Hopp til innhold

Pensjonspengene er ditt største klimautslipp

Nordmenns pensjonssparing gir gigantiske klimagassutslipp. Grunnen er at det i dag er omtrent umulig å finne banker som ikke investerer pensjonspengene våre i fossil energi.

Fracking i Marcellusfeltet i USA

SVÆRT FORURENSENDE: Enorme mengder vann, sand og kjemikalier blir brukt for presse ut gassen fra skiferen i bakken i Marcellusfeltet i USA.

Foto: Mladen Antonov / AFP

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Pensjonspengene våre er svært skadelige for klimaet. De er investert i forurensende industri, gjødsel, betong, transport og fossil energi.

Harald Martens Holm, informasjonssjef i Storebrand

PENSJONEN FORURENSER MEST: Storebrand har regnet ut klimgautslippene fra sparepengene våre, forteller informasjonssjef Harald Martens Holm.

Foto: CF-Wesenberg

Sparepengene våre er mest sannsynlig også investert i de aller mest forurensende formene for energi, nemlig kull, tjæresand og skiferolje/-gass.

– Jo mer penger du har, jo mer CO2-utslipp fører pengene dine til. Pensjonspengene dine blir ganske fort ditt største klimautslipp, sier Harald Martens Holm, kommunikasjonssjef i Norges største private pensjonsforvalter, Storebrand.

«Finansutslipp»

Storebrand har regnet ut at pensjonssparingen til en 50-åring fører til like store utslipp som forbruket til en gjennomsnittlig nordmann.

Forbruket vårt er det vi kjøper og bruker, hvordan vi bor og reiser, og utgjør omlag 10,5 tonn CO2 i året.

En 40-åring har i snitt 280.000 kroner i pensjonspenger på konto. Dersom de er plassert i et vanlig indeksfond, slipper du ut hele 6 tonn CO2 i året, forklarer Holm.

Til sammenligning slipper du ut 2,6 tonn CO2 når du flyr til Thailand.

Overraskelse

Kai Hestad

OVERRASKET: Kai Hestad tenker at nordmenns biler er det som slipper ut mest klimagasser, og blir overrasket når han får vite at det er pensjonspengene våre som forurenser mest.

Foto: Iselin Fjeld
Yngvild

OVERRASKET: Yngvild Vindenes (35) trodde flyreisene hennes sørget for mest klimagassutslipp. Riktig svar når hun bikker 50, er pensjonspengene hennes.

Foto: Iselin Fjeld

Kai Hestad ser ut som en miljøvennlig fyr der han kommer syklende. Det viser seg at han er mer klimavennlig enn han er klar over, fordi han nesten ikke har opptjente pensjonspenger.

– Jeg trodde bilen forurenset mest! Men da er jeg faktisk ganske miljøvennlig. Jeg jobbet noen år i Danmark, og da jeg flyttet tilbake til Norge tok jeg ut pensjonen min og brukte den opp. Så jeg har veldig lite oppspart pensjon, ler Hestad.

Alle vi spør tror flyreisene eller bilen forurenser mest.

– Man tenker mer på sine egne aktive valg. Flyreiser og kjøttspising for min del. Men det var overraskende, det har jeg aldri tenkt på før, sier Yngvild Vindenes når vi stopper henne på gata.

Fossilfri sparing

Fremtiden i våre hender har gått gjennom alle norske investeringer i Nord-Amerikas olje- og gassutvinning, og funnet at milliarder av nordmenns sparepenger er investert i miljøverstingen.

Tilsammen har Oljefondet og norske banker investert 75 milliarder kroner i selskaper som blant annet også driver med tjæresand (også kalt oljesand), skiferolje og skifergass.

– Det finnes ingen gode fossilfrie alternativer for pensjonssparing i norske banker, fordi avkastningen er for dårlig eller riskioen for høy, sier Holm i Storebrand.

Selv om Storebrand nylig ble kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap kan de ikke tilby helt fossilfri pensjonssparing.

Som forbruker har vi ikke så mange valg, fordi vi er låst til avtalen arbeidsgiveren har med pensjonsleverandøren. Men fordi stadig flere ønsker mer bærekraftig sparing, så har flere pensjonsleverandører begynt å se etter grønnere sparemåter.

– Snart vil vi kunne tilby fossilfrie fond også til norske kunder. Så vil vi gradvis redusere vår eksponering mot olje og gassektoren. Men vi mener det er like viktig å bruke makten vi har til å påvirke selskapene til å investere mer i bærekraftig energi, sier Holm.

I fjor startet Storebrand å tilby fossilfrie investeringsfond til sine svenske kunder, gjennom datterselskapet SPP. Etterspørselen har lenge vært stor i Sverige, mens nordmenn ikke har vært like bevisste.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger