Proffe kriminelle i avfallsbransjen

Avfallsbedrifter tjener milliarder på å ta hånd om søppel og kjemikalier. Men enkelte putter pengene i lomma og dumper avfallet i naturen. Og de kriminelle i denne bransjen blir stadig mer profesjonelle, sier Økokrim.

Hans Tore Høviskeland

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland er leder for miljøkrimenheten i Økokrim.

Foto: Kjetil Jordan / NRK

I 2010 omsatte avfalls- og gjenvinningsindustrien i Norge for om lag 21,1 milliarder kroner. Det er 3,2 milliarder mer enn året før. Også i resten av Europa er denne bransjen i sterk vekst.

– Det er mye penger å tjene i denne bransjen. Bedrifter betaler for å bli kvitt avfallet. Mange ser seg fristet til å begå straffbare handlinger som å slippe ulovlig avfall direkte ut i naturen, eller de smugler det ut av landet, sier Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat og leder for miljøkrimenheten i Økokrim.

Han sier at de useriøse aktørene kaprer mange kontrakter og ødelegger for den seriøse delen av bransjen.

Bellona aksjon ved Oleon

Bellona aksjonerte i 2011 mot Sandefjord-bedriften Oleon som hadde lagret tonnevis med oljeavfall ulovlig.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Proffere og mer komplisert

Høviskeland forteller også at miljøkriminaliteten har blitt mer innfløkt enn for bare et par år siden.

– Vi ser også flere internasjonale aktører på dette området, og vi ser en tendens til at profesjonelle kriminelle kommer inn. Ofte er sakene kompliserte og omfattende å etterforske. Ofte må en del av etterforskningen også gjøres i utlandet, noe som skaper mer arbeid for politi og påtalemyndighet. Det er en utfordring vi må håndtere framover, sier Høviskeland.

De proffe kriminelle sørger for å få fraktet avfallet ulovlig ut av landet, eller de dumper avfallet i naturen.

– Dette kan også dreie seg om farlige kjemikalier. Vi har sett tilfeller der folk blir syke, eller folk har levd i uvisshet i flere år. Disse sakene handler ikke om enkeltperson; hele lokalsamfunn blir rammet, sier Høviskeland.

– Miljøkrim skal svi

Han er opptatt av at det skal svi for bedrifter som bedriver miljøkriminalitet.

– Dette er et område det er viktig å reagere med straffer. Man skal være klar over at man kan bli ilagt strenge straffer. Økokrim har hatt fokus på dette i flere år. Vi har hatt flere straffesaker hvor det har blitt ilagt høye bøter, og flere bedriftsledere er idømt lange fengselsstraffer, sier Høviskeland.

Den siste store omfattende saken var Vest Tank-skandalen i Gulen i 2007. Der fikk daglig leder i Høyesterett en straff på 2 års fengsel. Styreleder ble dømt til 2,5 år i fengsel, mens en rådgiver fikk 90 dager bak murene.

VestTank

En kraftig eksplosjon førte til at omfattende miljøkriminalitet ble oppdaget ved Vest Tank i Gulen. De ansvarlige fikk fengselsstraffer.

SISTE NYTT

Siste meldinger