- Au pairer utnyttes på det groveste

– En moderne form for slaveri. Det kaller politiets LO-forbund dagens au pair-ordning i Norge.

Au pair

Kutt ut au pair-ordningen og gi henne ryddige lønns- og arbeids-forhold, mener LO-foreningen i politiet.

Foto: Bettina Brinkmann / Maxppp

Marianne Pedersen

Fjern hele ordningen, mener Marianne Pedersen, leder for LOs politiforbund.

Foto: Privat

– Dagens au pair-ordning er en moderne form for slaveri som er tillatt i utlendingslovgivningen, sier Marianne Pedersen, som leder politiets LO-forbund NTL Politiet.

Lite kulturutveksling

Hun har medlemmer som ser problemene innenfra. Og nå foreslår hun rett og slett hele ordningen fjernet, slik også JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, også har tatt til orde for.

Marianne Pedersen mener det er en sammenheng mellom misbruk av au pairene og sosial dumping.

– Sosial dumping skjer både under au pair-perioden og i tiden etter, sier hun.

I en høring til Justisdepartementets forslag til lovendring skrev Norsk Tjenestemannslag i politiet i august at ordningen i svært liten grad fungerer som den kulturutvekslingen den var ment som, spesielt for unge kvinner fra landene utenfor EØS.

Flest fra Filippinene

I praksis brytes en hel serie av regler i mange norske hjem med au pair, går det fram av høringsuttalelsen fra NTL Politiet.

Fra 2000 til 2010 ble tallet på au pair-tillatelser i Norge tidoblet. Og rundt 80 prosent av dem er unge, fattige jenter fra Filippinene, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Formålet med au pair-ordningen er altså kulturutveksling. Men da forskeren Mariya Bikova ved UiB for to år siden spurte filippinske au pairer om de var klar over det, svarte alle nei.

For målet med reisen til Norge er ikke å lære om norsk kultur, men heller et behov for å tjene penger for å sende hjem til familien.

På rundgang hos familier

Lønna er lav, og mange må derfor i tillegg jobbe svart hos andre familier. Au pairene går ofte på rundgang, også hos familier fra deres hjemland, som utnytter dem på det groveste, står det i høringsnotatet.

Vertsfamiliene får seg hushjelp og barnepasser til lavest mulig pris og au pairene er helt overgitt deres velvilje: Mister de jobben, blir de kastet ut.

Etter to år reiser mange til et nytt land, helst i Skandinavia. Noen søker studietillatelse, noen finner en norsk ektefelle. Mange ganger er det deres tidligere vertsfar.

Elisabeth Arnesen

Au pair er påfallende vanlig hos makteliten, sier Elisabeth Arnesen.

Foto: Privat

– Vi har sett flere tilfeller av dette. Å hente inn en au pair er ikke en uvanlig måte å skaffe seg kone på. Og for au pairen er det en måte å få seg ektemann – og oppholdstillatelse – på, forteller styremedlem i NTL Politiet, Elisabeth Arnesen.

Bibelskole som studieredning

«Overraskende mange tidligere au pairer finner et studietilbud på bibelskole etter at au pair-tillatelsen ender», ifølge NTL Politiet.

– For å komme inn på disse skolene kreves jo ikke utdanning eller annen kompetanse. Bibelskolene vil ha flest mulig elever, og er en utvei for au pairer som ønsker å bli i Norge etter at au pair-perioden har gått ut, sier Elisabeth Arnesen.

– Det å få bli er nok hovedmotivasjonen bak de utbredte bibelstudiene, tror hun.

Utlendingsforvaltningen er fagfeltet hennes, så hun snakker ut fra egen erfaring.

– Au pair hos makteliten

I høringen mer enn antyder politiforeningen at den lave politiske viljen til å endre lovgivningen kan være «påfallende mange tilfeller» av au pairer som hushjelper og barnepassere innen den norske makteliten.

– Både hos den offentlige og den private makteliten er det vanlig å ha en au pair i huset, bemerker styremedlem Arnesen.

– Folk fleste har verken husrom eller råd til å skaffe seg au pair, sier hun.

Høringen gjelder egentlig om skjerping av karantenen vertsfamiliene får hvis en av foreldrene for eksempel har gjort noe straffbart mot au pairen. Men politiforbundet ber altså departementet om å gå mye lengre, vise mot og avvikle hele ordningen.

– Gi dem oppholdstillatelse som hushjelper eller barnepassere med lønn, arbeidsvilkår og rettigheter etter arbeidsmiljøloven, oppfordrer forbundsleder Marianne Pedersen.

Fagforeningen organiserer rundt 850 ansatte i politiet, blant annet mange i Utlendingsenheten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger