Hopp til innhold

Regjeringen hevder oljeleting ikke utfordrer klimamål

Norsk olje- og gassproduksjon ventes å falle med 65 prosent fram mot 2050 – selv med nye funn. Rundt 50.000 arbeidsplasser i næringen er ventet å forsvinne innen 2030.

Olje fra Alvheim-feltet losses til en skytteltanker.

BLIR FÆRRE: To oljearbeidere følger med mens olje fra Alvheim-feltet losses til en skytteltanker. Regjeringen venter at antall arbeidsplasser i næringen vil falle de neste tiårene.

Foto: Jan Arne Wold / Aker BP

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Når vi skriver frem oljeproduksjonen fram mot 2050, vil den falle med om lag 65 prosent. Dette er mer enn det FNs klimapanel mener at den globale produksjonen må gå ned med, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Foto: NRK

Det er i regjeringens økonomiske langtidsvarsel, kjent som Perspektivmeldingen, at blant annet framtidsutsiktene for norsk olje- og gassnæring blir analysert.

Den forrige Perspektivmeldingen kom i 2017. I dag legges en ny utgave fram.

Der venter man at produksjonen av norsk olje og gass vil falle 65 prosent – selv om det fortsatt letes og gjøres nye funn. Skulle man avslutte letingen i dag, antas fallet å bli mye større.

Olje. og energiminister Tina Bru (H)

Olje- og energiminister Tina Bru (H)

Foto: NRK

– Jeg synes det er et poeng gitt den debatten vi veldig ofte har i Norge, hvor vi hele veien diskuterer om vi raskest mulig må avvikle den industrien, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK.

For selv om beregningene i Perspektivmeldingen er usikre, mener Bru de er sikre nok til å avlyse i hvert fall den debatten.

– Vi kommer uansett til å produsere på et nivå som er i tråd med det vi trenger å gjøre for å nå klimamålene. Vi må kunne være enige om at det tross alt er det viktigste, sier hun.

50.000 færre ansatte i 2030

Det ventede fallet i produksjon vil også gjøre at antall arbeidsplasser i oljenæringen vil falle. Rundt 50.000 arbeidsplasser i næringen er ventet å forsvinne innen 2030.

– Er det nachspielet til oljefesten vi nå går inn i?

– Nei, vi er på ingen måte på nachspiel ennå. Det ligger fortsatt flere tiår med lønnsom produksjon på norsk sokkel foran oss, og mange lønnsomme arbeidsplasser, sier Bru.

– Men vi kommer til å se mer omstilling også innenfor denne bransjen, den kommer til å bety noe mindre for norsk økonomi framover enn den har gjort, legger hun til.

Sanner mener det fortsatt er en god idé for dagens 18-åringer å ta utdanning innen olje og gass.

– Ja, definitivt. Den utdanningen de får, de som søker seg til olje og gass, er viktig.

Bru trekker fram at flere olje- og gasselskaper allerede er inne i, eller på vei inn i, havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

– Det går an å tenke to ting på en gang. Denne omstillingen kommer gradvis og er med på å skape nye arbeidsplasser i Norge, sier hun.

– Dårlige karriereveiledere

SV-nestleder Kari Elisabeth Kaski er uenig i analysen til Bru og Sanner.

– Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan bruke, og vi kan ikke lete etter mer. Norge trenger en plan for omstilling av økonomien og vekk fra olja, ikke regjeringas ønsketenking.

Kaski er også kritisk til Brus anbefaling om å ta utdanning innen olje og gass.

– At de så tydelig anbefaler en utdanning og karriere innen oljen når bransjen går en så usikker framtid i møte er veldig uklokt. Jan Tore Sanner og Tina Bru framstår som Norges dårligste karriereveiledere.

Vindmøller eid av Equinor. Utenfor kysten av Skottland.

Havvind er blinket ut som en mulig lønnsom næring for Norge. Turbinene på bildet står utenfor Skotland og er eid av Equinor.

Foto: Øyvind Gravås

Stort fall i inntekter

Om analysen skulle slå til, vil inntektene fra olje og gass falle i takt med produksjonen. Sanner viser til at i 2019 var statens inntekter fra olje og gass om lag 260 milliarder kroner.

– En nedgang 65 prosent av dette er mer enn 170 mrd. kroner, og tilsvarer nesten like mye som alle utgiftene til spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene våre, i statsbudsjettet, sier han.

Nedgangen i inntekter vil komme i en tid der statens utgifter ventes å øke på flere områder:

  • Flere eldre gir økte utgifter til pensjon
  • Langtidsplanen for Forsvaret
  • Nasjonal transportplan
  • Omstilling av Norge til et lavutslippsamfunn

– Vi har noen store utfordringer de neste tiårene, sier Sanner.