Politiet hever beredskapsnivået – vil hindre spionasje

Politiet over hele landet har hevet beredskapsnivået til Alfa på grunn av den store NATO-øvelsen til høsten. Politifolk bes være årvåkne for å hindre spionasje fra andre lands etterretningstjenester.

Alfa

Utenfor inngangen til politihuset på Grønland i Oslo henger det nå en gul varseltrekant med en svart A. Den skal minne de ansatte om at beredskapen er høynet til trinn Alfa.

Foto: Olav Døvik / NRK

I oktober og november skal over 40.000 personer fra over 30 land delta i en stor Nato-øvelse i Sør-Norge.

Dette er den største Nato-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen. 130 kampfly og 70 fartøy og over 10.000 kjøretøy vil ta del og de første soldatene kommer til Norge allerede i august.

Denne uka hevet Politidirektoratet beredskapsnivået ved alle landets tolv politidistrikt til Alfa.

Første gang det skjer

– Dette handler om øvelse Trident Juncture der Norge skal være vertsnasjon. Det er helt naturlig at politiet iverksetter forebyggende tiltak i forbindelse med en så stor hendelse, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Alfa er det laveste beredskapstrinnet, men det har aldri blitt innført i politiet i Norge tidligere.

Jørn Schjelderup

Fungerende avdelingsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet ber politifolk være årvåkne under Nato-øvelsen.

Foto: Ketil Kern / NRK

– Det er det laveste beredskapstrinnet vi har og generelt kan jeg si at det handler om økt årvåkenhet. I praksis betyr det at publikum ikke kommer til å merke noe særlig til dette tiltaket og det kommer heller ikke til å være synlig.

Hvorfor har dere innført dette?

– Vi har ikke noe økt trusselnivå i Norge, men på generell basis kan vi si det at slike stor øvelser vil tiltrekke seg økt oppmerksomhet fra eksempelvis andre lands etterretningstjenester, sier Schjelderup.

PST: – Øvelsen er naturlig mål

Trond Hugubakken

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier fremmede staters etterretningstjenester vil benytte forskjellige metoder for å hente inn informasjon om NATO-øvelsen i Norge.

Foto: PST

Også Forsvaret og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forbereder seg på økt spionasje mot Norge i forbindelse med øvelsen.

– Norsk forsvars- og beredskapssektor er etterretningsmål for fremmede stater. Det er derfor naturlig at fremmede etterretningstjenester vil innhente informasjon om en omfattende NATO-øvelse i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

– Etterretningstjenestene vil i så måte benytte forskjellige metoder – det kan være alt fra personer som observerer i områder med øvingsaktivitet, til innhenting av informasjon ved bruk av ulike elektroniske midler.

Forsvarets forum har tidligere skrevet at øvelsen vil benyttes til å teste nye systemer som trolig vil være et attraktivt etterretningsmål.

– Etterretningstrusselen mot Norge er allerede vurdert som høy, og vi forventer at denne aktiviteten vil øke i forbindelse med øvelsen. Det er naturlig i forbindelse med slike spesielle hendelser, sa sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling, kommandør Hans Kristian Herland til VG.

Politihuset i Oslo

Beredskapsnivået er hevet i alle landets tolv politidistrikter i forbindelse med Nato-øvelsen. Her i inngangspartiet til politihuset på Grønland i Oslo er det hengt opp en gul varseltrekant.

Foto: Olav Døvik / NRK

Forsvaret er allerede på beredskapsnivå Alfa og har vært det siden februar 2013.

– Generelt så kan jeg bare si at vi ønsker at politiet skal være mer årvåkne og så er det slik at disse tiltakene er unntatt offentlighet så jeg kan dessverre ikke kommentere dem ytterligere, sier Schjelderup i Politidirektoratet.

Det er spesielt fire politidistrikt som vil bli berørt av øvelsen. Det er Øst, Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet politidistrikt.

SISTE NYTT

Siste meldinger