Hopp til innhold

Privatlærer frykter leksefri-kampanje vil føre til mobbing

Privatlæreren strøk selv i matte på videregående og gjorde ikke en eneste lekse gjennom hele grunnskolen. Men å fjerne leksene mener hun er hårreisende.

Vibeke Gwendoline Fængsrud

REDD: Vibeke Gwendoline Fængsrud frykter foreldrene ikke forstår hva lekser betyr for barnas læringsprosess.

Foto: Privat

– De foreldrene som nekter barna sine å gjøre lekser, sørger for at barna henger etter, sier Vibeke Gwendoline Fængsrud, eier av House of Math i Oslo.

House of Math er et selskap som tilbyr privatundervisning for elever i alle klassetrinn. Denne typen leksehjelp har økt kraftig på kort tid. Fængsrud mener hennes bransje ikke vil ta skade av at leksene forsvinner, men hun tror det vil gå utover barna.

Foreldrekampanjen «Leksefri familie» oppfordrer foreldre til å reservere barna sine fra lekser.

Fængsrud frykter at disse barna vil bli sett på som rare og dumme når de ikke klarer å henge med på undervisningen.

– Jeg holdt på å falle av stolen da jeg leste det, det må være selve oppskriften på å skape mer mobbing, forteller Fængsrud.

Selv var hun en skoletaper helt til hun startet på universitetet.

– Foreldrene mine prioriterte ikke lekser, og jeg fikk svi for det, sier Fængsrud.

Hun er ikke utdannet pedagog, så selv om hun tror leksene bør organiseres på en annen måte, vil hun ikke mene noe om hvordan. Men hun er overbevist om at å fjerne lekser er feil.

– Da jeg startet på studier hadde jeg ikke de verktøyene jeg trengte for å jobbe på egen hånd. Dette er noe av det viktigste man lærer i grunnskolen, sier Fængsrud.

15 år med leksefri

Rektor Gunnar Aarstein

Rektor Gunnar Aarstein er fornøyd med at Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) gikk inn for leksefrie skoler i desember.

Foto: Mari Friestad / NRK

På Digermulen skole i Lofoten har det ikke blitt levert ut en hjemmeoppgave siden år 2000. Rektor Gunnar Aarstein mener alle skoler bør bli leksefrie.

– Vi har i flere år hatt bedre eksamensresultater enn landssnittet, sier Aarstein.

Han sier undervisningen blir både mer effektiv og motiverende.

Aarstein er helt uenig med Fængsrud om at hjemmelekser er eneste måte å utvikle gode studievaner.

– Da vi hadde lekser hos oss, var det flere som ikke lærte seg dette. Disse elevene jobbet ikke selvstendig på skolen, og gjorde heller ikke lekser, sier Aarstein.

Tiden de ikke bruker på å høre lekser, bruker de nå på egenarbeid.

– Vil fungere best på store skoler

At skolen kun har 17 elever, tror han ikke er grunnen til at de gjør det så bra uten lekser.

– Vi hadde muligheten til å følge opp de som ikke gjorde lekser. Det har ikke de store skolene med tretti elever i hver klasse, sier Aarstein.

Han mener både svake og sterke elever tjener på leksefri og mer ro i timen. De som ønsker det, får også lov til å jobbe med skole hjemme.

Én ting er Aarstein og Fængsrud enige om, og det er at å la foreldrene bestemme om barna skal gjøre lekser, er feil.

– Foreldrene og skolen må jobbe sammen, dette må ikke bli en konflikt barna står midt i, sier Aarstein.

AKTUELT NÅ