Hopp til innhold

Regjeringen vil danne eget kontraterrorsenter hos PST

Sikkerheten i Norge er «ikke tilfredstillende», ifølge PST. Nå vil regjeringen opprette et felles kontraterrorsenter som skal ledes av PST-sjefen, opplyser justisminister Grete Faremo.

Pressekonferanse

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen (t.h), justis- og beredskapsminister Grete Faremo og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland (t.v) la fram en felles trusselvurdering mandag.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

PST, NSM og Etteretningstjenesten har laget en samordnet vurdering av trussebildet i Norge i 2013. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterer trusselvurderingen sammen med justisminister Grete Faremo og sjef i PST, Benedicte Bjørnland.

– Vi snakker om terrortrusler. De uønskede, villede handlingene mot sammfunnsikkerheten. Det er ikke en enhetlig trussel vi står overfor. Bildet er sammensatt, sa justisminister Grete Faremo da hun innledet pressekonferansen.

– Økt terrorutfordring

– Norge står overfor en noe økt terrorufordring i forhold til foregående år, sier Faremo.

Personer og miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi utgjør den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge i 2013, ifølge PST.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sier at den første samlede vurderingen av trusselbildet er en felles samling av informasjon om trusler både internt i Norge og mot norske interesser i utlandet. Hun understreker at den største trusselen er ekstreme islamister.

– Sikkerhetstilstanden her i landet er ikke tilfredsstillende, mener Bjørnland.

Vil danne eget kontraterrorsenter hos PST

Faremo opplyser at regjeringen vil opprette et felles kontra-terrorsenter der ulike aktører kan samarbeide.

– PST skal lede senteret og nestlederen skal være fra E-tjenesten. Det nye senteret vil utvikle et mer genuint fellesprodukt, noe som er målet, sier Faremo.

– Kontraterrorsenteret blir en sterkere formell struktur der personell vil rotere inn fra begge tjenestene i dette senteret. De skal bokstavelig talt sitte under samme tak og jobbe systematisk med å utvikle felles analyseprodukter, sier Faremo.

Hun legger til at den nye rapporten om trusselbildet blir hovedproduktet for kontraterrorsenteret som skal opp og stå i løpet av året. Senteret skal holde hus i PST sine lokaler.

– Hvor mange ansatte som skal inngå er uklart. Det kan være et lite antall hoder fra starten av. Dette er noe som skal utredes nå. Vi må komme tilbake til det, sier Faremo.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forteller at truslene og utfordringene nå er grenseoverskridende. Derfor mener hun et kontra-terrorsenter der forsvarets etterretning samarbeider tett med PST er riktig vei å gå.

– Senteret vil være en klar oppstyrking, og vil blant annet lette informasjonsinnhentingen, sier Strøm-Erichsen.

LES OGSÅ: PST-ansatte bekymret for manglende sikring av eget hus

LES OGSÅ: PST frykter terrortrente nordmenn i utlandet kan bli farligere enn før

I den årlige trusselvurderingen skisserer PST utviklingstrekk innenfor alle av PSTs ansvarsområder: terror, etterretning i inn- og utland, spredning av masseødeleggelsesvåpen og trusler mot myndighetspersoner.

AKTUELT NÅ