Hopp til innhold

Per Fugelli er død

Lege og professor i sosialmedisin, Per Fugelli er død, etter at han fekk kreft for åtte år sidan. Han blei 73 år gamal.

Legen og professoren Per Fugelli har inspirert mange. Her er fire av hans livsråd. Onsdag døde Fugelli, etter flere år med kreft.

FIRE RÅD: Mange har latt seg inspirere av Per Fugelli. Dette er fire grunner til det.

Per Fugelli fekk kreft i 2009, og gjekk igjennom fem operasjonar og fleire behandlingar etter at han den første diagnosen. Onsdag morgon døydde han. Det stadfestar familien overfor TV2.

– Ein trist dag, seier regissør Erik Poppe. Han laga film om dei siste dagane til Fugelli.

Tidlegare i år fekk Fugelli påvist nye svulstar, som blei behandla med stråling for å halde dei i sjakk. I ein kronikk i Aftenposten i august i år, tok han farvel til det norske folk. Han skreiv også at han hadde reist til Jæren, der han vaks opp, for å døy.

Sonen Aksel Fugelli la i ettermiddag ut ein post på Facebook, der han tek farvel med faren:

Her kan du se NRKs ekstrasending om Fugellis bortgang:

Per Fugelli døde i dag.

Open om sjukdommen

Fugelli var open om kreftsjukdommen, og snakka ofte om livet som sjuk. Blant anna i dokumentaren «Døden, skal vi danse?», som har vore vist på NRK fleire gongar. I 2013 blei han også portrettert i Lørdagsrevyen:

Lørdagsportrett med Per Fugelli fra 2013.

Han medverka i fleire TV-program for å snakke om livet og døden. Og hans siste store TV-intervju var i «Torp» i mars i fjor.

Per Fugelli var også ein ivrig samfunnsdebattant, og var kjent som eit talerøyr for dei svake i samfunnet. Mange blei provoserte over ein del av meiningane han hadde, men mange blei også rivne med.

Fugelli fekk også fleire prisar for det engasjementet han viste, blant anna Fritt Ords pris i 1993. I januar fekk han Menneskeverds Livsvernpris for måten han snakka naturleg og ærleg om døden, samtidig som han inspirerte til livsglede.

Engasjert

Per Fugelli blei fødd i Sandnes 7. desember i 1943. Han arbeidde som distriktslege i Nord-Norge på 70-talet, og blei etter kvart professor i sosialmedisin, først i Bergen, så i Oslo. Fugelli var også med i styringsgruppa til Verdikommisjonen, som Bondevik-regjeringa peika ut i 1998.

Per Fugelli

Dei siste åra var Per Fugelli gjest i fleire TV-program for å snakke om livet og døden. Her er han i Trygdekontoret.

Foto: Daniel Eriksen / NRK

I samfunnsdebatten markerte hans eg som motstandar av byråkratiseringa av norske helseinstitusjonar, og arbeidde for å setje mennesket i sentrum i helse- og sosialpolitikken. Han var også oppteken av at god helse er avhengig av at ein er ein del av eit fellesskap med andre menneske. Eit av hans mest kjende sitat var:

– Ikkje ver eit eitt-tal på jorda. Bry deg om flokken din.

AKTUELT NÅ