US Marines ønsker å fortsette med krigstrening i Norge

Sjefen for US Marines' svartehavsstyrker vil bli værende i Norge. Han mener soldatene ikke kan få like god vintertrening i USA. Men forsvarsministeren kan ikke svare på om amerikanerne blir utkastet når året er omme – eller om de får bli.

UTFORDRENDE: Sersjant Marion Mcclary fra Sør-Carolina har aldri opplevde dette før.

NRK har fått være med den tredje kontingenten med US Marines i Norge på en tre uker lang vinterøvelse i fjelltraktene i Holtålen kommune, helt sør i Trøndelag.

De amerikanske soldatene, som har sin base på Værnes, har fått tilrettelagt et program av norske heimevernsstyrker – slik at de skal få øve seg på ulike krigssituasjoner under kalde og mørke vinterforhold.

Øvelsen har foregått med skarp ammunisjon.

US Marines på vinterøvelse i Holtålen i Trøndelag

FORNØYDE SOLDATER: Soldatene NRK snakket med under øvelsen syntes det var spennende – men utfordrende – å trene under norske vinterforhold.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Ikke mulighet til å trene på dette i USA

Sjefen for svartehavsstyrken, som har hovedbase i Romania, mener dette er helt essensiell trening for soldatene. Det er deler av hans bataljon som har fått bryne seg på ulike scenarioer med vinterkrig, og han er særdeles fornøyd.

– Denne vintertreningen er helt fantastisk for oss. Hjemme i USA har vi ikke den samme mulighet for å trene under slike vinterforhold som her, sier oberstløytnant og sjef for US Marines' svartehavsstyrke, Gregory Gordon, til NRK.

– Ønsker du å få fortsette med trening her?

– Ja, absolutt. Min jobb er å trene og utvikle min bataljon, slik at den hele tiden blir bedre. Og her har vi mulighet til å bli bedre og bedre hver eneste dag, sier Gordon.

Oberstløytnant og sjef for US Marines' svartehavsstyrke, Gregory Gordon

VIL ØVE MER I NORGE: Oberstløytnant og sjef for US Marines' svartehavsstyrke, Gregory Gordon.

Foto: NRK

Kontroversiell amerikansk tilstedeværelse

US Marines har rundt 180.000 soldater stasjonert over hele verden. Den tredje og foreløpig siste kontingenten med US Marines ankom Norge 23. mars i år.

Opprinnelig hadde den norske regjeringen en avtale med amerikanske myndigheter om å la inntil 330 soldater drive med rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017. Avtalen ble forlenget ut 2018.

Den amerikanske tilstedeværelsen er omstridt, selv om det formelt sett ikke er en militærbase.

Russland har reagert kraftig og mener tilstedeværelsen øker spenningen i nordområdene.

US Marines på vinterøvelse i Holtålen i Trøndelag

KALDT OG MØRKT: US Marines-soldatene har i tre uker fått øve seg på ulike krigssituasjoner under kalde og mørke vinterforhold i Holtålen i Trøndelag.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forsvarsministeren kan ikke svare

Forsvarsministeren er usikker på om regjeringen vil tillate en ny kontingent med US Marines, etter at disse soldatene må forlate landet før nyttår.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

USIKKER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

– Jeg er veldig glad for at de er fornøyd. Men jeg må være tydelig på at det skal være en grundig politisk prosess, forankret i både regjering og storting, før vi tar en avgjørelse på hvordan våre allierte skal få øve her i Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NRK.

– Men hvis det hadde vært opp til deg?

– Jeg er opptatt av gode politiske prosesser. Det er viktig at vi både forstår hva dette i så fall innebærer, og at vi er bredt enige om hva vi skal gjøre, sier Bakke-Jensen.

US Marines på vinterøvelse i Holtålen i Trøndelag

SKARP AMMUNISJON: Den tre uker lange vinterøvelsen har foregått med skarp ammunisjon.

Foto: Jøte Toftaker / NRK