Hopp til innhold

– Skal vi sende folk ned i tunnelen med hjertet i halsen?

Brannen i Oslofjordtunnelen er nok et eksempel på at et nytt tunnelløp ikke er løsningen, mener ordførere. Nå krever de at det bygges bro over Drøbaksundet.

Røyk fra brann i Oslofjordtunnelen

OMSTRIDT: Oslofjordtunnelen er igjen stengt etter at en lastebil brant fredag kveld. Nå krever lokalpolitikere bro over Drøbaksundet.

Foto: Edgar Dehli

Fredag kveld tok en lastebil fyr i Oslofjordtunnelen, og to personer måtte gjemme seg i et evakueringsrom. Føreren av lastebilen kom seg ut ved hjelp av en annen bilist. 500 meter av tunnelen er helt ødelagt, og den er stengt for all trafikk i 2–3 uker.

Det er ikke første gang Oslofjordtunnelen stenges. Tunnelen, som karakteriseres som bratt, trang, uoversiktlig og veldig trafikkert, stenges ca. 300 ganger årlig.

For å utbedre er det satt av 4,5 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP). Alle solmerker peker mot at det blir bygget et nytt tunnelløp parallelt med det nåværende tunnelløpet.

– Sende dem ned med hjertet i halsen?

Tuva Moflag

PERSONSIKKERHET: Tuva Moflag mener bygging av en ny tunnel ikke ivaretar sikkerheten til trafikantene.

– Nå må vi snart innse at tunnel ikke er løsningen, sier ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap).

Hun og ordfører på Nesodden, Nina Sandberg (Ap), varsler at de nå vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), der det etterspør en redegjørelse av hvor mye de hyppige driftsstansene koster samfunnet.

– Beredskap, driftsstans og redningsaksjoner påfører samfunnet høye kostnader. Hvordan vil dette se ut, satt opp mot bygging av bro? spør de.

Noen beregninger anslår at en bro vil koste mer enn det dobbelte av beløpet som er satt av i NTP til tunnel.

Nina Sandberg

BYGG BRO: – Hva gjør vi om liv går tapt? Vi må se på dette regnestykket en gang til, sier Nina Sandberg til NRK.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Moflag understreker at de også er bekymret for sikkerheten til trafikantene i tunnelen.

– Dette er både et spørsmål om driftssikkerhet og personsikkerhet. Skal vi sende tungtransportsjåfører inn i tunnelen med hjertet i halsen?

– Livsfarlig tunnel

Både Norges handelsorganisasjon og Lastebileierforbundet er også enige i at en bro er den beste løsningen.

Geir Moe i Lastebileierforbundet sier tunnelbrannen viser igjen at Oslofjordtunnelen er livsfarlig.

– Oslofjordtunnelen og andre tunneler som er like bratte som den, er livsfarlige. Nå har vi hatt så mange ulykker og så mange stengninger i Oslofjordtunnelen, at noe må gjøres, sier Moe.

Den nye tunnelen har blitt foreslått blant annet for å øke sikkerheten, da et parallelt tunnelløp vil gi bedre rømningsveier.

– Bro er best

Brannvesenene på begge sider av tunnelen, i Follo og i Hurum, er tydelige på at dette vil gjøre tunnelen sikrere, men sier at en bro likevel er det tryggeste alternativet «fra et brannfaglig ståsted».

Også Statens vegvesen har anbefalt bro da de ga sitt faglige råd til samferdselsdepartementet.

Røyk fra brann i Oslofjordtunnelen

STENGES: Oslofjordtunnelen opplever ca. 300 driftsstanser årlig. Her fra brannen fredag.

Foto: Edgar Dehli

Avgjøres av Stortinget i juni

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at bevilgningene til å bedre sikkerheten i tunneler er kraftig økt, til 2,5 milliarder i år, en firedobling på få år.

Han peker på at det er opp til Stortinget å avgjøre om det blir nytt tunnelløp eller ny bro.

På direkte spørsmål i Dagsrevyen ville Solvik-Olsen ikke si direkte hva han vil gå inn for som krysningsmåte, men han argumenterte for at et nytt tunnelløp både vil være billigere og kunne stå ferdig tidligere enn en bro.

– En bro vil ta mye lengre tid, og vil koste rundt 10 milliarder kroner mer. Det er heller ikke enighet blant ordførerne på begge siden av Oslofjorden om hva som er beste løsning, sier Solvik-Olsen.

En ny tunnel må uansett godkjennes av EU, som i prinsippet ikke tillater tunneler med bratte stigninger. Svaret fra EU vil foreligge til sommeren.

Et nytt tunnelløp kan være klart tre år etter byggestart, som statsråden anslår til en gang mellom 2022 og 2024. Statens vegvesen har anslått at en bro først vil være ferdig bygget tidligst i 2027.

NTP skal behandles i Stortinget i juni.

AKTUELT NÅ