Oslo-politiet om voldtektsfrist: – Urealistisk

Politiet klarer ikke å overholde den selvpålagte friste på 130 dager for etterforskning av voldtektssaker. Det vil ta tid å klare det, sier Oslo-politiet.

Leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser, Grete Lien Metlid uttaler seg etter at en mann i 40-årene er siktet for drap på kona på Trosterud i Oslo tirsdag kveld.

IKKE I MÅL: Grete Lien Metlid mener det er vanskelig for Oslo politiet å nå fristen for etterforskning av voldtekter slik situasjonen er i dag.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Tidligere mandag meldte NRK at politiet bryter fristen de selv innførte i 2016, som sier at voldtektssaker i gjennomsnitt skal være ferdig etterforsket i løper av 130 dager.

– For Oslo sin del er fristen urealistisk akkurat nå, sier Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, til NRK.

– Det betyr ikke at vi ikke prioriterer disse sakene, og vi har gjort en rekke tiltak, men vi har en ganske stor økning i seksuallovbrudd generelt.

Ifølge Metlid har Oslo så langt i år hatt en økning i seksuallovbrudd på 37 prosent.

– Økningen er generell, ikke for voldtekt, men det er det de samme etterforskerne som skal etterforske alle disse sakene, sier politiinspektøren.

Digitale beslag krever ressurser

Hun mener årsaken til at Oslo-politiet ikke klarer å holde fristen på 130 dager er sammensatt.

– Det stilles stadig høyere kvalitetskrav til våre etterforskere og jurister, og det tar tid å bygge fagmiljø og spesialkompetanse, selv om vi rekrutterer nå. Vi ser også en eksplosiv økning i antall digitale beslag som er veldig ressurskrevende og som gjør av vi har veldig mange flere kilder å undersøke og følge opp. I tillegg skal vi også samhandle med eksterne aktører, forklarer Metlid.

Leder for etterforskning av alvorlig kriminalitet i hovedstaden mener det merkes at etterforskning av voldtekter er høyt oppe på agendaen hos både politidirektoratet og politikerne.

– Vi kjenner på kroppen hver eneste dag at dette er prioritert og at det stilles høye krav til oss. Men de som er opptatt av at vi skal klare dette må virkelig se verdien av og understøtte nærpolitireformen og gjøre politidistriktene sterke nok til å klare å håndtere økningen av slike saker, og kvalitetskravene som er til etterforskning av voldtekter og andre seksuallovbrudd.

Krevende å holde på kompetansen

– Det tar tid å få til dette, og vi må også få økonomisk handlingsrom til både å utvikle og til å holde på denne kompetansen, sier Metlid.

Erfaringen i dag er ifølge Metlid at politidistriktet taper kompetanse til særorgan, blant annet fordi de ikke kan konkurrere på lønn eller andre rammevilkår.

Kristin Kvigne

AVDELINGSDIREKTØR: Kristin Kvigne leder Politidirektoratets avdeling for politifag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kristin Kvigne, avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, sier til NRK at saksbehandlingsfristen er viktig fordi den tydeliggjør at voldtektssaker skal ha prioritet i alle politidistrikt.

– Samtidig er det opp til politimesterne å prioritere innenfor eget budsjett og egen ressurser slik at man når målet på de prioriterte sakene, sier Kvigne.

– Metlid mener de i Oslo ikke har ressurser til å holde på kompetansen, blant annet fordi de ikke kan konkurrere på lønn?

– Nå er det nok helt spesielle forhold for Oslo politidistrikt fordi at de også konkurrere mot særorgan som for eksempel Kripos om ressurser. Vi er oppmerksom på at det kan være en utfordring, men det tror jeg er noe vi skal gå inn og se nærmere på i samarbeid med både politimesteren i Oslo og sjefen for Kripos.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger