Hopp til innhold

Orkla varsler enda dyrere mat i sommer

Merkevaregiganten Orkla varsler nye prishopp på de aller fleste dagligvarer. Mangel på solsikkeolje fra Ukraina fører trolig til at selskapet må endre oppskriften på flere matvarer.

Sjokoladepålegget Nugatti inneholder solsikkeolje

Mangel på solsikkeolje fra Ukraina kan føre til at Orkla må endre oppskriften på sjokoladepålegg og potetgull.

Foto: NRK

Mange bedrifter får viktige råvarer fra Ukraina. Det er det slutt på. Da må man finne alternativer, og alternativene øker voldsomt i pris, sier konserndirektør Håkon Mageli i merkevaregiganten Orkla.

Selskapet står bak en rekke merkevarer i det norske markedet, som Sætre-kjeks, Kims potetgull og sjokoladepålegget Nugatti.

Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla

- Prisøkningene er så store at vi ser ingen annen måte enn at vi må få kompensert det også mot våre kunder, sier Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla.

Foto: Johan B. Sættem / NRK

Felles for disse matvarene er at de inneholder solsikkeolje, som i praksis ikke lenger er tilgjengelig, på grunn av krigen i Ukraina.

Russland og Ukraina står for rundt tre fjerdedeler av verdens samlede produksjon.

– Kan man se at dere rett og slett ikke greier å lage Nugatti?

– Vi har ingen indikasjoner på det, det har vi ikke. Vi gjør alt vi kan for å finne alternativer til solsikke og solsikkeolje og andre råvarer som kommer fra Ukraina.

– Sikre på at prisene vil gå opp på de aller fleste varer

Tidligere inneholdt Nugatti palmeolje. Dette kan igjen være aktuelt å bruke for Orkla i dagens situasjon, etter det NRK forstår.

Andre alternativer kan være mer bruk av olje fra raps eller peanøtter. Men også tilgangen på raps blir mindre, fordi Ukraina også her er blant verdens største produsenter.

Det er i Orklas nylig publiserte årsrapport for 2021 det fremkommer at selskapet vil skru opp prisene ytterligere til sommeren.

Orkla er en gigant innen merkevarer til dagligvare, og har 114 fabrikker i inn- og utland, som produserer frossenpizza, supper, snacks, hudpleieprodukter, vaskemidler og mye mer.

– Bakgrunnen for at vi er sikre på at prisene vil gå opp på de aller fleste varer er krigen i Ukraina og det tragiske som skjer der. Den har stor effekt for den globale matvarekjeden, men også for det norske dagligvaremarkedet, sier Mageli.

I årsrapporten peker selskapet også på en kraftig økning i energiprisene fra et allerede høyt nivå, og ubalanse i den globale vareflyten.

Mageli sier at det er for tidlig å si hvor mye dagligvarene vil øke i pris, men at prisene øker på råvarer, emballasje, energi og transport.

Orkla selger sine varer til dagligvarekjedene, som igjen bestemmer prisene ut til forbrukerne.

– Ingen grunn til at prisene skal øke mer i Norge enn i andre land

Alexander Schjøll, forsker i forbruksforskningsinstituttet Sifo

- Når prisene øker generelt er det vanskelig å vite akkurat hvilke priser som øker og hvor mye de øker. Dermed kan aktørene også øke prisene på varer som kanskje ikke er like mye rammet av økningen i råvareprisene, sier Alexander Schjøll, forsker i forbruksforskningsinstituttet Sifo.

Foto: Johan B. Sættem

Forsker Alexander Schjøll ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO sier at det nå er viktig at tilsynsmyndighetene passer på at leverandører og detaljister ikke øker sine fortjeneste på bekostning av forbrukerne.

– Konkurransetilsynet kan for det første se på ulike segmenter i dagligvaremarkedet. Ikke alle segmenter bør øke like mye i pris. For det andre kan de sammenligne med andre nordiske land, som har hatt de samme råvareprisene. Det er ingen grunn til at prisene skal øke mer i Norge enn i de andre landene, sier Schjøll.

Advarer mot å utnytte situasjonen

Konkurransedirektør Tina Søreide sier at hun forstår at økningen i innsatsfaktorer vil føre til økte priser i butikkene. Men hun advarer aktørene mot å øke prisene mer enn det dagens krisesituasjon gir grunnlag for, og sier at tilsynet vil følge med.

Tina Søreide

Konkurransedirektør Tina Søreide er bekymret for at aktørene i norsk dagligvare kommer med prissignaler som gjør at prisene blir høyere enn kostnadsutviklingen skulle tilsi.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det vi vil advare mot er at de som tilbyr varer og tjenester ikke utnytter denne spesielle situasjonen som et påskudd til unødvendig prisoppgang på produkter som ikke er berørt av krigen eller andre kriser som pågår nå, sier hun.

Ber politikerne om å følge med

I Forbrukerrådet er direktør Inger Lise Blyverket klar over problemstillingen med økende priser, og oppfordrer både Konkurransetilsynet og politikerne om å nå være sitt ansvar bevisst.

– Det er veldig viktig at de er våkne nå, at de ser at frustrasjonen og fortvilelsen også kan øke blant norske forbrukere. Dersom man som forbruker opplever at man til en hver tid kommer tapende ut, mens det offentlige eller private aktører sitter igjen med gevinsten, så kan det føre langt til mer uro og mindre stabilitet og lavere tillit i det norske samfunnet enn det vi har vært vant med. I den tiden vi lever i nå er dette kanskje ekstra viktig å unngå, sier Blyverket.

AKTUELT NÅ