Hopp til innhold

Sykehjemmene har for få hender: – Vi må alltid løpe videre

Flere og flere klager på behandlingen pasientene får på de såkalte helsehusene i Oslo. Sykepleierne vil ha flere på jobb for å kunne gi det lille ekstra.

Hanne Solum på Ullern Helsehus

BLYTUNGT: Hanne Solum er koordinerende sykepleier ved Ullern Helsehus. Hun beskriver tiden etter medieoppslagene om arbeidsstedet som blytung.

Foto: Ellen Omland / NRK

På et år har pasientombudet i Oslo mottatt 71 klager på helsehus i Oslo. Nå ber flere politikerne om å øke bemanningen.

– Jeg opplever at vi leverer på liv og helse. Folk får mat, medisiner og det stellet de skal ha. Men det er kanskje det lille ekstra vi ikke rekker. Å holde en i hånden som er engstelig, for eksempel. Vi må alltid løpe videre, sier koordinerende sykepleier Hanne Solum ved Ullern Helsehus til NRK.

NRK omtalte tidligere denne helgen saken til Jan Sverre Borander, som var innlagt ved Ullern Helsehus i januar i år.

Der opplevde både han og de pårørende det de beskriver som grov omsorgssvikt.

Også Avisa Oslo har omtalt forholdene på helsehuset vest i Oslo.

Les også - Ikke send meg tilbake til Ullern Helsehus!

foto: privat

Ved Ullern Helsehus er det 96 pasienter fordelt over 4 avdelinger, med 24 pasienter på hver avdeling.

På dagtid har de 7 ansatte som skal ta vare på pasientene på hver avdeling. I tillegg har de 2–3 fysioterapeuter og 1 lege per avdeling.

På nattevakt er det 6 ansatte på jobb på 96 pasienter. 1 hjelpepleier per avdeling med 24 pasienter og 2 sykepleiere som fordeler seg på 96 pasienter.

Ullern Helsehus

Ullern Helsehus har den siste tiden vært omtalt i flere medier for det etterlate mener er svikt i behandlingen av deres familiemedlemmer.

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Solum mener sykepleierne rekker å gjøre sine viktigste arbeidsoppgaver, selv på så lav bemanning.

Men hun sier man alltid går hjem fra jobb og føler man burde gjort mer i omsorgen for pasientene.

– Det er viktig å poengtere at det er et politisk system. Det er der beslutningene tas. Vi på Ullern Helsehus sitter ikke med beslutningen på det. Der må politikerne og sykehjemsetaten ta sitt ansvar. Og i dette syns jeg kanskje ikke de har tatt dette ansvaret på alvor.

Etterlyser norm

Det er ingen lovfestet krav til bemanning på sykehjem og helsehus i dag. Ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken må ledelsen sikre at bemanning på sykehjem er tilstrekkelig til å sikre forsvarlig drift.

Det er for dårlig, mener Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, sier at lav bemanning hos helsehus er en kjent problematikk.

Foto: Halldor Asvall

Hun etterlyser en bemanningsnorm, og at politikerne tar ansvar for den lave bemanningen på sykehjem. Forbundslederen mener nemlig at problemene som NRK har belyst på Ullern Helsehus ikke er unike. Verken i Oslo eller i Norge.

– Det er en skrapa bemanning som gjør at ansatte er nødt til å løpe fra den ene kritiske situasjonen til den andre. Det er absolutt ikke dårlige holdninger hos de ansatte, sier hun og legger til:

– Dette er et virksomhets-, styrings- og lederansvar, og ikke noe som skal gå på de få ansatte som gjør så godt de kan.

Lav bemanning sier hun gjør at sykehjemsansatte daglig er nødt til å gjøre knallharde prioriteringer.

– Du kan for eksempel ha en person med full bleie, en annen som har føringer på for lavt blodsukker, en som er i fare for å falle. I tillegg skal du gi medisiner til døende pasienter. Det sier seg selv at det omtrent er umulig med så liten bemanning på så mange pasienter, sier Larsen til NRK.

Ullern Helsehus

Ullern Helsehus har den siste tiden vært omtalt i flere medier for det etterlate mener er svikt i behandlingen av deres familiemedlemmer.

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Reagerer på pasientoppfølgingen

På et år har det kommet inn 71 klager til Pasientombudet på helsehusene i Oslo.

– Pasientene sier de ikke blir fulgt opp tilstrekkelig når behovene melder seg. Det tar lang, lenger enn forventet, når pasienter ringer etter hjelp, sier pasient og brukerombud i Oslo, Anna Ryymin.

Anna Ryymin.

Anna Ryymin i pasient og brukerombudet i Oslo sier at det tar lang tid før pasientene ringer etter hjelp.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hun er sterkt berørt av sakene som har kommet opp om Ullern Helsehus de siste dagene.

– Her har de pårørende og pasienten vært i en veldig vanskelig situasjon. Det er ikke slik det skal være, sier Ryymin.

Direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann beklager at noen pasienter opplever ting som ikke er bra nok.

Det skjer dessverre både små og store feil på helsehusene, sier Jagmann.

Han mener det burde vært flere enn 71 klager fra 10.000 alvorlig syke pasienter som er behandlet på helsehusene de siste to årene.

Mange opplever terskelen som for høy når de ønsker å klage. Det jobbes derfor med å gjøre det enda enklere å klage. Vi trenger alle tilbakemeldinger i vårt kontinuerlige arbeid for å styrke kvaliteten.

Sykehjemsetat - idrektør Helge Jagmann

Direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann beklager at noen pasienter opplever ting som ikke er bra nok.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Helsebyråd Robert Steen i Oslo skriver i en e-post sendt via byrådssekretær Nasir Ahmed at situasjonen på Ullern Helsehus ikke er akseptabel.

– På Oslo helsehus er det ca. 5.000 pasienter i året. Det er ikke antall klager som bekymrer meg, for det er ikke veldig mange. Det som bekymrer meg er om våre eldre blir godt nok passa på, skriver Steen.

Byråden skriver videre at han nå har bestilt en ekstern gjennomgang av helsehusene, i tillegg til flere andre tiltak også rettet konkret mot Ullern Helsehus.

Opposisjonspartiene vil ha svar

Høyre, Venstre og KrF har kalt inn helsebyråd Robert Steen (Ap) til høring i bystyret, som trolig gjennomføres i januar.

Høyres Eirik Lae Solberg sier 71 klager på nesten to år er et veldig høyt tall. De krever svar fra helsebyråd Robert Steen.

Han påpeker at helsehusene skal være et tilbud til svake innbyggere som trenger å komme til hektene fordi de ikke kan være hjemme.

Eirik Lae Solberg

Høyres Eirik Lae Solberg sier det er viktig at det er nok bemanning slik at folk blir bedre av å være på helsehus, og ikke dårligere.

Foto: Ahmad Dean / NRK

– Når de blir dårligere av å være hjemme, tror jeg det opprører oss alle. Når pasienter ber om hjelp og ikke får det er man nødt til å styrke bemanningen, sier Lae Solberg.

– Er dette forsvarlig?

– Det høres ikke forsvarlig ut. Det er viktig at det er nok bemanning slik at folk blir bedre av å være på helsehus, og ikke dårligere. Slik tilbudet har vært på Ullern Helsehus er det ikke godt nok og det må vi gjøre noe med.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger