, må inntekten være under 20.771 kroner i måneden for å få hjelp, ifølge Husbanken.

– Er det nok økning?

– For dem som mottar bostøtte, blir det en kraftig økning. Mottar du det i november, kan det dreie seg om 10.000 per husstand. Det når jo bare en liten del av befolkningen. Derfor jobber regjeringen med flere tiltak for å nå bredere ut, slik at flere kan få hjelp. Vi kommer raskt tilbake med det, sier Gram.

– Hva med Distrikts-Norge?

– Regjeringen jobber med tiltak for å nå et bredt lag av befolkningen så mange flere får hjelp. Men vi har prioritert dem som har det aller mest krevende, sier han.

Ifølge VG skal også studenter få hjelp til å håndtere strømregningen.

Regjeringen vil nå gi studenter som kan dokumentere strømutgifter 3000 kroner i ekstra lån. Av disse blir 1200 kroner gjort om til stipend, bekrefter utdanningsminister Ola Borten Moe overfor avisen.

Regjeringen har avvist dette tiltaket tidligere i høst, men dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget kan studentene vente penger inn på konto i januar.

Støtte også til Nord-Norge

Tidligere i høst kom også regjeringen med et tiltak for å øke bostøtten. Den gjaldt kun Sør-Norge, mens Midt-Norge og Nord-Norge ble utelatt fordi strømprisene var atskillig lavere der. Det omfattet 66.000 nordmenn.

Gram sier denne runden med støtte også skal omfatte innbyggere i Midt-Norge og Nord-Norge. Strømprisene har økt kraftig i landsdelene fra november.

– Det som er nytt nå er at den økte bostøtten vil gå til folk i hele landet, ikke bare sør for Dovre og Sognefjorden, sier han.

Økt bostøtte ga mindre sosialhjelp

I november ga regjeringen en engangsutbetaling av økt bostøtte. Den gang sendte Nav ut en melding til sosialklienter om at den økte bostøtten ville bli trukket fra sosialhjelpen i desember.

Gram kan ikke garantere at dette ikke vil skje igjen.

I den grad sosialhjelpen har blitt redusert, så er det i tilfelle fordi det allerede lå inne en kompensasjon for økte strømkostnader i sosialhjelpen. Det er ikke sånn at du skal ha dobbel kompensasjon, sier Gram.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger