Hopp til innhold

Politiet betalte interesseorganisasjon i 17 år – nå stanses alle utbetalinger

I 2019 fant Politidirektoratet at det «ikke var ønskelig» å gi penger til NNPF. Likevel bevilget de penger det året.

Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.

Fra banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt på Hotell Scandic Lerkendal i Trondheim. Bildet er hentet fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side og gjengitt med tillatelse.

Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

I 17 år ga Politidirektoratet penger fra sine interne budsjetter til den ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Pengene ble altså ikke utbetalt gjennom en åpen tilskuddsordning som andre organisasjoner kunne søke gjennom. Ingen andre ruspolitiske aktører har fått støtte.

I begynnelsen av 2019 ble Roger Bjerke, den da nye lederen for styringsavdelingen i Politidirektoratet, spurt om politifagavdelingen kunne bevilge penger til utdanningskonferansen til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

– Det var et spørsmål om det var mulig å utbetale støtte til dette konkrete formålet, som daværende avdelingsdirektør for politifagavdelingen presenterte for meg. Jeg sa at det ikke var ønskelig at vi utbetalte støtte på denne forespørselen, sier Bjerke til NRK.

Bjerke begynte i Politidirektoratet i 2018. Før det hadde han jobbet som avdelingsdirektør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Praksisen til Politidirektoratet er flere eksperter kritiske til.

– Det sentrale er at slike midler skal lyses ut, og at innvilgelse av tilskudd ikke skal være avhengig av at noen tilfeldigvis har sendt en søknad til Politidirektoratet, sa forvaltningsrettsekspert Kristian Brandt om pengeoverføringene.

Har du tips eller innspill til hvordan vi kan jobbe videre med denne saken? Send en e-post her, eller kontakt meg på mobil/Signal + 4741462909.

Satte foten ned i 2018/2019 – bevilget likevel støtte

Bjerke sier Politidirektoratet kan bevilge penger fra sine egne budsjetter til kompetansehevende tiltak for de ansatte i politiet.

Roger Bjerke, styringsavdelingen i Politidirektoratet.

Roger Bjerke er leder for styringsavdelingen i Politidirektoratet.

Foto: Politidirektoratet

– Så synes jeg det er et spørsmål som var riktig å stille, om NNPF var den eneste organisasjonen som kunne tilby denne typen kompetanseheving. Hvis det er et spørsmål man burde svare nei på, så mener jeg at det ikke er innenfor å gi en støtte over kompetansemidlene våre, sier Bjerke.

Selv om Bjerke sier han satte foten ned i begynnelsen av 2019, viser dokumenter NRK har fått innsyn i at politifagavdelingen bevilget 50.000 kroner til NNPF i august 2019.

Pengene ble imidlertid aldri utbetalt. Det skyldtes en glipp.

– Dere bevilget jo 50.000 kroner i 2019?

– Politifagavdelingen gjorde det. Dette er litt den kommunikasjonssvikten som har vært i POD. De siste årene har det vært flere ulike ledere av Politifagavdelingen. I 2019 ga jeg muntlig beskjed om at midlene ikke skulle utbetales. Om fungerende avdelingsdirektør som fikk den beskjeden og meldte fra om den da hennes fungering sluttet, det er jeg usikker på. Men jeg mener fortsatt at beslutningen vi tok om å ikke betale ut den støtten var riktig.

– Hvorfor var den riktig?

– Jeg mener at det er berettiget tvil om dette er innenfor eller utenfor, i hvert fall sånn jeg tolker regelverket da, for om det skulle vært en tilskuddsforvaltningsordning eller ikke.

NNPFs utdanningskonferanse i 2014 sitt program for 2014.

Det sosiale programmet for NNPFs utdanningskonferanse i 2014.

Foto: Skjermbilde

Skal gå gjennom regelverket

Som Politidirektoratet tidligere har sagt til NRK, har de satt i gang en gjennomgang av sitt eget økonomiske regelverk. Og av alle utbetalinger de har gjort over sitt eget budsjett.

Bjerke sier at direktoratet har stanset alle utbetalinger til organisasjoner over internbudsjettene sine mens de finner ut om de har fulgt regelverket sitt.

– Det er det vi nå prøver å gå opp. Rett og slett for å finne ut om denne type praksis er innenfor eller ikke. Og om det er dedikerte kompetansehevende tiltak nok til å være en eksklusiv støtte som man kan søke på direkte, slik som tilfellet har vært med NNPF.

– Da du bestemte deg for at disse utbetalingene måtte stanse, hvorfor satte du ikke i gang en slik gjennomgang da?

– Det er primært ut ifra at jeg trodde eller tenkte at dette var et enkeltstående tilfelle.

– Så du var ikke klar over hvor lang tid tilbake utbetalingene gikk?

– Nei.

– Dersom dere får en ny søknad i år eller neste år, vil dere utbetale støtte da?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Fordi vi holder på å gå opp om det er innenfor eller utenfor gjeldende regelverk, og jeg vil i hvert fall være helt sikker på at eventuell fremtidig støtte skal organiseres på en måte som er innenfor regelverket.

Skjermdump NNPF-konferanse 2019

Skjermdump fra invitasjonen til NNPFs utdanningskonferanse i 2019.

Foto: Skjermbilde

I gjennomgangen sier Bjerke at direktoratet skal se på hvem som har bevilget støtten, og hva som har vært praksis.

– Det jeg er opptatt av nå, er å ha stanset praksis hvis det er en tvilsom praksis, og vi må sørge for at praksis fremover er i tråd med regelverket.

Er det en tvilsom praksis?

– Som jeg sa knyttet til NNPF. Dersom det er grunn til å tro at det er andre som kan tilby tilsvarende kompetansehevende tiltak, vil jeg si at det er tvilsomt om det er innenfor gjeldende praksis.

AKTUELT NÅ