Kemneren i Oslo jobbet uten kontrakt i over fem år

Kemner Astri Rosenqvist er en av flere toppsjefer i Oslo kommune som har jobbet i årevis uten arbeidskontrakt. – Brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge ekspert.

Astri Marija Rosenqvist

Kemner Astri Rosenqvist har flere ganger etterlyst en arbeidskontrakt fra Oslo kommune, men uten hell.

Foto: NRK

Rosenqvist har en årslønn på over 1,2 millioner kroner, og leder landets største skatteoppkreverkontor. Likevel har hun ikke hatt noen skriftlig arbeidsavtale siden hun fikk fornyet åremålet i 2013.

Ba om kontrakt

Rosenqvist forteller til NRK at hun flere ganger etterlyste arbeidsavtalen, men uten hell.

– Jeg har minnet på det fra tid til annen, men ut over det har jeg tenkt at det viktigste er at jeg gjør jobben min skikkelig, og holder orden i eget hus, sier Rosenqvist til NRK.

Blant kemnerens oppgaver er kontroll av arbeidsgivere og innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift.

– Lovbrudd

Den andre toppsjefen som har jobbet i årevis uten kontrakt, er Tron Kallum. Han er seksjonssjef i byrådsavdelingen for finans. Han har hatt stillingen siden 2009, men nå greier ikke kommunen å finne kontrakten hans.

Tron Kallum

Tron Kallum har ikke savnet sin arbeidskontrakt fra 2009, som kommunen ikke finner.

Foto: Privat

– Jeg har verken etterlyst kontrakten selv, eller savnet den, sier Kallum til NRK.

En skriftlig arbeidskontrakt er en rettighet alle ansatte har etter arbeidsmiljøloven, påpeker daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. Han er ekspert på personalledelse.

– Teknisk sett er det å mangle arbeidskontrakt et brudd på arbeidsmiljøloven, sier han.

Kontrakt-jakt

Kontrakt-tabbene ble oppdaget etter at Oslo kommune nylig gikk gjennom kontraktene til alle toppledere i Oslo kommune. Arbeidet ble igangsatt etter at NRK i november kunne avdekke at arbeidsforholdet til direktøren i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, helt siden 2015 var basert på en muntlig avtale.

Bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp) reagerte på opplysningen, og krevde en garanti fra byråd Robert Steen (Ap) på at det ikke var flere toppledere som manglet arbeidsavtale. I midten av januar svarte Steen:

– Status er at samtlige toppledere i Oslo kommune nå har en skriftlig og gjeldende arbeidsavtale.

Da NRK spurte byråd Robert Steen hva han mente med ordet «nå», kom det imidlertid frem at Johansen ikke hadde vært den eneste uten kontrakt, men at problemet også gjaldt kemneren og en annen toppsjef.

– Jeg er glad for at NRK har fått ut så mye informasjon. Men jeg synes det er bekymringsfullt at kommunen må ha en så stor medieaktør etter seg for å rydde opp i noe så ordinært som lønnsforhold. Det øker ikke tilliten til Oslo kommune, sier Stenersen.

Aina Stenersen

Aina Stenersen (Frp) stilte spørsmålet til byrådet som medførte at to toppledere i kommunen fikk arbeidskontrakter. Hun beskriver saken som bekymringsfull.

Foto: Matunda Bigirimana / NRK

– Beklager

Begge de to kontraktøse lederne ble ansatt av byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune. Kontraktrotet skjedde altså i den avdelingen som har ansvaret for personalpolitikken i hele Oslo kommune.

Kommunaldirektør Arild Sundberg beklager saken.

Arild Sundberg, kommunaldirektør i Oslo kommune.

Kommunaldirektør Arild Sundberg beklager at to av toppsjefene han har arbeidsgiveransvar for har stått uten arbeidskontrakt.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det er en sak jeg beklager på det ytterste. Det er mitt ansvar, sier Sundberg. Han påpeker at det finnes vedtak om å ansette de to toppsjefene.

– Dette har ikke gått utover arbeidstakernes rettigheter, eller deres lønn.

Astri Marija Rosenqvist

Etter å ha vært ansatt siden 2013, fikk Astri Rosenqvist til slutt en skriftlig arbeidskontrakt.

Foto: Christian Grotnes / NRK

Sundberg forteller at kommunens rutiner nå er endret. Både kemneren i Oslo og seksjonssjefen har nå fått skriftlige kontrakter.

– Det synes jeg er fint, at vi nå har fått det til, sier kemner Astri Rosenqvist.

SISTE NYTT

Siste meldinger