Raja: – Forslagene er god musikk i våre ører

Abid Raja sier at transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) har mange gode klimatiltak, og følger opp politikken til hans parti. – Det er god musikk i våre ører.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar innspill til Nasjonal transportplan

FORSLAG: I dag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Mandag formiddag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029.

I forslaget skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.

Nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Abid Raja, synes målene er realistiske.

– Vi bruke gulrot og pisk for å nå disse målene. Vi må belønne brukere av nullutslippsbiler, og straffe store biler som forurenser mye. Vi må sette opp bilavgiftene slik at det blir dyrere å forurense, sier Raja til NRK.

Abid Raja

STRAFF: Abid Raja mener statsbudsjettet for 2017 bør følge opp forslagene med å trappe opp CO₂-avgiften for fossile drivstoff og sikre at elbiler vil være billigere i drift enn bensin- og dieselbiler.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– God musikk i våre ører

Venstre-politikeren sier at hans parti lenge har snakket om miljø- og tidsdifferensierte bomringer, fortsettelse av elbilfordeler og at utfasing av bensin- og dieselbiler innen 2030.

– Nå følger fagetatene opp, og sier at dette er den beste politikken. Det er god musikk i våre ører, sier Raja.

Raja er også glad for at transportetatene foreslår å bygge ti nye sykkelveier der man kan sykle i opp mot 40 kilometer i timen.

– Realistiske mål,

Høyre sier transportetatene har levert et spennende forslag til Nasjonal transportplan, og trekker fram målet om å fjerne etterslepet i vedlikehold innen 2029.

Nikolai Astrup (H) som leder transportkomiteen på Stortinget, sier forslagene samsvarer godt med regjeringens politikk.

– Vi må få ned utslippene fra transportsektoren betydelig om vi skal klare å nå disse klimamålene. Da må det gå ganske raskt. Jeg tror det er realistisk, men det blir krevende med å få flere til å ta kollektivtransport, sier Astrup til NRK.

Han trekker frem betydningen av en sterkere satsing på kollektiv i og rundt de store byene – for å kunne klare dette.

Nikolai Astrup

SAMSVARER: Transportkomiteens leder Nikolai Astrup (H) synes forslagene samsvarer godt med regjeringens politikk.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Vil ha bred enighet

Nå starter den politiske prosessen med planen. Solvik-Olsen vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen, skriver NTB.

Først sommeren neste år får vi vite om politikerne på Stortinget har fulgt anbefalingene til transportetatene. Solvik-Olsen håper på bred enighet.

Han understreker viktigheten av at transportplanen blir langsiktig og helhetlig for å unngå omkamper og langvarig politisk strid og usikkerhet om en rekke enkeltprosjekter.

– Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den, sier statsråden.

SISTE NYTT

Siste meldinger