Hopp til innhold

Pårørende nøler med å sende sine kjære på avlastning

Smitte og flere dødsfall på sykehjem har ført til at pårørende nøler med å sende sine kjære til korttidsplasser på sykehjem.

Stener Heyerdahl sykehjem Kristiansand

Stener Heyerdahl omsorgshjem i Kristiansand, merker at pårørende nøler med å benytte korttidsplassene de blir tilbudt for sine gamle.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi må trygge de pårørende på at vi har kontroll og gode rutiner for smittevern. Vi har ikke noe annet å stille opp med. Alle nye pasienter testes, og vi får raskt svar så vi vet at de ikke bringer smitte inn på sykehjemmene.

Det sier kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr. Han sier at man må regne med at det fortsatt vil være usikkerhet rundt viruset.

– Vi kan ikke ta vekk usikkerheten knyttet til viruset, men vi har lært kolossalt mye.

Fem døde og ti smittet tidlig i pandemien

I Kristiansand har det vært smitte på tre sykehjem. På Stener Heyerdahl omsorgssenter, døde fem pasienter av korona, mens ti var smittet.

– Dette var tidlig i pandemien. Vi fulgte alle rådene til FHI, men smitten kom inn via en symptomfri ansatt. Den rakk å spre seg før vi fikk slått alarm og fikk kontroll på situasjonen, sier Haarr.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, er bekymret over at pårørende ikke takker ja til korttidsplasser på sykehjemmene for sine kjære.

Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Det har vært koronafritt på sykehjemmet siden slutten av mars.

– Nå er vi i midten av mai, og jeg kan garantere at dette sykehjemmet har full kontroll på rutinene sine. Jeg ville ikke nøle med å sende mine gamle til sykehjemmet nå.

Avlastning er viktig for pårørende

Haarr er bekymret over at pårørende nøler med å bruke korttidsplassene som tilbys.

– Det er to parter som lider. Mange pårørende blir helt utslitt uten avlastning. De trenger litt ro og fred fra tyngende omsorgsoppgaver. Pasientene kan ha svært godt av det sosiale fellesskapet som er på en slik avdeling.

Kommuneoverlegen håper at pårørende vil begynne å bruke korttidsplassene de blir tilbudt igjen.

– Vi er veldig bekymret for at de pårørende sliter seg helt ut, og at pasienten må ha langtidsplass tidligere enn det som er nødvendig. Det er ikke bra for noen av partene.

Tar imot tilbud i Drammen

Også i Drammen kommune har det vært mindre etterspørsel etter avlastningsopphold på sykehjemmene.

– Mange av de pårørende ga uttrykk for at de ville følge FHIs oppfordring om å holde seg hjemme, at de ville utsette korttidsoppholdet på grunn av det, sier virksomhetsleder Toril Løberg i Drammen kommune.

Virksomhetsleder i Drammen kommune, Toril Løberg

Det har vært mindre etterspørslel etter korttidsplasser på sykehjemmene i Drammen, sier Virksomhetsleder i Drammen Kommune, Toril Løberg

Foto: privat

Noen pårørende syntes også det var vanskelig med besøksforbudet på sykehjemmene, og ville vente til det ble opphevet.

– Nå har vi ikke smitte på sykehjemmene i Drammen, så det er flere som føler seg trygge på å ta imot tilbudet om et slikt opphold nå. Og vi har god kapasitet til å ta imot pasientene, sier Toril Løberg.

Også nedgang i etterspørsel i Bergen og Trondheim

I Bergen kommune har de hatt koronadødsfall på fire sykehjem. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Endre Hovland, har de merket lavere etterspørsel etter korttidsplasser.

Direktør for helse- og velferd Helge Garåsen i Trondheim, kan også fortelle om pårørende som er blitt mer reserverte i forhold til å benytte korttidsplasser for sine kjære.

.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ