Hopp til innhold

Rapport: Norge blant de beste i verden på barndom – men svikter på flere områder

Norge blant landene i verden som kan gi barn den lykkeligste barndommen, men svikter innen psykisk helse og overvekt.

A456Bga7mdA

Norske barn kan få den lykkeligste barndommen i verden.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Blant 41 rike og velstående land i EU og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings land (OECD), kommer Norge best ut i en fersk Unicef-rapport.

Rapporten World of Influence ser på hvilke faktorer som spiller inn under barns oppvekst i rike land. Og Norge scorer høyest på de seks faktorene som er avgjørende for å gi barn god livskvalitet. Dette innebærer blant annet utdanning, helse og økonomi.

Dataene til rapporten ble samlet inn før koronapandemien inntraff.

Danmark og Nederland er også blant landene på topp tre.

– Det er svært bekymringsfullt at vi som har ressurser nok til å sikre barna en god oppvekst mislykkes på viktige områder. Verken tallet på overvekt eller psykiske helseplager og selvmord går ned i Norge. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre, sier generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Norge er best i verden på å kunne gi barn en lykkelig barndom. Det riktige er at vi er blant topp tre-landene.

Camilla Viken

Generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken sier at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre for å få ned tallet på psykiske helseplager.

Foto: UNICEF

Familie betyr mest

Ifølge rapporten er gode familierelasjoner den viktigste faktoren for å gjøre barn tilfreds. Rundt 80 prosent av norske barn sier de har gode familierelasjoner og får støtte hjemmefra.

Sammen med de nordiske landene Island og Finland er Norge på topp når det gjelder barnevelferdsordninger, som tilgang til barnehager, førskoletilbud og foreldrepermisjon.

Norske barn har også gode sosiale ferdigheter. 82 prosent svarer at de greier å skaffe seg venner.

Svikter innen psykisk helse og overvekt

Rapporten viser at 12 prosent av barna er deprimerte, og her havner Norge på en 22.-plass. Av de 41 landene havner Norge også på en 16.-plass innen selvmord blant 15-19-åringer.

27 prosent av norske barn mellom 5 og 19 år er definert som overvektige, som plaserer Norge på 19.-plass. Det er USA som topper statistikken med 42 prosent overvektige barn.

GeeaYiRc6A8

Norske barn får ikke medvirket nok i undervisningen, kun 41 prosent sier de får medvirket.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Elever medvirker lite

Selv om 61 prosent av norske barn sier de får være med å bestemme hjemme, er det kun 41 prosent som sier at de får medvirket på skolen, noe som plasserer norge på en 13.-plass av 17 spurte land.

– Dette bryter med barnerettighetene og dermed norsk lov. Barn skal bli lyttet til og tatt på alvor og er viktige samfunnsdeltakere, sier Viken.

Hun sier dette bekrefter tilbakemeldingen Norge fikk fra FNs barnekomite i 2018 om barns rett til medvirkning i Norge ikke oppfylles godt nok, selv om lovverket er på plass.

Frykter pandemien har forverret situasjoen

Med koronautbruddet frykter Unicef at levekårene blir sterkt og varig forverret for mange barn og familier, også i rike land.

– Det er nå ekstra viktig for myndigheter å følge opp barn og familier som på ulike måter er blitt rammet av pandemien. Den har skapt forskjeller mellom familier og land. Vi frykter at tallet på lavinntektsfamilier vil øke. Regjeringene må sette inn tiltak for å demme opp for ytterligere ulikhet, sier Viken.

I Norge sier seks av ti barn at de lærte mindre med hjemmeundervisning.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger