Hopp til innhold

Regjeringen gjeninnfører meteren og skjenkestopp ved midnatt

Regjeringen gjeninnfører meteren og ytterligere antallsbegrensning på arrangementer, butikker og kjøpesentre. Det blir også nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

Regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

NYE TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stolenberg la frem de nye koronatiltakene på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi skulle inderlig håpet at vi var ferdige med koronapandemien nå og håpet i det lengste at jula kunne bli som før og som normalt, men nå er situasjonen med smitte likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Han sier videre at faren for å overbelaste helsetjenesten og spredningen av den mer smittsomme omikronvarianten gjør det nødvendig med nye tiltak.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger frem nye tiltak.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger frem nye tiltak.

Regjeringen innfører en rekke nye tiltak. Dette er hovedpunktene:

  • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

  • Ytterligere antallsbegrensning på arrangementer, butikker og kjøpesentre.
  • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

  • Nasjonalt påbud om å bære munnbind der man ikke kan opprettholde 1 meters avstand.
  • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt.
  • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag 9. desember og varer i fire uker. Tiltakene vil bli vurdert på nytt om to uker.

– Tiltakene som innføres skal bremse spredningen av omikron. Vi vet ikke nå om omikron-varianten vil øke innleggelsene ytterligere. Men tiltakene vil gi oss tid til å innhente mer kunnskap om omikronvariantens smittsomhet og alvorlighet, og til å vaksinere flere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkhol.

Foto: Annika Byrde / NTB

Oppsummert innebærer tiltakene en strengere regulering enn i dag, men i liten grad at bransjer må stenge helt ned.

For restauranter og barer vil avstandskrav føre til at mange bord må fjernes. Tiltaket vil dermed kunne få dramatiske konsekvenser for en allerede hardt presset bransje.

– Trusselen fra omikron er enorm

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, uttrykte sterk bekymring for omikronvarianten. Hun sier trusselen fra omikron er enorm.

– Immunitet etter vaksinasjon har beskyttet oss godt mot alvorlig sykdom ved både Alfa og delta. Vi regner at det også gjelder omikron. Flere blir smittet, men sannsynligvis ikke mer alvorlig syke. Til nå er det ikke tegn på at varianten gir mer alvorlig sykdom, men heller ikke mildere. Det hadde vært fint om varianten ga mildere sykdom, men trusselen fra omikron er likevel enorm. Om flere blir smittet med omikron, blir det også flere med alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

– Vi kan håpe det beste, men vi vet for lite til å ikke forberede oss mot det som er verre Vi vet for lite om hvor rask smittespredningen er, men den ser ut til å være svært rask, sa hun videre.

Hun understreker at de ikke vet nok om omikronvarianten.

– Det kommer ny kunnskap. Det kan komme gode nyheter, vi kan ha tatt i for hardt. Men vi må forberede oss på at det ikke gjør det. Ny sikkert kunnskap tar tid. Vi må derfor bremse deltavarianten og forsinke omikron slik at sykehus og kommuner kan makte sine oppgaver, flere kan få tredje dose og færre blir alvorlig syke de neste ukene. Dette er grunnen til at vi har gitt råd til regjeringen om å iverksette nye tiltak så raskt som mulig, sier Stoltenberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg om årsaken til de nye tiltakene.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg om årsaken til de nye tiltakene.

Trafikklysmodell i skoler og barnehager

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre trafikklysmodellen i skoler og barnehager.

– Vi innfører påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift av barnehager og skoler. Det er ikke besluttet nå, men vi ber kommunene forberede seg på gult nivå i skoler og barnehager. Høyskoler og universiteter må forberede seg på mer digital undervisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

På Ølen skule er de nå tilbake på gult nivå. F.v. Mariell Gundersen, Amalie Søndenå og Emmelin Haukland Lunde

Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen i skoler og barnehager.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Gjeninnfører kompensasjonsordning

Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for bredriftene som blir rammet av de nye koronatiltakene. Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Staten vil betale for koronarelatert sykefravær fra dag seks.

– Paradokset er at norsk økonomi ellers går veldig bra, sier Vedum.

– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk for bedriftene og de ansatte som rammes, sier Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Med forslagene vi legger fram i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene.

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer på spørsmål om håndteringen av høstens smittebølge.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer på spørsmål om håndteringen av høstens smittebølge.

AKTUELT NÅ