Hopp til innhold

PST varsler om store problemer med nytt nødnett

PSTs livvakttjeneste varsler at det nye nødnettet er så dårlig at de ikke tør bruke det. I stedet bruker de gammelt samband når de skal beskytte landets mest trusselutsatte myndighetspersoner.

PSTs livvakttjeneste melder om store problemer med det nye nødnettet. Reportasje fra Dagsrevyen. Reporter Martin Fjørtoft. Foto: Gunnar Sakshaug.

PSTs livvakttjeneste melder om store problemer med det nye nødnettet. Reportasje fra Dagsrevyen. Reporter Martin Fjørtoft. Foto: Gunnar Sakshaug.

Også Den kongelige politieskorte (DKP) har problemer med nødnettet, som allerede er tatt i bruk i det sentrale østlandsområdet.

Det nye nødnettet skal bli et landsdekkende, digitalt radiosamband for nød – og beredskapsetatene, og er blant regjeringens største satsinger innen samfunnssikkerhet.

Vedtaket om å sette i gang første byggetrinn for det nødnettet ble gjort i 2006, og hadde da en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner. I 2012 ble det bevilget ytterligere 1,5 milliarder gjennom statsbudsjettet.

Hovedmålet er at det digitale nettet skal gi brannvesen, helseetater, politi og PST muligheten til å kommunisere direkte med hverandre i en krise – eller terrorsituasjon.

I 22. juli-kommisjonens rapport heter det at mange av sambandsproblemene man opplevde da terroren rammet Norge, oppstod i møtet mellom ulike sambandsløsninger.

Planen er at nødnettet skal være bygget ut i hele Norge innen 2015.

Nå melder problemene seg, allerede før det står klart.

Lasse Roen PST

Lasse Roen, hovedtillitsvalgt i PST, sier at flere av tjenestemennene i livvakttjenesten har reagert på dekningen til det nye nødnettet.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Fungerer ikke godt nok

Livvakttjenesten i Politiets sikkerhetstjeneste, som har som oppgave å beskytte norske og utenlandske myndighetspersoner i Norge, melder om store problemer med dekningen til nødnettet.

Etter 22. juli sørger livvakttjenesten for sikkerheten til blant andre statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Espen Barth Eide og justisminister Grete Faremo.

Problemene med det nye nødnetter er så store livvakttjenesten etter det NRK erfarer har gått tilbake til å bruke gammelt samband.

– Jeg kan bekrefte at vår livvakttjeneste har valgt å bruke andre kommunikasjonsmidler enn det nye nødnettet i sin oppgaveløsning. Det viser seg at det ikke fungerer godt nok i henhold til de behovene de har.

Det sier Lasse Roen, hovedtillitsvalgt i PST til NRK. Han forteller om store problemer med nødnettets dekning i Oslo sentrum.

– Vi er overrasket over at dette nødnettet fungerer så dårlig, selv i Oslo sentrum. Det er bekymringsfullt, sier Roen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

President Obama på Gardermoen

Fredsprisvinner Barack Obama og hans kone Michelle på vei ut av Air Force One etter ankomst på Oslo Lufthavn Gardermoen i 2009. Ved slike besøk er det PSTs livvakttjeneste som sørger for sikkerheten fra norsk side.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Fungerer dårlig i bygninger

Etter det NRK erfarer oppstår problemene ved bruk inne i bygg og ved kryping på bakkenivå – situasjoner livvakttjenesten og øvrig politi med stor sannsynlighet vil oppleve i en krisesituasjon.

I tillegg blir dekningen dårlig dersom senderen er skjult under klær. For livvakttjenesten – som opplever økt pågang som følge av endret trusselbilde etter 22. juli – er det standard prosedyre å operere med skjult samband i tjenesten.

– Er det frustrasjon blant tjenestemennene som jobber som livvakter?

– Ja, det kan jeg bekrefte. Dette er en ekstra utfordring, og en ekstra belastning i forhold til oppgavene som skal utføres, sier Roen.

Kronprins Haakon

Kronprins Haakon, med en representant for DKP i forgrunnen. Også DKP har meldt om problemer med det nye nødnettet.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Må gå gjennom flere ledd

I en krisesituasjon vil problemene med det nye nødnettet føre til at livvakttjenesten kan måtte varsle øvrige nødetater ved bruk av gammelt samband.

Denne varslingen foregår gjennom flere ledd, og var ifølge Gjørv-kommisjonen en av grunnene til kommunikasjonsproblemene mellom nødetatene 22. juli i fjor.

Etter det NRK erfarer opplever også Den norske kongefamiliens hemmelige livvakter lignende problemer med det nye nødnettet. I likhet med PST har DKP varslet skriftlig om problemene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Støre & Suu Kyi

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi møter utenriksminister Jonas Gahr Støre, med livvakt på plass.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Haster med en løsning

Roger Berg er assisterende sjef for PST. Han forteller at ledelsen i PST mandag sendte brev til Politiets materielltjeneste og til Justisdepartementet, hvor man påpeker viktigheten av å ha et samband som faktisk fungerer.

Berg forklarer at PST har bedt om et møte med politi og Justisdepartementet, for å diskutere problemet.

– Dette er noe vi må ta tak i på en god måte, og det haster. Det er viktig at vi får til dette møtet raskt, og faktisk får løst problemet. sier Berg til NRK.

Roger Berg

Assisterende sjef i PST, sier man har bedt om et møte med politiet og Justisdepartemenetet for å diskutere problemene med nødnettet.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK


AKTUELT NÅ