Hopp til innhold

Reagerer på detaljstyring og kutt i politistudiet

Senterpartiet og Ap er kritiske til at regjeringen kutter i politiutdanningen. Ap kaller det en rasering.

Politistudenter

FÆRRE STUDENTER: Regjeringen vil ha færre politistudenter og foreslår at studiekuttene tas i Oslo. Det blir dermed færre som uteksamineres fra bachelorstudiet i Oslo i årene fremover

Foto: Gorm Kallestad

– Senterpartiet er veldig uenig med regjeringen i at det kuttes i politiutdanningen, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og medlem av Stortingets forsknings- og utdanningskomite.

I statsbudsjettet fremkommer det at regjeringen vil kutte i antall politistudentplasser fra 550 til 400. Regjeringen foreslår at kuttene skal komme på Politihøyskolen i Oslo. Bakgrunnen for kuttet er at målet om to politifolk per tusen innbyggere nå ser ut til å være innen rekkevidde.

– Det er blitt ansatt 2800 flere i norsk politi de siste årene, og vi når målet med politidekning i 2020. Utdanningen må tilpasses det fremtidige behovet. Vi kan ikke overutdanne politi, det er verken bra for de som er ferdigutannet eller samfunnsøkonomisk, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet.

Overkjører høyskole og direktorat

Ledelsen ved Politihøyskolen var på forhånd forberedt på at regjeringen ville redusere antall studieplasser, men styret vedtok i våres at et fremtidig kutt måtte skje ved utdanningen i Stavern, som ble opprettet som et midlertidig studietilbud i 2010.

Politidirektoratet har også ment at studiestedene i Oslo og i Bodø skal vernes. Politihøyskolen har tre utdanningssteder, med hovedkontoret i Oslo.

Regjeringen har verken tatt hensyn til styrets vedtak eller Politidirektoratets anbefaling når de nå foreslår å kutte i Oslo og ikke i Stavern.

– Jeg reagerer på at regjeringen er fullstendig inkonsekvent. Overfor andre utdanningsinstitusjoner som for eksempel Nord universitet, så bruker regjeringen argumentet om at man ikke må gå inn og overstyre styrets vedtak om studiested og utforming av studiet. Men så går regjeringen likevel inn og detaljstyrer Politihøyskolen, og det er veldig merkverdig, sier Arnstad.

Styret i Nord universitet besluttet tidligere i år å legge ned studier på Nesna og Sandnessjøen. Protestene har vært kraftige, men i denne saken har regjeringen flere ganger fremhevet at de ikke kunne gå inn å pålegge ledelsen å endre beslutning.

Ifølge universitets- og høyskoleloven skal utdanningsstedene ha autonomi når det gjelder beslutninger om struktur og organisering.«Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer,» heter det i loven.

– Regjeringen har tidligere sagt at akademia må vernes fra politisk påvirkning og politisk press, og at man derfor må respektere det styrene beslutter angående studiesteder. Det er jo merkverdig at dette bare skal gjelde lærerstudier og ikke politistudier, sier Arnstad.

Statsekretær Sættem avviser at regjeringen er inkonsekvent.

– Politutdanningen er spesiell, den finnes bare på tre steder i landet, studentene går i uniform, og de er sterkt tilknyttet politiet som etat og utdanningen ligger innenfor politiloven i motsetning til de fleste studier som ligger innenfor universitets og høyskoleloven, sier Sættem.

Nettstedet Khrono omtalte saken først.

Rasering

Arbeiderpartiets Lene Vågslid mener regjeringens forslag er en rasering av politiutdanningen.

– Arbeiderpartiet ønsker at alle studiestedene til Politihøyskolen skal opprettholdes. Vi ønsket ikke kutt i studieplasser. Det var vi som opprettet både Stavern og Kongsvinger i sin tid, sier Vågslid.

Også ansatte ved Politihøyskolen reagerer på regjeringens håndtering.

– Dette er en overkjøring av hele skolens suverenitet. De faglige råd og vurderinger er tilsidesatt uten at noen har fått presentert et eneste argument og uten at det har vært offentlig diskusjon om dette, sier politioverbetjent og politifaglærer Christine Sætre Nordsletten.

Nordsletten frykter at forslaget vil ramme kvaliteten på politiutdanningen.

– Dette vil føre til at fagmiljøet vil bli bygget ned og pulverisert. Det er i konflikt med nærpolitireformen og utdanningsdepartementets mål om robuste fagmiljøer, sier hun.

Sættem avviser at det er en rasering av utdanningen og fagmiljøet.

– Vi forstår at de som rammes er skuffet, men vi ønsker å ha utdanningen på tre steder, det har vært en prioritering for oss. Vi mener vi det gir oss en bedre mulighet til å styrke utdanningen dersom vi ønsker å ta opp flere studenter i fremtiden, sier statssekretæren.

AKTUELT NÅ