Hopp til innhold

Sikkerheten taper i kampen om veipenger

Vegvesenet er kraftig på etterskudd med midtrekkverk og andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Et rekkverk kunne reddet livet til kjæresten til Harald Thorp Rice.

Syv biler kolliderte på E6 ved Minnesund i 2005, en strekkning det ikke er midtrekkverk.

Syv biler kolliderte på E6 ved Minnesund i 2005, en strekkning det ikke er midtrekkverk. Den gangen ble en person alvorlig skadet, og syv lettere skadet.

Foto: Jan Arne Sandholtbråten / SCANPIX

– Budsjettene ble ikke som forutsatt og kostnadssprekk på andre prosjekter har ført til at vi måtte bruke investeringsmidlene der i stedet for til midtrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak, innrømmer trafikkdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet.

Kjæresten døde momentant

Harald Thorp Rice

- Et midtrekkverk ville antakelig berget livet til kjæresten min og unngått at jeg selv ble alvorlig skadd, sier Harald Thorp Rice (39).

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I februar 2007 ble Harald Thorp Rice (39) utsatt for en ulykke som antakelig kunne vært unngått dersom det hadde vært midtrekkverk på E6 ved Biri i Oppland. Sammen med kjæresten frontkolliderte han med en semitrailer.

– Kjæresten min døde momentant, mens jeg fikk skader i magen og store hodeskader, sier Harald Thorp Rice.

Beklager tregt arbeid

Samtidig er Vegvesenet kraftig bakpå i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i Norge – både i forhold til sine egne handlingsplaner og i forhold til Nasjonal Transportplan for perioden 2006 til 20015, som gjelder nå.

I den første fireårsperioden skulle Vegvesenet gjennomføre tiltak som er beregnet å gi en reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde på 180. Men til nå har de bare fått gjennomført tiltak som gir halvparten så stor effekt.

– Vi beklager særlig at vi ikke har bygd mer midtrekkverk, for erfaringene fra Sverige er svært gode. De har hatt en konstant nedgang i tallet på møteulykker, sier trafikkdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet.

Ulykken kunne ha vært unngått

Harald Thorp Rice har hittil brukt to og et halvt år på å komme seg.

– Da jeg våkna på Sunnaas sykehus kunne jeg verken gå, prate, spise eller lese. Så det er blitt mange timer med trening. Jeg sliter fortsatt med balansen, og finmotorikken er ikke helt som den skal, sier Thorp Rice.

Han er på arbeidstrening på sin gamle jobb som snekker, men han kan ikke snekre som før. I stedet rydder han på lageret og frakter materialer til arbeidskameratene. Han er nokså sikker på at et midtrekkverk ville ha hindret ulykken.

– Vi kunne selvsagt kjørt utfor veien, eller det kunne skjedd noe annet. Men vi hadde vi ikke møtt semitraileren i fronten.

– Vi er ikke tilfreds med Vegvesenets innsats for trafikksikkerheten de siste årene. Men i år er budsjettet på dette området fordoblet. og vi legger opp til å øke den kraftig i de neste ti årene, sier politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien i Samferdselsdepartementet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger