Hopp til innhold

Raja: Bør vurdere om innvandrere skal rykke fram i vaksinekøen

Overlege mener man må endre vaksinekøen i Norge, fordi noen innvandrergrupper genetisk har større risiko for å bli alvorlig syke av korona. Han får støtte av Abid Raja.

Abid Raja

BEKYMRET: Utenlandskfødte dominerer på innleggelsestallene. Abid Raja ber helsemyndighetene vurdere å prioritere vaksinene annerledes.

Foto: NRK

Personer som er født i Pakistan og som bor i Norge, har hittil i pandemien hatt 24 ganger høyere innleggelsesrate enn personer født i Norge, ifølge FHI.

Dette er tall som gjør at Raja nå vil ha en debatt om vaksinasjonsrekkefølgen.

– Det kan hende at helsemyndighetene bør vurdere hvorvidt grupper i innvandrerbefolkningen bør prioriteres i vaksinekøen når de har hele 24 ganger høyere innleggelsesrate og dermed også høyere dødsrate, sier Raja.

– Større risiko om du er pakistaner

Ny forskning viser at enkelte innvandrergrupper er mer utsatte for alvorlig sykdom og død med covid-19 enn andre.

– Alle kan bli smittet av koronaviruset, men hvor alvorlig syk du blir, handler om biologi. Det dreier seg om alder, underliggende sykdommer og genetikk, sier Sheraz Yaqub, overlege på Rikshospitalet og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

Det er den siste faktoren, genetikken, som det foreligger nye data for.

Studier, blant annet ved Rikshospitalet, har funnet en overhyppighet av et spesielt gen hos den sørasiatiske befolkningen som fører til mer alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronaviruset.

Omtrent 30 prosent av personer født i India, Pakistan og Bangladesh har denne gentypen på kromosom 3. Blant den hvite, europeiske befolkningen er andelen 7 prosent.

– Er du pakistaner, så er det dermed større risiko for å bli alvorlig syk av koronaviruset og havne på sykehus eller intensivavdelingen, enn hvis du er etnisk nordmann, sier Yaqub til NRK.

Sheraz Yaqub

– MÅ PRIORITERES: – Hvis vi skal få ned smitten, sykehusinnleggelser og dødeligheten, må man prioritere å vaksinere pakistanere, sier overlege og førsteamanuensis Sheraz Yaqub.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Yaqub understreker at dette ikke er hele forklaringen, men at det er én av puslespillbrikkene.

– Det kan være noe av forklaringen på hvorfor vi ser veldig mange med minoritetsbakgrunn som blir innlagt på intensivavdelingen her på Rikshospitalet og hos andre sykehus i Helse sør-øst. Vi ser at de med minoritetsbakgrunn er overrepresentert, og de er yngre enn etniske nordmenn, sier Yaqub.

– Disse tallene samsvarer med det som rapporteres fra Storbritannia, hvor de har en stor befolkning fra Sør-Asia som har bodd der i flere generasjoner. De er overrepresentert på sykehusinnleggelser og på intensivavdelinger.

Ifølge Folkehelseinstituttets siste ukesrapport er det igjen en overrepresentasjon av utenlandskfødte på smitte- og innlagttallene:

  • 35 prosent av meldte smittetilfeller
  • 49 prosent av innleggelsene

– Må prioriteres

Yaqub mener norske helsemyndigheter er nødt til å ta de genetiske funnene med i betraktningen i sin vaksinestrategi.

– Disse tallene er så slående, at man må ta dem med i betraktning når man skal bestemme hvem som skal få vaksinen, sier Yaqub.

– Hvis vi skal få ned smitten, sykehusinnleggelser og dødeligheten, må man prioritere å vaksinere pakistanere. Prioriteringslisten som hittil er laget for vaksineringen, er laget ut fra hvem som risikerer å bli alvorlig syk av korona. I den gruppen kommer altså også pakistanere.

Foruten å redde liv, vil det også sørge for å lette trykket på intensivavdelingene og øke muligheten for å gjenoppta normal drift ved sykehusene, mener overlegen.

– Det er politisk betent å prioritere én etnisk gruppe foran en annen. Men det er en prioritering myndighetene må gjøre, sier Yaqub.

Ny vaksinestrategi

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at helsemyndighetene skal komme med innspill til vaksinestrategien i morgen.

– Den forskningen som er kommet, er relativt ny, og vi tar den med oss i vurderingen av ny vaksinestrategi, sier Bukholm til NRK.

– Vi legger stor vekt på den type forskning. Genteorien har en betydning, men det er neppe hele forklaringen på overrepresentasjonen. Det er også andre ting som er drivere på dette.

Kan det være snakk om å la enkelte innvandrergrupper rykke frem i vaksinekøen?

– Vi vurderer hele tiden hva som bør være risikofaktorer for hvordan vi skal prioritere. Det har vi gjort kontinuerlig med tanke på de ulike medisinske risikofaktorene som vi har satt opp. Hvis vi nå finner andre risikofaktorer, så vil vi hele tiden vurdere det, sier Bukholm.

– Likevel tenker vi nok at det også er viktig å peke på at vi bør sørge for at det er nok vaksinedoser i de områdene der det skjer sterk smitte, og særlig i de områdene, for eksempel bydelene i Oslo, hvor det er en stor forekomst av innvandrerpopulasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere saken og viser til FHI.

En sykepleier fyller en sprøyte med vaksine mot koronavirus

VAKSINERING: Helsemyndighetene skal mandag komme med innspill til vaksinestrategien. Her er det en sykepleier i Bærum kommune som fyller en sprøyte med koronavaksine.

Foto: Heiko Junge / NTB

Lege-opprop

Også i fjor tok en rekke leger og medisinstudenter til orde for å prioritere innvandrere fra Asia og Afrika fordi de stod i større fare for å dø av covid-19.

FHI anerkjente den gang bekymringen, men mente at alder enn så lenge trumfet alle andre risikofaktorer.

AKTUELT NÅ