Hopp til innhold

PSTs trusselvurdering: Russisk etterretning får mye fokus

Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge er en av de største truslene mot Norge de neste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste, som legger frem sin årlige trusselvurdering i dag klokken 10.

PSTs årlige trusselvurdering

Årets trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil etter det NRK forstår ha et sterkt fokus på etterretningsvirksomhet rettet mot Norge fra Russland.

– Vi ser at Norge på linje med andre land blir utsatt for påvirkningsoperasjoner. Det kan for eksempel være nettroll og falske nyheter, sier Arne Christian Haugstøyl, som leder kontraetterretningen i PST.

– Hvorfor er dette så alvorlig for Norge?

– Dette er alvorlig fordi en vellykket påvirkningsoperasjon vil skape alternative sannheter. I Norge er vi helt avhengige av at vi kan ha tillit til politikerne våre og til beslutningstakere. Dersom man lykkes med dette, vil det undergrave den tilliten, sier Haugstøyl.

NRK fortalte i forrige uke om Nobelkomiteen, som ifølge PST har vært utsatt for en informasjonsoperasjon med falske nyheter og et falskt brev, der russisk etterretning i Norge var involvert.

Målet skal ha vært å hindre Ukrainas president å få fredsprisen.

Russland avviste innholdet i reportasjen.

– Undergrave samhold

Geir Hågen Karlsen

– UNDERGRAVER: Ifølge Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høyskole, er et motiv for russiske operasjoner å undergrave samholdet i Nato og EU.

Foto: NRK

Ifølge oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, ekspert på russiske informasjonsoperasjoner mot Vest-Europa og USA, er motivet med slike informasjonsoperasjoner i mange tilfeller å undergrave samholdet i Nato og EU.

– Hvis vi ser sånn jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning av samholdet og undergraving av samholdet i Nato og EU er det viktigste. Det er det overordnete og langsiktige målet, sier Karlsen til NRK.

– På kortere sikt er nok målet å prøve å påvirke slik at Vesten opphever sanksjonene mot Russland på grunn av Ukraina-krigen.

AKTUELT NÅ