Vil skjerpe reglene for halvautomatiske rifler

Halvautomatiske rifler av typen Anders Behring Breivik brukte på Utøya, er tillatt å bruke til jakt og konkurranseskyting i Norge. Politidirektør Øystein Mæland ønsker en innskjerping av regelverket.

Utøya 22. juli

Politidirektør Øystein Mæland ønsker en innskjerping av våpenloven, etter at 69 mennesker ble skutt og drept på Utøya 22. juli.

Foto: Marius Arnesen / NRK

I dokumentet Behring Brevik selv publiserte like før de grusomme terrorhandlingene 22. juli, skriver Behring Breivik at han bestiller en halvautomatisk rifle, en Ruger Mini-14, fra utlandet.

Dette gjør han høsten 2010, etter å ha tatt jegeprøven og sendt inn en søknad om politigodkjennelse, ifølge BT.

«Det er den mest militærliknende riflen som er tillatt i Norge», skriver Breivik i «2083 A European Declaration of Independence».

Ruger Mini-14 er en av mange halvautomatiske rifler som tillates brukt til jakt i Norge.

Det vil si at man kan eie rifla lovlig, dersom tar jegerprøven og får en kjøpsgodkjennelse fra politiet.

Politidirektør Øystein Mæland ønsker nå en innskjerping av dette regelverket.

– Med utgangspunkt i det skadepotensialet denne våpentypen har, ønsker vi en innstramning i forhold til denne våpentypen for sivile, sier Mæland til NRK.no.

Øystein Mæland

Politidirektør Øystein Mæland ønsker en innskjerping av reglene for bruk av halvautomatiske våpen.

Foto: Martin H.W. Zondag

Gjennomgår våpenloven

Justisdepartementet opprettet sommrenen sommeren 2010 Våpenlovutvalget, som skal gjennomgå dagens våpenlov.

I desember i år skal utvalget komme sin innstilling til Justisdepartementet, noe som kan ende med en revisjon av våpenlovgivningen.

Politidirektioratet har en representant i utvalget, som ifølge Mæland vil «fremme Politidirektoratets syn».

– Det at det har blitt opprettet et Våpenlovutvalg er i seg selv et ønske om en grundig gjennomgang av dagens regelverk, sier Mæland.

Mæland sier han har en løpende dialog med justisminister Knut Storberget om hva Politidirektoratet tenker revisjonen om våpenloven.

– Det at det har blitt opprettet et Våpenlovutvalg er i seg selv et ønske om en grundig gjennomgang av dagens regelverk, sier Mæland.

Mæland vil ikke spekulere i om han tror at færre kunne bli drept på Utøya, dersom Behring Breivik ikke hadde kunne kjøpe seg en halvautomatisk rifle lovlig i Norge.

– Det er nærliggende å tenke at skadeomfanget ble så stort nettopp fordi han benyttet et halvautomatisk våpen, sier Mæland.

Lovlig rifle

Det er etter våpenforskriften gitt et generelt forbud mot å skaffe seg eller å ha halvautomatiske rifler.

Men Politidirektoratet har gitt dispensasjon når det gjelder en rekke rifler av denne typen, til jakt og konkurranseskyting.

Våpenet Behring Breivik beskriver i sitt manifest, Ruger Mini 14, er på den såkalte «jaktlista», det vil si halvautomatiske rifler som kan brukes til jakt.

Dermed trenger man bare å ha løst ut jegeravgift og en tillatelse fra politiet for lovlig å kunne kjøpe et våpen av denne typen.

I tillegg kan man få tillatelse til å bruke halvautomtiske våpen til konkurranseskyting.

En halvautomatisk rifle kjennetegnes av tre ting:

  • De er presise.
  • De lader fort, fordi de lader seg selv. Man slipper å manuelt dra tilbake sluttstykket, noe som sparer tid.
  • De har stor ammunisjonskapasitet. Selv om det i Norge kun er tillatt å ha en patron i kammeret, og to patroner i magasinet til jakt, får man kjøpt magasiner med plass til opp til 30 patroner over disk i Norge. I tillegg er det enkelt å sette sammen magasiner. På den måten kan man ha 90 til 120 skudd lett tilgjengelig.

En ekspert NRK har snakket med mener det ikke er tvil om at flere kunne ha kommet seg unna, dersom Anders Behring Breivik ikke hadde brukt en halvautomatisk rifle på Utøya.

– Naturlig å se på regelverket

I «2083» skiver Behring Breivik at han prøvde å kjøpe våpen illegalt i utlandet, men men noe gikk galt.

– De trodde enten jeg var gal eller politi, skriver Behring Breivik i «2083».

Etterforskningen vil avdekke om våpnene Behring Breivik under terroraksjonen er identiske med dem han påstår å ha våpenløyve for og som han beskriver å ha trent med i dokumentet han publiserte like før ugjerningene 22. juli.

Politiet bekrefter til NRK.no at Breivik brukte en pistol og en halvautomatisk rifle da han skjøt og drepte 69 personer på Utøya i Buskerud.

– Det vil være naturlig å se på hvilke våpen som ble brukt, hvilke regler som gjelder, og om disse reglene er gode nok, sier Mæland.

– Det er ikke våpenet i seg selv som er farlig, men personen. Men nettopp det at en person med dette formålet har hatt tilgang til denne typen våpen, gjør at man må vurdere det regelverket som gjelder.

Mæland presiserer at det er først gjennom etterforskningen man finner ut om det har skjedd noen feil da Behring Breivik fikk ervervstillatelse på en halvautomatisk rifle.

Oslo politidistrikt har inntil nylig ikke villet kommentere opplysningene om at Anders Behring Breivik har skaffet seg våpnene på lovlig vis.

Men i en-post til NRK.no skriver politiadvokat Henning Holtaas følgende:

«Så langt politiet vet er de våpen han er tatt med lovlige, dvs. ervervet lovlig og med våpenkort.»

– Trenger ikke halvautomatiske rifler

Under et EU-toppmøte i Brussel i helgen ble det blant annet diskutert om EU skal innføre en innskjerping av det legale salget av våpen. Det er Mæland glad for.

– Det er naturlig at det skjer i etterkant av en grufull handling som dette, og det er positivt at man tar en ordentlig diskusjon om temaet.

Mæland mener at det må hele tiden gjørs en avveining mellom sikkerheten i samfunnet, veid opp mot enkeltmenneskets mulighet til å benytte halvautomatiske rifler til konkurranseskyting og jakt.

– Og der er viktig å påpeke at de fleste som diver med jakt er lovlydige mennesker, og at man allerede har en relativt streng våpenlovgivning i Norge.

– Trenger man halvautomatiske rifler for å drive jakt?

– Nei. Det finnes våpen som er bedre egnet for jakt, og da sitter man egentlig bare igjen med konkurranseskytterne, sier Mæland.

Modifisert til det «militære»

Selv om Behring Breiviks halvautomatiske rifle i utgangspunktet er innenfor det norske lovverket, tyder alt på at terroristen utsyrte det på en måte som er ulovlig, blant annet ved å kjøpe større magasiner og en easy-loader, en plastgjenstand som gjør det lettere å lade magasinene.

Dette ble kjøpt Våpenforhandleren Capsicum Solutions i Skien.

Innehaver Flemming Mark Pedersen sier til NRK.no at man bruker sunn fornuft, og at det alltid vurderes hvem man selger våpen til.

– Utover dette sjekker vi om kunden har tillatelse til å kjøpe hos oss, og sjekker navn og adresse opp mot registrene, sier Pedersen.

Espen Farstad

Informasjonsansvarlig i Norges jeger - og fiskeforbund, Espen Farstad, tror ikke Behring Breiviks valg av våpen var tilfeldig.

– Dette våpenet er godt egnet

Informasjonsansvarlig i Norges jeger - og fiskeforbund, Espen Farstad, forklarer at man har et bredt spekter av jaktvåpen, med en normal elgbørse i den ene enden, og den typen som ligner militære våpen i den andre.

Han tror Behring Breiviks valg av halvautomatisk rifle var nøye gjennomtenkt.

– Til det syke målet Anders Behring Breivik hadde, er dette våpenet godt egnet. Han har brukt et legalt jaktvåpen i denne sammenhengen, sier Farstad.

Farstad tror ikke jakt i Norge ville blitt «lagt dødt», dersom man forbød halvautomatiske rifler.

– Noen jegere mener det kan være bedre med en halvautomatisk rifle, for å kunne ta et raskere oppfølgingsskudd. Men det virker som Anders Behring Breivik har modifisert våpenet over til det militære spekteret, sier Farstad.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget har bedt om at Våpenlovutvalget gjennomgår dagens våpenlov.

Foto: Ingunn Andersen/NRK

Lovlig pistol

I tillegg den halvautomatiske rifla, skal Behring Breivik ha vært i besittelse av en pistol av typen Glock, som han skal ha skaffet seg gjennom medlemskap i Oslo pistolklubb.

Etterforskningen vil avdekke om våpnene han brukte under angrepet er identiske med dem han påstår å ha våpenløyve for og som han beskriver å ha trent med i manifestet.

Våpenlovutvalgets innstilling skal være Justisdepartementet i hende 1.12.2011.

– Dagens våpenlov ble skrevet i en annen tid og det er på tide å tilpasse regelverket til dagens samfunnssituasjon og ikke minst ta høyde for fremtidige utfordringer, sa justisminister Knut Storberget i forbindelse med oppnevnelsen av utvalget.

– Jeg mener det må vurderes om det skal være lovlig for sivile å inneha halvautomatiske rifler, og jeg ser gjerne at det blir innført innstramning, oppsumerer Mæland

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger