Frykter kutt fører til utnyttelse av au pairer

Regjeringen vil fjerne all støtte til rådgivingstjenesten for au pairer. De ansatte frykter flere grove overtramp. – Au pairene har ingen andre steder å gå.

Skjermdump av Facebook-siden til Au Pair Center

KROKEN PÅ DØRA: Etter knappe to år kan det være slutt for Au pair Center. På Facebook har senteret over 1000 likes, og så langt i år har over 650 personer henvendt seg til senteret for råd.

Foto: Skjermdump

For knappe to år siden fikk de 3000 au pairene som jobber i Norge og deres vertsfamilier et eget senter de kunne henvende seg til for råd.

– Vi hjelper dem med alt fra spørsmål om skatt, ferie og lommepenger til mer ekstreme saker der det er snakk om grov utnytting, sier lederen for senteret, Magnhild Otnes, til NRK.

Bakgrunnen for at senteret ble etablert var en rekke rystende avsløringen der au pairer ble utnyttet som billig arbeidskraft og utsatt for overgrep og vold. Mange fryktet politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI), og tanken var at senteret skulle være et sted der au pairene kunne føle seg trygge.

I tre saker har vi bistått au pairen med å politianmelde det vi mener er menneskehandel. To av sakene er fortsatt under etterforsking, mens én ble henlagt, forteller Otnes.

– Ingen har den rollen vi har

Da regjeringen i juni avviste Utlendingsdirektoratets forslag om å stramme inn den norske au pair-ordningen, viste de til at de «allerede har innført en rekke tiltak for å forhindre misbruk». Ett av tiltakene daværende statssekretær i Justisdepartementet Himanshu Gulati (Frp) trakk fram var blant annet au pair-senteret.

Magnhild Otnes

FRYKTER KONSEKVENSENE: Lederen for au pair-senteret, Magnhild Otnes, er bekymret for at au pairene blir overlatt til seg selv dersom senteret legges ned.

Foto: Privat
Skjermdump av brev som er lagt ut på nettsiden til Au pair-senter

NÅR MANGE: På Facebook deler senteret viktig informasjon. Over 9000 personer har sett brevet om økning i lommepengene som au pairene kan dele ut til sine vertsfamilier.

Foto: Skjermdump

Men i statsbudsjettet som regjeringen la fram fire måneder senere kutter de hele bevilgningen på tre millioner kroner til rådgivingssenteret. Dersom regjeringen får viljen sin når budsjettet skal vedtas i Stortinget, må senteret legge ned.

– Jeg skjønner ikke hva de tenker på. Au pairene har ingen andre steder å gå. Dette er et uavhengig lavterskeltilbud. Vi forhindrer mange konflikter ved å gi informasjon og mekle. Det er ingen som kan ta den rollen vi har, sier Otnes.

Mange vertsfamilier har opplevd å bli kontaktet av senteret med spørsmål om innkreving av lønn, arbeidsmengde eller ferie.

– Det virker forebyggende. Dersom senteret legges ned, er vi tilbake til der vi var før, der kontrakten behandles som veiledende fordi brudd ikke får noen konsekvens. Jeg tror faren for utnyttelse blir mye større, sier Otnes.

Senteret er årlig ute på anbud, og drives av Norsk Folkehjelp i samarbeid med Fagforbundet i deres lokaler i Oslo. I tillegg til rådgivning arrangerer senteret kurs og tar med au pairene på aktiviteter.

Ifølge Otnes har senteret hatt over 650 henvendelser hittil i år. Det er nærmest en dobling sammenlignet med antall saker i fjor.

– Vi har bygget opp et stort nettverk og når nå ut til dem det gjelder. Samtidig sitter vi på masse statistikk og informasjon om ordningen. De må ikke finne på å legge ned dette senteret, sier Otnes.

Vil bruke pengene på noe annet

Arbeidet senteret utfører har aldri blitt evaluert. Men ifølge statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr fra Frp, har budsjettkuttet ingen ting med resultatene å gjøre.

– Vi er sikre på at de har gjort en flott innsats. Det er ikke derfor vi foreslår kutt. Men vi har en viss pott med penger, og da må vi prioritere, sier Kallmyr til NRK.

Og regjeringen vil mye heller prioritere raskere utsendelse av grunnløse asylsøkere og raskere behandling av asylsøknader, enn et lavterskeltilbud for au pairer som trenger råd.

I 2013 ble det gitt 3,0 mill. kroner til Norsk Folkehjelp for å drifte en informasjons- og veiledningstjeneste for au pairer. Regjeringen foreslår, som en del av sitt helhetlige budsjettopplegg, å avvikle dette tilskuddet og redusere bevilgningen over posten med 3,1 mill. kroner.

Regjeringens budsjettforslag

Ifølge regjeringen får au pairer den informasjonen de trenger gjennom UDI. I mer alvorlige saker der de trenger juridiske råd, viser Kallmyr til ordningen med fri rettshjelp.

– Det er jo slik at staten har finansiert dette senteret. Ved å vise til UDI, slipper vi doble utgifter, sier Kallmyr.

– Ledelsen ved senteret frykter at nedleggelsen vil føre til at vertsfamilier kan unytte au pairer uten at det får konsekvenser. Hva sier du til det?

– Det vil fortsatt få konsekvenser. Regelverket blir ikke endret. UDI vil legge ut informasjon på sine hjemmesider. Hvis det er snakk om straffbare forhold, kobles politi og rettsvesen inn.

KrF vil kjempe for senteret

Men KrF varsler omkamp i budsjettforhandlingene.

– Dette dreier seg om en sårbar gruppe. Vi har sett eksempler der de nærmest behandles som slaver. Det er viktig at de får et sted å gå til for informasjon og hjelp, sier justispolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad

UENIG: – Så lenge au pair-ordningen består, så må også rådgivingssenteret bestå, mener Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Foto: KrF

Han er kritisk til hele au pair-ordningen, som i utgangspunktet er til for kulturutveksling mellom au pairen og familien.

– Vi må se nærmere på om ordningen fungerer som den skal, eller om det i virkeligheten er snakk om arbeidsinnvandring. Da trenger vi helt andre regler, sier han.

Regjeringens andre støtteparti, Venstre, har ennå ikke tatt stilling til om de ønsker at senteret skal bestå, eller ikke.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger