Hopp til innhold

Organdonasjon? Nei takk!

For å unngå reklame, må du reservere deg skriftlig. Nå vil nestleder i SV, Bård Vegard Solhjell, gjøre det samme med organdonasjon; hvis du ikke reserverer deg, kan organene dine bli brukt av andre.

Organdonasjon
Foto: Anders Leines / NRK

27 nordmenn døde mens de ventet på friske organer i fjor.

Nå ønsker nestleder i SV, Bård Vegard Solhjell, å snu dagens system på hodet, slik at du automatisk samtykker til å donere med mindre du reserverer deg.

Snur systemet på hodet

- Mangel på donorer er et alvorlig samfunnsproblem. Med dagens ordning er det mange som ikke tar standpunkt. Jeg mener utgangspunktet må være at vi skal hjelpe folk, og ikke motsatt, sier Solhjell.

Solhjell tror holdnigen til organdonasjon vil avdramatiseres hvis det blir normalt å donere. Han mener det vil være etisk riktig å snu systemet slik at den enkelte selv tar avgjørelsen.

- Du skal selv ta stilling til om du ønsker å være donor mens du er i live, og ikke den nærmeste familien i ettertid, sier han.

Hege Lundin Kuhle og Bård Vegard Solhjell

Hege Lunding Kuhle og Bård Vegard Solhjell diskuterte i donor-debatten i Dagsnytt 18 mandag.

Foto: Jenny Nestvold Kanestrøm / NRK

Samtalen viktigst

Hege Lundin Kuhle er daglig leder for Stiftelsen Organdonasjon. Organisasjonen har som mål å øke tilgangen på organer, likevel støtter hun ikke forslaget til Solhjell.

- Jeg tror absolutt ikke dette er veien å gå. Erfaringer viser at det er ingen sammenheng mellom typer registre og antall donasjoner, sier hun.

Kuhle ønsker å øke oppmerksomheten rundt temaet, og mener det er viktig at den enkelte tar standpunkt og videreformidler det til sine nærmeste. Hun understreker at det er den enkelte sitt standpunkt som veier tyngst, men at ei avgjørelse må skje etter samtale med lege.

Et nytt liv

Iver B. Neumann

Iver B. Neumann fikk ny nyre i fjor, etter å ha ventet i ett år.

Foto: NUPI

Forsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt, Iver B. Neumann, fikk transplantert ny nyre i fjor etter lang tids sykdom. Han er uenig med Kuhle om at det er viktig å snakke om det.

- Det må ikke bli et mål å snakke mest mulig om det, det er jo ikke noe hyggelig å snakke om. Det må heller være et mål å snakke minst mulig om det, og da er Solhjells idé et kjempeforslag!

Neumann har i ettertid engasjert seg i donordebatten, og tror ventetida ville blitt kortere med Solhjells system.

- Jeg var heldig og ventet bare ett år, men det er mange som må vente mye lengre. Det var som å få livet på ny, sier han og forteller at han merket stor forandring på få timer.

Neumann ønsker å øke tilgangen må donoerer gjennom Solhjells forslag.

- Det er viktig for meg at andre slipper å lide slik jeg gjorde, avslutter han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ