Hopp til innhold

Politiet får ikke velge hvilke biler som skal merkes med «innsatsleder»

Innsatsledere som koordinerer når politiet er ute på oppdrag, reagerer på at de ikke selv får velge hva slags bil de kan merke som «innsatslederbil». De frykter det kan føre til at tid går tapt under akutte hendelser.

Illustrasjonsbilde Politi og innsatsleder politibil.

Bare Mercedes Benz Vito-biler kan merkes med "Innsatsleder".

Foto: Gorm Kallestad / NTBFoto: Gorm Kallestad / NTB

Politiets fellestjenester (PFT) har inngått en avtale som sier at Mercedes-Benz Vito skal fungere som innsatslederbil.

Sør-Øst politidistrikt valgte å gå bort fra bilen på grunn av støyproblemer. De hadde problemer med å høre sambandet. Derfor bestilte de en Volvo som ny innsatslederbil.

Det er bare et problem, de får ikke merke Volvoen med «innsatsleder», skriver Politiforum.

Det er kun Mercedes-modellen som kan ha den merkingen.

– Det er veldig merkelig at en betegnelse i politiet, som innsatsleder er, ser ut til å nærmest ha blitt lagt ut på anbud hos private aktører, sier Jon Terje Stäheli, innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, til Politiforum.

En innsatsleder er politidistriktets øverste taktiske leder ved hendelser som krever koordinerende ledelse. Innsatslederen skal organisere og lede innsatspersonell og samarbeidende aktører i akutte og planlagte aksjoner.

En innsatslederbil er en patruljebil som spesielt utviklet for innsatsleder.

Politibil

Innsatsleder i Politiet kan velge å benytte seg av en annen bil, men ikke merke den.

Foto: Gorm Kallestad / NTBFoto: Gorm Kallestad / NTB

Slik ordningen er i dag, kan innsatsledere benytte alle patruljebiler i politiets sortiment, men det er altså ingen andre biler enn Mercedes-Benz Vito, som er godkjent for innsatsleder-merking.

Stäheli får støtte fra Morten W. Renland som er innsatsleder i Troms politidistrikt. De mener at alle biler som benyttes av innsatsleder bør kunne merkes som dette.

I ytterste konsekvens frykter de at det vil ta lengre tid å få kontroll og oversikt i akuttfasen av et oppdrag, dersom innsatslederens bil ikke er merket.

– Både faste aktører og andre aktører som politiet samarbeider med må kunne se hvor innsatsleder er. Det går på synlighet av funksjon, og ikke på hva slags bil innsatsleder kjører, sier Renland til fagbladet.

– Spesialutviklet bil

Det er Politiets fellestjenester (PFT) som anskaffer nye biler på vegne av politiet, og har inngått de nåværende avtalene.

NRK har vært i kontakt med PFT som kun ønsket å svare på spørsmålene på e-post:

– Hvorfor er det kun Mercedes-Benz Vito som kan ha påskriften «innsatsleder»?

– Dette er en patruljebil som er spesielt utviklet for innsatsledere. Spesialbilen skal dekke spesifikke behov for innsatsledere, og har kommandoplass og plass til mye utstyr, svarer seksjonsleder for kjøretøy hos PFT, Nils Erik Skulstad.

Anskaffelsen av en spesifikk type Innsatslederbil med Innsatsleder-merking er gjort etter bestilling fra Politidirektoratet, og resulterte i Mercedes-Benz Vito.

– Hvordan kan PFT mene noe om hva som skal stå på bilene, og ikke politidistriktene selv?

– Dette reguleres i henhold til instrukser som gis fra Politidirektoratet. Hvis et politidistrikt vil avvike fra standarden, så er det politimesteren som må melde inn dette behovet, svarer seksjonslederen.

Politi i Tønsberg - mann skutt

Det kan skape problemer i akutte situasjoner om ikke innsatsleder kan merke patruljebilen.

Foto: Philip Hofgaard / Philip HofgaardFoto: Philip Hofgaard / Philip Hofgaard

– Mottatt positive tilbakemeldinger

– Hvorfor er det PFT som bestemmer hvilke biler som skal være Innsatslederbiler, og ikke innsatslederne selv? Som i dette tilfelle ikke var fornøyd med bilen som var valgt.

– Det er politidistriktene og Politidirektoratet som melder inn behov og bestiller anskaffelser fra Politiets fellestjenester. I dette tilfellet har Politidirektoratet bestilt anskaffelse av en spesifikk type Innsatslederbil, svarer Skulstad.

Han sier videre at billøsningen som ble valgt er gjort i samarbeid med brukerrepresentanter der blant annet innsatsledere fra flere politidistrikter har vært med.

– Brukerrepresentantene gir oss viktige innspill i forhold til deres spesifikke behov og vi har mottatt positive tilbakemeldinger på bilen fra innsatsledere.

– Hvor nødvendig er det med slike formaliteter?

– Uniformering og utforming av kjøretøy reguleres av Politiets fellestjenester i henhold til instrukser gitt fra Politidirektoratet. Beslutning om de ulike kjøretøykonseptene er besluttet på ledernivå i politiet.

PFT skal neste år foreta en gjennomgang av de ulike kjøretøyene for å se om det er behov for endringer eller forbedringer.

– I dette arbeidet vil også utforming og merking av innsatsleder inngå i vurderingen, sier Skulstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger