Hopp til innhold

Ordfører:– Voldsom økning i sosialhjelpsutbetalingene

Utbetaling av sosialhjelp økte med 50 prosent i Lillestrøm i fjor. Andre kommuner melder også om kraftig økning.

Nav-logo

Utbetalingene fra Nav-kontorene øker kraftig.

Foto: Ørn E. Borgen

– Det er en voldsom økning i sosialhjelpsutbetalingene i Lillestrøm kommune, sier ordfører Kjartan Berland (H).

Lillestrøm ligger rett øst for Oslo. Kommunen hadde drøyt 94.000 innbyggere ved årsskiftet og innbyggertallet vokser raskt.

– Det er en økning på vel 50 prosent fra 2022 til 2023, fortsetter Høyre-ordføreren.

Kjartan Berland, ordfører Lillestrøm, Høyre

Kjartan Berland (H), ordfører Lillestrøm

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er helt klart at vi dette er noe vi må finne årsaken til, sier Berland.

Les også Her vil Nav teste ut borgerlønn

Jørgen Evensen er glad for en forenkling av stønadene fra Nav

– Treffer kommunebudsjettet

Hovedstaden Oslo opplever også en kraftig økning. Der forteller sosialbyråd Julianne Ferskaug (V) at utbetalingene til sosialhjelp økte med nesten en halv milliard i fjor.

Utbetalingene nådde 1,86 milliarder kroner i Oslo i fjor.

– Det er 444 millioner mer enn i 2022. Det treffer kommunebudsjettet, sier Ferskaug.

Hun peker på dyrere rente, økte priser for folk og høye boutgifter i Oslo som viktige årsaker, i tillegg til flyktninger.

Julianne Ferskaug (V) er byråd for sosiale tjenester i Oslo.

Julianne Ferskaug (V), sosialbyråd i Oslo

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Oslo har tatt imot 4000 flyktninger på to år. Det ser vi også på sosialhjelpsutbetalingene våre.

NRK har også snakket med NAV i Drammen og Fredrikstad. I Fredrikstad økte sosialutbetalingene med 19 prosent i fjor. I Drammen med 27 prosent. Ifølge Nav Drammen har tendensen fortsatt inn i 2024.

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap)

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Mye å hente for kommunene

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er ikke overrasket over at utbetalingene til sosialhjelp øker kraftig. Hun peker på kommunene selv har en jobb å gjøre.

– Det er mange kommuner som jobber veldig godt med å få flere i jobb. Også nyankomne flyktninger. Så mener jeg fortsatt vi har en del å gå på selv om mange tusen mennesker har kommet i arbeid i Norge de siste åra. Og her tenker jeg det er mye å hente for kommunene. Både med tanke på at folk blir bedre integrert og klarer seg selv, men også når det gjelder at det jo direkte gir innsparinger på kommunebudsjettene.

Les også Slankemedisin gjør flere avhengige av sosialhjelp

Nærbilde av en person stikker slankesprøyten Wegovy inn i magen.

16 prosent flere som får

Økningene i utbetalinger skyldes både at utbetalingene til hver enkelt mottaker øker og at det er flere mottakere. Det siste knytter seg særlig til at det har kommet mange flyktninger fra Ukraina.

Nav har gjennomført en undersøkelse hos de 12 mest folkerike kommunene i landet. Undersøkelsen viser at 16 prosent flere mottok sosialhjelp i fjor enn året før.

Hans Christian Holte

Nav-sjef Hans Christian Holte forteller om stor pågang på nav-kontorene.

Foto: Trond Lydersen

– Nav merker et ganske stort press ute på kontoret nå, sier Nav direktør Hans Christian Holte.

– Ukrainske fordrevne er en viktig del av det. Også er det fortsatt sånn at mange er i økonomisk trøbbel i Norge i dag. Dyrtiden er ikke borte, fortsetter Holte.

Barnekrav

Navkontorene har også fått pålegg fra Helsetilsynet om å ha økt fokus på barns behov.

– Det er sånn at Nav vil se etter muligheten for å sørge for at barna i en familie opplever fullverdige gode liv, sier Nav-sjef Hote.

Helsetilsynet har laget en veileder til Nav-kontorene. Der står det blant annet:

«Nav-kontoret skal foreta en helhetlig kartlegging av familiens situasjon, hvor behovene til hvert enkelt familiemedlem må undersøkes. Nav-kontoret skal kartlegge familiens materielle behov med tanke på at barna skal ha mulighet til å delta på de samme sosiale arenaene som jevnaldrende barn der de bor.»

– Da kan både ferie og andre forhold bli vurdert i en sånn sammenheng, sier Holte.

Les også Utfordrande for kommunane å skaffa nok bustader

Oversiktsbilde av Glomma som renner gjennom Fredrikstad sentrum i soloppgang. Litteraturhuset til venstre i bildet.

Økte forventninger

I undersøkelsen Nav altså selv har gjennomført peker de også på hvilke signaler regjeringen har gitt:

«Den siste utfordringen er at myndighetene oppfordrer folk som sliter til å oppsøke NAV. På den ene siden fører oppfordringene til forventninger om at alle kan få hjelp. De som får avslag, kan bli frustrerte og sinte. Oppfordringen fører til ekstra press på NAV-kontorene.», skriver Navs egen forskere.

– Jeg mener det er en helt riktig beskjed å gi, sier navsjef Holte nå.

Arbeidsminister Brenna er enig.

– Jeg mener det er en positiv ting at folk vet hvor de skal henvende seg. Jeg kommer til å fortsette å oppfordre folk til å gå til Nav hvis de har behov for hjelp, sier Brenna.

I Oslo ser sosialbyråd Ferskaug de økte utbetalingene først og fremst som et tegn på at mange sliter.

– Også er jeg veldig glad for at vi har et system i Norge som gjør at når man får økonomiske problemer så kan man hevnede seg til Nav, at vi har det sikkerhetsnettet, sier Ferskaug.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT