Personvern-tabbe i Oslo kommune: Brettet ut sensitive dokumenter om 30 ansatte på nettsidene

Ved hjelp av et tastetrykk kunne hvem som helst laste ned et flere hundre sider stort dokument om en arbeidskonflikt fra Oslo kommunes nettsider. – Jeg er rystet, sier en av de ansatte som er rammet av tabben.

Dokumenter om arbeidskonflikt i Oslo kommune

Til tross for at opplysningene er taushetsbelagte, ble de publisert på Oslo kommunes nettsider. Bildet er redigert av NRK for å hindre spredning av opplysningene.

Hver dag blir hundrevis av dokumenter publisert på nett i Oslo kommunes postjournal. Meningen er at hvem som helst skal få lese post til eller fra kommunen som ifølge offentlighetsloven skal være tilgjengelige for folk flest.

Nylig kom imidlertid NRK over et dokument spekket med opplysninger som aldri skulle vært publisert: Et usladdet søksmål fra en oppsagt kvinnelig ansatt på over 300 sider, inkludert vedlegg. En rekke av opplysningene er taushetsbelagte.

– Jeg er rystet, men har ingen øvrige kommentarer nå, sa kvinnen til NRK da vi kontaktet henne om saken. NRK ble oppmerksom på publiseringen mandag i forrige uke. Tirsdag var dokumentene fjernet igjen, men da hadde NRK allerede lastet det ned.

Slik fikk vi tilgang til flere dokumenter med detaljerte og til dels svært sensitive personopplysninger om kvinnen og hennes opprivende konflikt med arbeidsgiveren.

Dette ble publisert

Her er bare noen eksempler på opplysninger NRK fikk tilgang til om den aktuelle kvinnen, ved å laste ned dokumentet fra Oslo kommunes nettsider:

  • Kvinnens 11-sifrede personnummer, navn og adresse.
  • En rekke dokumenter om oppsigelsen av kvinnen. Opplysninger spredd over flere sider hvor man kan lese hvorfor arbeidsgiver mener det er grunnlag for å sparke henne.
  • Opplysninger om kvinnens privatliv.
  • Opplysninger om kvinnens helse. Legeerklæringer som forteller hvordan kvinnens helse skal ha blitt påvirket av situasjonen på jobb. Det fremgår også at kvinnen på et tidspunkt ble hentet av ambulanse grunnet akutte smerter i hjertet, men at det ikke ble påvist noe hjerteinfarkt.

Av dokumentene går det også frem at kvinnen nå har saksøkt arbeidsgiveren for å få kjent oppsigelsen av henne ugyldig, da hun anfører at oppsigelsen er en konsekvens av gjengjeldelse etter varsling om trakassering på arbeidsplassen.

Kommunen avviser dette.

30 ansatte berørt

Flere dokumenter i dokumentbunken som NRK fant på kommunens nettsted, var merket «unntatt offentlighet». Blant annet en rapport etter undersøkelser av påstander om trakassering.

I rapportene er navnene til 30 ansatte som ble intervjuet i undersøkelsen gjengitt, og deres detaljerte forklaringer om forhold ved arbeidsplassen er spredd over flere sider.

NRK har fremlagt dokumentbunken på de over 300 sider som lå på Oslo kommunes nettsider, for jusprofessor Benedikte Høgberg. Etter å ha lest noen utdrag konkluderer hun slik:

– Det er ganske åpenbart at en del av de opplysningene som fremkommer i stevningen er underlagt taushetsplikt, det er det ingen tvil om. Dette er opplysninger som arbeidsgiver da har en plikt til å holde tilbake.

Benedikte Høgberg

Jusprofessor Benedikte Høgberg konkluderte raskt med at dokumentbunken NRK fant på Oslo kommunes nettsider inneholder en rekke sensitive og taushetsbelagte opplysninger.

Foto: Vegard Venli / NRK

NRK har vært i kontakt virksomheten i kommunen hvor kvinnene og de øvrige intervjuede ansatte jobber, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Beklager på det sterkeste

Svikten som medførte at de personlige opplysningene ble spredd, skjedde ved byrådsavdelingen for finans. Avdelingen har det øverste personalansvaret for de over 50.000 ansatte som jobber i Oslo kommune.

NRK omtalte nylig hvordan den samme byrådsavdelingen ikke fanget opp at kemneren i Oslo har manglet en gyldig arbeidskontrakt siden 2013.

Seksjonsleder Per Steinar Aasebø har fått gjentatte tilbud fra NRK om å stille til intervju om saken, men dette ønsker han ikke.

I en e-post skriver Aasebø:

«Vi ble mandag 3. juni gjort oppmerksomme på at et dokument som ikke skulle vært publisert i offentlig journal var tilgjengelig for innsyn. Etter at vi ble oppmerksomme på dette ble dokumentet fjernet på kort tid. Det hadde da vært tilgjengelig i fem timer. Vi beklager dette på det sterkeste og er svært lei oss for det som har skjedd. Feilen ble meldt til Datatilsynet onsdag, og vi vil gjennomgå våre rutiner».

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune starter.

Seksjonsleder Per Steinar Aasebø ved byrådsavdelingen for finans ønsket ikke å stille til intervju om personvern-tabben, men skriver i en e-post at han beklager hendendelsen på det sterkeste.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Datatilsynet sjekker saken

Bare to dager etter at NRK lastet ned de sensitive opplysningene, sendte kommunen en avviksmelding til Datatilsynet. De vil nå vurdere om også personvernreglene kan være brutt. Det opplyser kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

– Vi skal nå vurdere saken. Vi skal undersøke nærmere hva som er skjedd, og vurdere alvorlighetsgrad og hvilke tiltak som er gjort for å begrense og stoppe avviket, sier hun.

Janne Stang Dahl

Datatilsynet har mottatt avviksmelding fra Oslo kommune og vil nå sjekke opp i hva som har skjedd.

Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

Brudd på taushetsplikten

Jusprofessor Benedikte Høgberg kan ikke utelukke at kvinnen som fikk sine helseopplysninger publisert av Oslo kommune kan ha krav på erstatning.

Høgberg påpeker at kommunen har en plikt til å hindre at personlige helseopplysninger blir tilgjengelige for uvedkommende. At opplysningene likevel lå ute på nett slik at hvem som helst kunne laste dem ned, ser professoren alvorlig på.

– Det er først og fremst veldig uheldig for den det gjelder, og det er nok en svikt i rutinene hos Oslo kommune. Det er en svikt som ikke bør skje, sier Høgberg.

Hun mener at kommunen nå bør ta kontakt med hver enkelt ansatt som har fått navnet sitt offentliggjort.

– Kommunen bør informere hver enkelt av de ansatte som er omtalt i disse dokumentene. Det kan være ubehagelig for dem å ikke vite hvilke opplysninger som har vært på avveie, påpeker Høgberg.

Men dette avviser seksjonsleder Per Steinar Aasebø i byrådsavdeling for finans at kommunen vil gjøre.

– Vi kommer nok ikke til å ta kontakt med hver enkelt av de som er omtalt i dokumentet, men vil vurdere nærmere hvilket behov det er for kontakt, sier Aasebø.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger